Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 12

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 14 15 16 17 18 .. 69 >> Следующая


Включення вітамінів

За кількістю цих включень у клітинах можна судити про запас вітамінів в організмі. У клітинах вітаміни знаходяться у вигляді мікроскопічно помітних дрібних крапельок. Виявлено включення вітамінів А, В, С. Відсутність цих вітамінів у кормі призводить до важких захворювань — авітамінозу з глибокими дистрофічними змінами клітин.

33

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

34

Вуглеводні включення

В організмі тваринні вуглеводи відкладаються у вигляді полісахариду — глікогену (тваринний крохмаль). Особливо багаті на нього клітини печінки і м'язова тканина. При спеціальній обробці препарату глікоген виявляється у вигляді кульок, що складаються з дрібних субмікроскопічних гранул. Кількість глікогену в клітинах печінки свідчить про інтенсивність годівлі тварини кормами, багатими чи бідними вуглеводами.

Препарат 3. Включення глікогену в клітинах печінки собаки (рис. 5). Препарат являє собою зріз багатої глікогеном печінки собаки, пофарбований гематоксиліном і еозином з додатковим зафарбуванням карміном, який є специфічним реактивом на глікоген.

При малому збільшенні на звичайному фоні клітин печінки з рожевою цитоплазмою та синіми ядрами видно скупчення червоних зерняток глікогену різної величини всередині клітини. Зернятка розташовані у препараті нерівномірно — в деяких місцях вони утворюють суцільну масу.

При великому збільшенні — об. 40, ок. 15 — потрібно замалювати ділянку з середньою кількістю глікогену та показати клітини полігональної форми (рис. 5).

Пігментні включення

До них відносяться різні речовини, що мають природне фарбування і додають клітинам і тканинам визначеного кольору. У клітинах ссавців особливо розповсюджений бурий пігмент меланін, що відкладається в цитоплазмі у вигляді зернистих включень — меланосом. Від кількості цього пігменту залежить колір шкіри і волосся, він захищає організм від шкідливої дії ультрафіолетових променів сонячного спектра, виконує важливу роль у функціонуванні органа зору. Меланін синтезується з амінокислоти — тирозину.

Клітинам притаманні всі ознаки живого — обмін речовин, ріст, дихання, розмноження. Клітини різних тканин одного й того ж організму відрізняються між собою хімічним складом,

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

3

Рис. 5. Включення глікогену в клітинах печінки собаки.

Позначення: 1. Цитоплазма. 2. Каріоплазма.

3. Включення глікогену. 4. Границі між клітинами.

характером обміну речовин, величиною, будовою та зовнішньою формою.

Препарат 4. Включення пігменту в пігментоцитах судинної оболонки ока теляти (рис. 6).

Препарат являє собою плівку з незафарбованої судинної оболонки ока теляти. При малому збільшенні видно незафарбовані з відростками клітини пігментної тканини. Вони мають у цитоплазмі дуже велику кількість включень пігменту у вигляді зерен темно-коричневого або майже чорного кольору. Оскільки в ядрі включень пігменту немає, то вони спостерігаються у вигляді світлої плями. Потрібно вибрати таку ділянку, де було б видно окремі клітини.

На великому збільшенні — об. 40, ок. 7 — потрібно замалювати декілька пігментних клітин, маючи на увазі, що пігмент представлений окремими зернятками. Тому на рисунку його потрібно відобразити у вигляді дуже дрібних та густорозта-шованих крапочок (рис. 6).

35

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Рис. 6. Включення пігменту меланіну в пігментоцитах судинної оболонки ока теляти.

Позначення: 1. Пігментні клітини. 2. Зернятка пігменту. 3. Каріоплазма.

Органели

Органели — це постійні ультраструктурні компоненти цитоплазми клітини, що забезпечують життєдіяльність та обмін речовин. Вони притаманні як рослинним, так і тваринним клітинам і є їх постійною складовою частиною. Ці морфологічні утворення можна порівняти з органами тіла тварин, що відображено в їхній назві (органели). Органели клітини класифікують за загальним призначенням (мембранного та немембранного походження) та спеціальним призначенням. До орга-нел загального призначення мембранного походження відносять плазмолему, каріолему, цитоплазматичну сітку, пластинчастий комплекс, лізосоми, мітохондрії. До органел немембранного походження відносять: центросому (клітинний центр), рибосоми. До органел спеціального призначення належать: війки, джгутики, міофібрили, тонофібрили, нейрофібрили.

36

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Плазмолема

Плазмолема відокремлює клітину від навколишнього середовища й у той же час забезпечує обмін речовин між середовищем і клітиною. Вона — напівпроникна для іонізованих часток, тому на її поверхні створюється різниця потенціалів, що сприяє проходженню прямого і зворотного піноцитозу. Складається вона з надмембранного, мембранного та субмембранного комплексів. Мембранний комплекс представлений типовою елементарною мембраною, яка складається з двох мономолекулярних білкових шарів, розділених бімолекулярним ліпідним прошарком. Надмембранний комплекс утворений гліколіпідами та глікопротеїнами. Вони формують на поверхні плазмолеми глікокалікс. Субмембранний комплекс — цитоскелет утворюють білки тубуліни.
Предыдущая << 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 14 15 16 17 18 .. 69 >> Следующая

Реклама

Линзы липецк

Удобный заказ на сайте. Выгодные цены на линзы и растворы

idealoptika48.ru

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed