Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 65

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 59 60 61 62 63 64 < 65 > 66 67 68 .. 69 >> Следующая

68

Проксимальна центріоль
48
Спонгіоцити
179

Променевий вінчик 51, 174
Стадії міогістогенезу
124

Пронефроз
167
- міобластична
124

Профаза
43, 45
- м'язових волокон
124

Псевдоеозинофіл
111
- м'язових трубочок
124

Псевдоуніполярні

Стереоскопічний


нейрони
127
мікроскоп
22

P

Стома
31


Стравохід
144

Реактивний амітоз
44
Субодиниці
39

Реотаксис
48
T


Ретикулоцити
103


Ретикулярна тканина
103
Телофаза
43

Рефлекс
127
Терморецептори
130

Рефлекторна дуга
127
Тигроїдна речовина
40

Рецептори
130
Тимус
184

Рибосома
39
Тимусні тільця
185

Рихла сполучна тканина
104
Тирозин
34

Рубець
147
Тільця Фатер-Пачіні
130

247

¦ Предметний покажчик *

Тканини

- епітеліальна

- м'язова

- нервова

- сполучна Трабекули Трахея Тромбоцити Трофобласт Трубчасто-альвеолярна залоза

Трубчасті залози

Тубус

У

Уніполярні нейрони

ф

Фабрицієва сумка Фатер-Пачінієві тільця Фіброма Фіброцити

Фільтрувальний папір

Фолькманові канали

Фокус

Формалін

Фотоокуляр

Флюоресценція

X

96 Хемотаксис 48

121 Хондромукоїд 113

126 Хондроцит 112 102 Хорда 56 185 Хордула 67 163 Хоріон 172 110 Хрящові перекладини 113

80 Хрящові балки 113

Хрящовий шар 113

144

145 Ц

26 Целоїдин 12 Центріолі 38 Центросома 38

127 Центросфера 38 Цитологія 29 Цитоплазматична сітка 38

138

158 Ш

11 Шлункова залоза 145

125 Шлункові ямки 145

119 Щ

27 Щитоподібна залоза 177

11

19 Я

52 Яйцеклітина 50

Яєчник 174

248

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Новак В. П., Пилипенко М. Ю., Бичков Ю. П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Підручник. — Київ, 2001.

2. Афанасьев Ю. И., Юрина Л. А. Гистология, цитология и эмбриология. — M., 1999.

3. Иванов И. Ф., Ковальский П. А. Цитология, гистология, эмбриология. — M., 1976.

4. Александровская О. В., Радостина Т. Н., Козлов Н. А. Цитология, ги-

стология, эмбриология. — M., 1987.

5. Алмазов И. В., Сутулов Л. С. Атлас по гистологии и эмбриологии. —

M.: Медицина, 1978.

6. Фалин Л. И. Атлас микрофотографий по нормальной гистологии и эмбриологии. — M.: Медгиз, 1957.

7. Елисеев В. Г., Афанасьев Ю. И., Котовский Е. Ф. Атлас микроскопического строения тканей и органов. — M.: Meara3, 1961.

8. Волков К. С. Навчальний посібник-атлас. — Тернопіль: Укрмедкнига,

1999.

9. Роскин Г. И. Mикроскопичeская техника. — M., 1951.

10. Ромейс Б. Mикроскопичeская техника. — M., 1953.

11. Никитин В. Н. Атлас клеток крови сельскохозяйственных и лабораторных животных.— M., 1949.

12. Кацнельсон 3. С., Рихтер И. Д. Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии. — Л.: Колос, 1979.

13. Новак В. П., Мельниченко А. П., Котляр Г. I. Практикум лабораторно-практичних занять з цитології, гістології та ембріології для студентів факультетів ветеринарної медицини і зооінженерного. — Біла Церква, 2000.

14. Новак В. П., Мельниченко А. П. Основи загальної ембріології: методичні вказівки для студентів CfBM та ЗІФ-у. — Біла Церква,

2002.

15. Новак В. П., Мельниченко А. П. Meтодичні рекомендації щодо організації та проведення навчальної практики з гістології для студентів І курсу та СП 1-го року навчання факультету ветеринарної медицини. — Біла Церква, 2002.

16. Новак В. П., Мельниченко А. П., Бевз О. С. Meтодичні вказівки з цитології, ембріології, гістології зі спеціальностей «Технологія виробництва та переробки продуктів тваринництва» і «Ветеринарна медицина». — Біла Церква, 2004.

249

ЗМІСТ

вступ............................................................................................................з

значення лабораторних занять

в курсі цитології, гістології і ембріології

та загальні вказівки до їх виконання....................4

техніка та методика виготовлення

гістологічних препаратів......................................................6

Відбір матеріалу для дослідження та його фіксація ................. 6

Декальцинація ........................................................................................... 7

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БУДОВОЮ ТА РОБОТОЮ мікротомів різних типів.........................................................9

Різання на заморожувальному мікротомі ................................... 9

Заливка тканин та виготовлення зрізів........................................ 11

Методика заливки в целоїдин........................................................... 12

Методика заливки в парафін............................................................. 13

Різання целоїдинових блоків ............................................................ 14

Наклеювання парафінових блоків .................................................. 16

Методика швидкої заливки в парафін........................................... 16

Наклеювання целоїдинових блоків ................................................ 16
Предыдущая << 1 .. 59 60 61 62 63 64 < 65 > 66 67 68 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed