Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 59

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 53 54 55 56 57 58 < 59 > 60 61 62 63 64 65 .. 69 >> Следующая


194

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

осмієвою кислотою. Між пучками розташована червонуватого кольору сполучна тканина — оболонка нерва.

Сполучна тканина, розташована на поверхні нерва і між пучками, називається епіневрієм. Тканина, що прилягає до поверхні кожного окремого пучка, утворює периневрій, а в середині пучка — ендоневрій.

Замалювати препарат при малому збільшенні — об. 8, ок. 15 (рис. 83).

Рис. 83. Периферичний нерв: поперечний зріз сідничного нерва собаки.

Позначення: 1. Епіневрій. 2. Периневрій. 3. Ендоневрій. 4. Нервові волокна.

Органи чуття

Загальна характеристика

Забезпечують зв'язок організму із зовнішнім середовищем, сприймаючи імпульси, що надходять: звукові, світлові, смакові.

Сприймання, проведення та переробка імпульсів забезпечують складні системи, які І. П. Павлов назвав аналізаторами. До складу аналізаторів входять 3 частини: периферична, де здійснюється сприйняття (рецепція, проміжна); провідні шляхи (якими передаються імпульси) та центральна ділянка кори великих півкуль, де проходить аналіз.

195

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

196

Органи чуття — це периферичні частини аналізаторів (зорового, слухового, смакового). Основу класифікації органів чуття складають гістогенетичні та морфофункціональні особливості. Розрізняють 3 основні групи органів чуття:

1) розвиваються із нервової пластинки і мають у своєму складі спеціалізовані нервові клітини (нейросенсорні клітини), первинно чутливі клітини (орган зору, орган нюху);

2) розвиваються із потовщення ектодерми і мають у своєму складі спеціалізовані епітеліальні клітини — сенсорні епітеліо-цити (орган слуху та рівноваги, орган смаку);

3) рецепторні тільця і утворення (неінкапсульовані та ін-капсульовані) — органи дотику.

Препарат 80. Сітківка: вертикальний зріз задньої стінки ока кішки (рис. 84).

Препарат являє собою вертикальний зріз задньої стінки ока кішки, зафарбований гематоксиліном і еозином.

При малому збільшенні необхідно роздивитись і розташувати препарат так, щоб на зовнішній поверхні знаходилась склера, яка має вигляд суцільної рожевої смужки. Під нею видно судинну оболонку — дуже насичену пігментом темну смужку, в якій багато кровоносних судин. Решта очного яблука — значно товща оболонка з різко позначеними шарами, яка називається сітківкою.

При великому збільшенні необхідно поставити в поле зору тільки сітківку, її зовнішній шар (поставити вгорі) — пігментний епітелій складає один ряд пігментних клітин. У внутрішній шар сітківки ці клітини віддають відростки "бороди", якщо сітківка була на світлі. Якщо в момент забою тварина знаходилась у темряві, то у сітківці весь пігмент буде зібраний в один тонкий шар, що межує безпосередньо із судинною оболонкою. Наступний шар (палички і колбочки) має вигляд світлої смужки, в якій знаходяться зовнішні членики паличкових та колбочкових клітин. Наступним шаром є зовнішня зерниста пластинка, що являє собою темну смужку з ядер, які належать паличкам та колбочкам.

Волокнистий і зовнішній сітчастий шари на препараті не розділяються і являють собою тонку світлу смужку. Внутрішній зернистий шар складається з ядер, які належать біполярним

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

клітинам і являють собою широку зернисту смужку. Цей шар називається ганглієм сітківки, а розташована під нею світла смужка — внутрішнім сітчастим шаром.

За нею розташований гангліозний шар, який складається з мультиполярних нервових клітин і зветься ганглієм зорового нерва. Під ним розташована знову світла смужка — шар нервових волокон-нейритів гангліозних клітин, які з поверхні вкривають внутрішню пограничну мембрану.

Замалювати тільки сітківку при великому збільшенні — об. 40, ок. 15, починаючи з пігментного шару (рис. 84).

Рис. 84. Сітківка: вертикальний зріз задньої стінки ока кішки.

Позначення: 1. Пігментний епітелій. 2. Шар паличок і колбочок. 3. Зовнішній ядерний шар. 4. Внутрішній ядерний шар. 5.Внутрішній сітчастий шар. в.Гангліозний шар. 7. Шар нервових волокон.

Препарат 81. Спіральний орган: орган слуху миші (рис. 85).

Препарат являє собою зріз через декальциновану кам'янисту частину скроневої кістки миші, зафарбований гематоксиліном і еозином. На зрізі видно й інші органи голови, що не вивчаються на цьому занятті.

При малому збільшенні треба знайти завиток, розрізаний уздовж осі, по боках якої розташовується канал завитка, що потрапив декілька разів (4—5) у розріз. Препарат треба розташувати так, щоб вісь завитка була в центрі і спрямована вершиною догори. Потім, розглядаючи кожний канал, вибрати такий, який видно у строго поперечному розрізі. Порожнина каналу розділена надвоє. Перетинчастий завиток має в розрізі трикут-

197

*Цитологія, гістологія, ембріологія

ну форму. Його тонка стінка (вестибулярна пластинка) відділяє порожнину перетинчастого завитка від розташованої над нею порожнини вестибулярних сходин. Нижня стінка (основна пластинка) відмежовує від перетинчастого завитка барабанні сходини. В осі завитка біля основної пластинки розташований спіральний ганглій.
Предыдущая << 1 .. 53 54 55 56 57 58 < 59 > 60 61 62 63 64 65 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed