Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 62

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 56 57 58 59 60 61 < 62 > 63 64 65 66 67 68 .. 69 >> Следующая


211

¦ Схематична будова окремих органів *

Рис. 17. Яєчник. Пофарбування гематоксилін-еозином (зб. 200):

А: 1 — зачатковий епітелій; 2 — білкова оболонка; 3 — коркова речовина; 4 — первинні (примордіальні) фолікули; 5 — вторинні фолікули; 6 — пухирчастий фолікул; 7 — порожнина пухирчастого фолікула, заповнена рідиною; 8 — яйцеклітина (овоцит І порядку); 9 — пухирчастий фолікул, в якому яйценосний горбик і овоцит не потрапили в зріз; 10 — жовте тіло; 11 — атретичні тіла; 12 — мозкова речовина; 13 — сполучна тканина і кровоносні судини. Б: пухирчастий фолікул (граафів пухирець): 1 — яйцеклітина; 2 — блискуча зона; 3 — променевий вінчик; 4 — фолікулярні клітини зернистого шару; 5 — яйценосний горбик; 6 — порожнина пухирчастого фолікула, заповнена рідиною; 7 — сполучнотканинна покришка фолікула (зб. 400) (за Алмазовим і Сутуловим).

212

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 2. Мієлінові нервові волокна. Нервовий стовбур:

1 — мієлінове нервове волокно: а — основний циліндр, б — мієлінова оболонка, в — шванівська оболонка;

2 — ендоневрій;

3 — периневрій. х7000

214

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 3. Фрагмент передньої частки аденогіпофіза:

1 — соматотропоцит;

2 — тиреотропоцит;

3 — хромофобний аденоцит;

4 — фолікулярно-зірчаста клітина;

5 — гемокапіляр:

а — ендотеліоцит, б — базальна мембрана, в — еритроцити в просвіті капіляра. х5000

215

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 4. Нейрогіпофіз. Задня частка гіпофіза:

1 — термінальне закінчення аксона нейросекреторної клітини (аксовазальний синапс);

2 — гранули нейрогормона в аксоплазмі;

3 — гемокапіляр: а — ендотеліоцит, б — базальна мембрана. х7000

216

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 5. Фрагмент фолікула щитоподібної залози:

1 — тироцит: а — ядро, б — цитоплазма, в — мікроворсинки;

2 — колоїд;

3 — базальна мембрана;

4 — просвіт гемокапіляра. ХІ5000

217

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 6. Хромафінні клітини мозкової речовини надниркової залози:

1 — епінефроцит: а — секреторні гранули;

2 — просвіт гемокапіляра. х4000

218

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 7. З'єднання кардіоміоцитів:

1 — вставний диск (система деемосом і нексусів);

2 — саркоплазма: а — міофібрила, б — мітохондрія. х3500

219

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 8. Гемокапіляр соматичного типу. Кора великих півкуль:

1 — ендотелій;

2 — базальна мембрана;

3 — перицит;

4 — протоплазматичний астроцит;

5 — просвіт капіляра. х5000

220

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 9. Кіркова речовина часточки тимуса:

1 — епітеліоретикулярна клітина:

а — ядро,

б — цитоплазма,

в — відросток;

2 — Т-лімфоцит. х7000

221

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 10. Головні екзокриноцити.

Власна залоза слизової оболонки шлунка:

1 — ендотелій;

2 — базальна мембрана;

3 — перицит;

4 — протоплазматичний астроцит;

5 — просвіт капіляра. х5000

222

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 11. Епітеліальна пластинка.

Ворсинка слизової оболонки тонкої кишки:

1 — епітеліоретикулярна клітина:

а — ядро,

б — цитоплазма,

в — відросток;

2 — Т-лімфоцит. х7000

223

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 12. Клітина Панета. Дно крипти тонкої кишки:

1 — ядро;

2 — цитоплазма;

3 — секреторні гранули. х7000

224

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 14. Двоядерний гепатоцит:

1 — ядро: а — ядерце, б — каріоплазма, в — каріолема;

2 — цитоплазма: а — мітохондрія, б — гранулярна ендоплазматична сітка, в — гранули глікогену.

х12000

226

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 15. Інсулоцити. Панкреатичний острівець:

1 — А-інсулоцит: а — ядро, б — цитоплазма, в — гранули гормона;

2 — В-інсулоцит: а — ядро, б — цитоплазма, в — гранули гормона;

3 — гемокапіляр: а — ендотелій, б — базальна мембрана. х6000

227

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 16. Респіраторний епітеліоцит — альвеолоцит І типу:

1 — альвеолоцит: а — ядро, б — цитоплазматичний відросток;

2 — базальна мембрана;

3 — цитоплазма ендотеліоцита;

4 — просвіт гемокапіляра. х6000

228

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 17. Аерогематичний бар'єр — стінка альвеоли:

1 — просвіт альвеоли;

2 — просвіт гемокапіляра;

3 — цитоплазма респіраторного альвеолоцита;
Предыдущая << 1 .. 56 57 58 59 60 61 < 62 > 63 64 65 66 67 68 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed