Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 37

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 69 >> Следующая


6. Хрящові перекладини (балки).

113

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Еластичний хрящ

Цей хрящ складається з таких же клітин і такої ж міжклітинної речовини, як і гіаліновий, але разом з цим, він пронизаний сіткою еластичних волокон. Еластичний хрящ входить до складу тих органів, що деформуються. З еластичної хрящової тканини побудовані вушна мушля, частково хрящі гортані, задні частини м'якушевих хрящів копита.

Препарат 22. Еластичний хрящ вушної раковини BPX

(рис. 26).

Препарат являє собою вертикальний зріз хрящового щитка вушних м'язів великої рогатої худоби, зафарбованого орсеїном, який є специфічним реактивом на еластичні волокна.

При малому збільшенні хрящова тканина відрізняється від оточуючих тканин клітинами округлої форми і наявністю сітки інтенсивно забарвлених еластичних волокон.

При великому збільшенні необхідно розглянути не центральну частину еластичного хряща, де зафарбування дуже інтенсивне, а ближче до поверхні, де добре видно окремі еластичні волокна. Вони утворюють сітку, петлі якої орієнтовані у вертикальному напрямі. Поміж петлями видно однорідну основну речовину, в якій розміщуються певної форми клітини. Останні іноді лежать по дві і більше, утворюючи ізогенні групи.

Замалювати препарат при великому збільшенні — об. 40, ок. 15. Спочатку зобразити клітини з ядрами, потім загальний фон основної речовини і лише після цього сітку інтенсивно забарвлених еластичних волокон (рис. 26).

Рис. 26. Еластичний хрящ вушної раковини BPX.

Позначення: 1. Хондроцити. 2. Ізогенні групи. 3. Еластичні волокна. 4. Основна речовина.

114

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Волокнистий хрящ

Препарат 23. Волокнистий хрящ міжхребцевого диска теляти (рис. 27).

Препарат являє собою зріз через міжхребцевий хрящ, зафарбований гематоксиліном і еозином.

При малому збільшенні помітно почергово розміщені світлі і темні смуги. Одні є характерною для гіалінового хряща проміжною речовиною і містять дещо витягнуті хрящові клітини, інші — пучками колагенових волокон, в яких видно ядра фіброцитів. Таким чином, волокнистий хрящ поєднує в собі гіаліно-вий хрящ та щільну сполучну тканину.

При великому збільшенні вказані структури буде видно у великих розмірах. Замалювати препарат при великому збільшенні — об. 40, ок. 15 — і вказати пошарове розміщення щільної сполучної тканини та гіалінового хряща (рис. 27).

Рис. 27. Волокнистий хрящ міжхребцевого диска теляти.

Позначення: 1. Хрящові клітини. 2. Проміжна речовина, характерна для гіалінового хряща. 3. Ядра фіброцитів. 4. Проміжна речовина, характерна для щільної сполучної тканини.

115

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

116

Загальна характеристика кісткової тканини

Філогенетично кісткова тканина є більш молодою, ніж хрящова, і більш спеціалізованою для виконання опорних функцій. З'являється вона у філогенезі лише в хребетних і відрізняється від хряща не тільки кальцинуванням, але й мікроскопічною структурою, що забезпечує одночасно міцність і легкість.

Розвивається кісткова тканина з мезенхіми. В залежності від ступеня диференціації розрізняють два види кісткової тканини — грубоволокнисту і пластинчасту, що відрізняються одна від одної гістологічною будовою. Як і будь-яка сполучна тканина, кісткова складається з клітин і міжклітинної речовини.

Кісткові клітини чи остеоцити — плоскоовальної форми, мають відростки, часто розгалужені, за допомогою яких у молодому віці з'єднуються в синцитій, а потім, можливо, відростки стають коротшими і синцитій розривається. Остеоцити з відростками розташовуються в кісткових порожнинах і канальцях, як у футлярах. Між поверхнею клітин і стінок порожнин і ка-нальців є вузькі щілини, заповнені міжклітинною рідиною, що приносить клітинам і їх відросткам кисень і продукти живлення.

Міжклітинна речовина складається з волокон, аморфної речовини і кісткового апатиту.

Пластинчаста кісткова тканина відрізняється від грубоволокнистої закономірністю розташування структур. Міжклітинна речовина в цій тканині розташовується шарами, у вигляді пластинок, між якими всередині знаходяться остеоцити. Розташування волокон, клітин, кісткових пластинок у цілому, а також побудованих із них більш великих структур, пов'язано з механічними умовами, відповідає напрямкам стискання і розтягування кістки. Основна структурна одиниця пластинчастої кістки — остеон, що складається із системи гаверсових пластинок.

Кістяк вищих хребетних побудований із пластинчастої кісткової тканини. В анатомічній будові розрізняють компактну і губчасту кісткову речовину. З першої побудовані діафізи трубчастих і поверхневі шари плоских кісток, а з другої —

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

117

епіфізи трубчастих кісток, середні шари плоских, а також короткі і змішані кістки.

Препарат 24. Поперечний зріз компактної речовини трубчастої кістки теляти (рис. 28).

Препарат являє собою поперечний зріз декальцинованої трубчастої кістки, зафарбованої за Шморлем.

При малому збільшенні видно отвори поперечних зрізів га-версових каналів. У більшості з них залишились тканини судин та нервів, забарвлені в темно-коричневий колір. Навколо гавер-сових каналів розташовані концентричні нашарування кісткової речовини, які звуться гаверсовими системами пластинок. Ці пластинки відрізняються одна від одної рядами темних крапок, що являють собою кісткові порожнини, тобто футлярами, в яких знаходяться остеоцити. Оскільки в кожній пластинці кісткові порожнини розташовуються в одній площині, то в га-версовій системі буде стільки кісткових пластинок, скільки в ній є рядів кісткових порожнин. Між гаверсовими системами кісткова речовина утворює вставні системи пластинок, які, розташовуючись в різних напрямах, заповнюють проміжки між ними. Тут теж видно кісткові порожнини, кількість яких відповідає кількості пластин вставних систем. На зовнішній (випуклій) і внутрішній (ввігнутій) поверхнях кісток кісткові пластинки розміщуються паралельно до поверхні. Крім гавер-сових каналів, є ще радіальні канали, фолькманові, що їх з'єднують. Розглядаючи при великому збільшенні кісткові порожнини, можна побачити дуже тоненькі кісткові канальці, що поєднують між собою ці смужки. У канальцях живої кістки знаходяться відростки кісткових клітин.
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed