Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 60

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 54 55 56 57 58 59 < 60 > 61 62 63 64 65 66 .. 69 >> Следующая


Стінка завитка з боку його осі зветься внутрішньою, а протилежна — зовнішньою стінкою завитка. Роздивившись згадані вище структури на препараті, потрібно поставити в центр поля зору основну пластинку

2. 12

13 10 11

12 14

4

9 8

1

Рис. 85. Спіральний орган: орган слуху миші.

Позначення: 1. Основна пластинка. 2. Вестибулярна пластинка. 3. Вестибулярні сходини. 4. Барабанні сходини. 5. Внутрішня стінка завитка. 6. Зовнішня стінка завитка. 7. Спіральний ганглій. 8. Спіральний тунель. 9. Клітини стовпів. 10. Слухові клітини. 11. Підтриму-вальні клітини. 12. Лімб. 13. Покривна пластинка. 14. Спіральний жолоб.

для вивчення розташованого на ній спірального органа при великому збільшенні.

На основній пластинці в центральній її частині видно отвір трикутної форми — спіральний тунель, утворений двома рядами яскраво забарвлених клітин-стов-пів. По боках від них лежать два ряди клітин. Нижній ряд — підтриму-вальні, а над ними у другому ряду — спеціальні, або війчасті слухові клітини, в яких на вільній поверхні є війки. З боку осі завитка на основній пластинці знаходиться потовщення — лімб, у якому ку-тикулярні вирости клітин

утворюють покривну пластинку, що нависає над спеціальними клітинами. Під покривною пластинкою лімб має заглиблення — спіральний жолоб.

Замалювати при великому збільшенні — об. 40, ок. 7 — спіральний орган (рис. 85).

¦

3

198

ДОДАТКИ

Додаток 1.

СХЕМАТИЧНА БУДОВА ОКРЕМИХ ОРГАНІВ

Рис. 1. Схема будови червоного кісткового мозку (за Максимовим):

а — нормоцити; б — еритробласти; в — еритроцити; г — еозинофільні мієлоцити; д — еозинофільні метамієлоцити; е — мегакаріоцити; ж — мієлобласти; з — ретикулярні клітини; і — макрофаги; к — артеріальний капіляр; л — венозний синусоїд; м — жирові клітини.

199

¦ Схематична будова окремих органів *

Рис. 2. А — капіляри, артеріоли і венули м'якої мозкової оболонки головного мозку. Пофарбування гематоксилін-еозином (зб. 400):

1 — кровоносний капіляр; 2 — артеріола; 3 — венула; 4 — ендотеліальні клітини; 5 — ядро адвентиціальної клітини; 6 — ядро гладенької м'язової клітини; 7 — клітини рихлої волокнистої сполучної тканини.

Б — артерія м'язового типу (стегнова артерія). Пофарбування гема-токсилін-еозином (зб. 400):

1 — внутрішня оболонка; 2 — внутрішня еластична мембрана; 3 — середня м'язова оболонка; 4 — зовнішня еластична мембрана; 5 — зовнішня оболонка; 6 — судини судин.

B — вена. Пофарбування гематоксилін-еозином (зб. 400):

1 — внутрішня оболонка; 2 — середня м'язова оболонка; 3 — зовнішня оболонка; 4 — судини судин (за Алмазовим і Сутуловим).

200

¦ Схематична будова окремих органів *

Рис. 3. Фронтальний розріз через череп, мозкові оболонки і мозок (із Кляра):

зелений — тверда мозкова оболонка; синій - павутинна і червоний — м'яка мозкові оболонки: а — шкіра, б — синуси, г — субдуральний і д — синусоїдальний простори; е — кора півкуль; ж — їх біла речовина.

Рис. 4. Схема різних типів взаємовідношень між артеріальними і венозними судинами:

А — капіляри загального типу; Б — синуозні капіляри; В — артеріо-венозні анастомози; Г — артеріальна чудова сітка; Д — венозна чудова сітка; а — артеріола; б — капіляри; в — венула; г — синусоїди; д — артеріо-венозний анастомоз; е — дрібна артерія; ж — дрібна вена; з — артеріальна чудова сітка; і — венозна чудова сітка; к — капіляри загального типу.

201

¦ Схематична будова окремих органів *

Рис. 5. Розвиток лімфатичних вузлів (за Штером):

А — рання і Б — більш пізня стадії; а — ушільнена мезенхіма; б — сітка лімфатичних судин; в — крайовий синус; г — капсула; д — вирости крайового синуса; е — м'якотні тяжі; ж — лімфатичний вузлик; з — приносні; і — виносні лімфатичні судини; к — артерія; л — вена.

Рис. 6. Схема структури селезінки:

А — кінь; Б — собака; В — кішка; Г — свиня; Д — жуйні; E — кролик; Ж — людина; а — капсула; б — трабекули; в — судинні піхви; г — гладенькі м'язові клітини; д — лімфатичний вузлик селезінки; е — остов ретикулярної тканини; ж — селезінкові артерії; з — вена; трабекулярні артерії; і — артерія; к — вена; л — пульпарна артерія; м — центральна артерія; н — артерія (щіточки); о — артеріальний капіляр, зникаючий у ретикулярній тканині або той, що закінчується, п — колбою з пористими стінками; р — венозний синус; с — кров у пульпі; т — лімфатичні вузлики.

202

¦ Схематична будова окремих органів *

Рис. 7. А — передня доля гіпофіза (за Штером); Б, В — щитоподібна залоза:

а — капіляри; б — хромофобні; в — ацидофільні; г — базофільні аденоцити. Гіперфункція. Пофарбування гематоксилін-еозином (зб. 400): 1 — фолікул щитоподібної залози; 2 — високі тиреоїдні клітини; 3 — вакуоль у колоїді; 4 — волокниста сполучна тканина з кровоносними судинами. Гіпофункція. Пофарбування гематоксилін-еозином (зб. 400): 1 — фолікул щитоподібної залози; 2 — плоскі тиреоїдні клітини; 3 — колоїд; 4 — волокниста сполучна тканина з кровоносними судинами (за Алмазовим і Сутуловим).

Б

Рис. 8. Епіфіз коня (за Баргманом):
Предыдущая << 1 .. 54 55 56 57 58 59 < 60 > 61 62 63 64 65 66 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed