Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 1

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Цитологія, гістологія, ембріологія - Учебное пособие

Автор: Новак В.П.
Другие авторы: Мельниченко А.П.
Издательство: Біла Церква
Год издания: 2005
Страницы: 256
Читать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Скачать: citologiya-2005.pdf

В. П. Новак, А. П. Мельниченко

ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ

Затверджено Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних аграрних закладів III-IV рівнів акредитації (Лист № 18-2-1-13/197 від 11.02.2004 р.)

Біла Церква

Білоцерківський державний аграрний університет 2005

ББК 28.05

УДК 636:611.013/.018(075.8) Н72

Автори: д-р біол. наук В. П. Новак, канд. біол. наук А. П. Мельниченко

Рецензент: Дєдух Н. В., д-р біол. наук, професор, керівник лабораторії патогістоморфології та експериментальної патології (Харківський науково-дослідний інститут ортопедії та травматології ім. проф. М. І. Ситенка)

Н72Новак В.П., Мельниченко А.П.

Цитологія, гістологія, ембріологія: Навч. посібник. — Біла Церква, 2005. — 256 стор. — 136 іл. (мікрофото — 85, електронограм — 24, оптичних приладів — 10, кольорових табл. — 17).У навчальному посібнику викладено закономірності організації живої матерії на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях, основи загальних цитології, гістології, ембріології та спеціальної гістології, порядок виконання лабораторно-практичних робіт з цих розділів, даються мікрофото та опис гістологічних препаратів. Навчальний посібник допоможе самостійно діагностувати препарати, що важливо при підготовці як наукових, так і практичних працівників.

Рекомендований як навчальний посібник для студентів вищих навчальних аграрних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації з напрямів 1305 — ветеринарна медицина та 1302 — зооінженерія.

ISBN 966-7192-80-6 ББК 28.05

ISBN 966-7192-80-6

©Новак В. П., Мельниченко А. П., 2005

ВСТУП

Зусиллями багатьох учених різних країн були виявлені найтонші деталі будови клітин і тканин, основні ознаки їх життєдіяльності, розроблено класифікацію (И. Мюллер, Я. Пуркіньє, М. Шлейден, Р. Ремак, А. Кьоллікер, Р. Вірхов).

Значний вплив на розвиток наукової мікроскопії мала клітинна теорія Т. Швана (1838—1839), яка містила три головних узагальнення: теорію утворення клітин, доказ клітинної будови усіх органів і частин організму й поширення цих принципів на ріст та розвиток тварин та рослин.

Створення клітинної теорії — важливе явище в біології, одне з вирішальних стверджень єдності всієї живої природи.

Клітинна теорія значно вплинула на розвиток біології, послужила основним фундаментом для розвитку гістології, фізіології, ембріології, медицини та інших наук. Вона створила основи для матеріалістичного розуміння життя, індивідуального розвитку, еволюційного взаємозв'язку організмів.

Основні положення клітинної теорії мають велике значення і донині. В 50-х роках XX ст. інтенсивний розвиток отримала електронна мікроскопія, яка стала початком третього ультрамікроскопічного періоду розвитку.

Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми курсу лабораторно-практичних занять у лабораторії гістології Білоцерківського державного аграрного університету. Основна його мета — організація виконання лабораторних робіт, підготовка до вивчення гістологічних препаратів студентами самостійно. Коротке пояснення цих препаратів подається викладачем після опитування студентів з нового матеріалу. Таким чином, працюючи в лабораторії гістології, студент повинен користуватись цим науковим посібником, оскільки в ньому подано повне роз'яснення завдання, методика його виконання, вказівки на те, за якими ознаками потрібно знайти, при якому збільшенні розглянути та перенести вивчені структури у свій робочий альбом, зробивши певні позначення.

Отже, навчальний посібник допоможе студенту самостійно діагностувати препарати, що дуже важливо при підготовці як наукових, так і практичних працівників.

3

Значення лабораторних занять в курсі цитології, гістології і ембріології та загальні вказівки до їх виконання

Цитологія, гістологія і ембріологія належать до наук, які неможливо вивчати теоретично. Об'ємний фактичний зміст, накопичений цими науками, отримано безпосереднім вивченням мікроскопічних препаратів. Тільки шляхом самостійного вивчення таких препаратів студент зможе грунтовно засвоїти цитологію, гістологію і ембріологію, які разом з анатомією, фізіологією та біохімією складають фундамент теоретичної освіти лікаря ветеринарної медицини.

Вивчення мікроскопічних препаратів повинно супроводжуватись обов'язковим замалюванням. Для цього студент повинен мати робочий зошит (альбом) та м'який чорний олівець. Малювати гістологічні малюнки кульковими ручками не дозволяється. Рекомендується застосовувати кольорові олівці, але тільки відповідно до дійсних кольорів деталей препарату. Олівці для замалювання препаратів повинні бути гостро заточені. При замалюванні препарату потрібно дотримуватись правильного масштабу; ні в якому разі не дозволяється зменшувати малюнок, оскільки на маленькому малюнку не можна ясно показати деталі препарату. Малюнок потрібно розміщувати на сторінці альбома так, щоб залишались поля для позначень. Деталі препарату, які помічаємо, краще всього вказувати цифрами, а під ними у стовпчик виписувати позначення.
< 1 > 2 3 4 5 6 7 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed