Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 33

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 27 28 29 30 31 32 < 33 > 34 35 36 37 38 39 .. 69 >> Следующая


*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Препарат 12. Багатошаровий плоский епітелій рогівки ока кішки (рис. 16).

Це досить міцна тканина, що протистоїть різним механічним впливам, перешкоджає випаровуванню рідини з внутрішнього середовища організму. Тому багатошаровий плоский епітелій розташовується на межі організму із зовнішнім середовищем, бере участь у формуванні шкірного покриву, а також не-замкнених порожнин, зв'язаних із зовнішнім середовищем. Залежно від виконання цих функцій, ступінь зроговіння і товщина цього епітелію в різних місцях неоднакові.

Препарат виготовлений шляхом вертикального зрізу рогівки ока кішки, зафарбованого гематоксиліном.

При малому збільшенні видно світлу, бузкового кольору волокнисту тканину. На її поверхні розташована фіолетова

Рис. 16. Багатошаровий плоский епітелій рогівки ока кішки.

Позначення: 1. Плоскі клітини (поверхневі епітеліоцити).

2. Клітини неправильної форми (крилаті клітини).

3. Призматичні клітини (базальні епітеліоцити).

3

1

2

99

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

100

смужка, що являє собою покривну рогівку ока — багатошаровий плоский епітелій. Потрібно так розташувати препарат у полі зору, щоб епітелій був зверху. Розглядаючи препарат при великому збільшенні, необхідно в середню частину поля зору помістити епітелій. Повертаючи мікрогвинт мікроскопа, уважно роздивитись його в глибину та побачити границі між клітинами. Для вивчення необхідно вибрати найбільш світлу ділянку, де епітелій зберіг свою цілісність. На його поверхні клітини плоскі, злегка зроговілі, границі між ними майже не видно, відповідно до форми клітин їхні ядра (у поверхневих шарах епітелію) витягнуті в горизонтальному напрямі. Чим глибше розташовані клітини, тим ядра в них стають все круглішими, а клітини набувають неправильної форми (крилаті клітини), однак границі між ними ще можна виявити. Найглибший шар епітелію (базальний) межує з іншими тканинами, складається з епітеліоцитів призматичної форми. Ядра їх мають овальну форму і розташовані перпендикулярно до поверхні епітелію; верхні краї цих клітин округлені, нижні — прямі.

Замалювати препарат при великому збільшенні — об. 40, ок. 15, відобразити форму клітин та їх поступовий перехід від плоских до призматичних (рис. 16).

Препарат 13. Одношаровий призматичний стовпчастий епітелій (рис. 17).

Ця тканина вистеляє слизові оболонки багатьох органів, утворює вивідні протоки залоз, і в залежності від процесів, що відбуваються в них, має різні особливості. Найчастіше цей вид епітелію зв'язаний із секрецією. Розвивається одношаровий призматичний епітелій з усіх трьох зародкових листків.

Препарат виготовлений з нирки кроля, зріз зафарбований гематоксиліном та еозином.

При малому збільшенні видно в поперечному розрізі ка-нальці, між якими розташована сполучна тканина нирки. Форма та величина канальців у різних місцях неоднакова. Рожева стінка канальця являє собою одношаровий призматичний епітелій, в якому можна розрізнити один шар ядер.

Розглядаючи цю стінку при великому збільшенні, повертаючи мікрогвинт мікроскопа, можна легко визначити призматичну (стовпчасту) форму епітеліоцитів, оскільки границі між ними видно дуже добре. Просвіт канальців інколи пустий, а іноді заповнений залишками сечі. Між канальцями розташована сполучна тканина з волокнами та кровоносними судинами.

Замалювати препарат при великому збільшенні — об. 40, ок. 15. Спочатку необхідно показати зовнішні контури декількох каналів, як це видно у полі зору мікроскопа, потім — внутрішні контури. Таким чином, буде зображена стінка ка-нальця, яку потрібно розділити на клітини та замалювати в них ядра. Коли канальці з усіма деталями будуть готові, потрібно замалювати сполучну тканину, що знаходиться між ними у вигляді неправильно розташованих у різних напрямах волокон та ядер клітинного диферону (рис. 17).

Рис. 17. Одношаровий призматичний стовпчастий епітелій.

Позначення: 1. Одношаровий стовпчастий епітелій.

2. Призматичні клітини. 3. Ядро. 4. Сполучна тканина.

101

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Загальна характеристика сполучної тканини

Ця група тканин є похідною ембріональної сполучної тканини мезенхіми, що заповнює простори і щілини між зародковими листками і осьовими органами.

Сполучну тканину характеризують наступні морфофунк-ціональні ознаки:

1. Складається з клітинного диферону і міжклітинної речовини, в зв'язку з чим клітини не прилягають щільно одна до одної.

2. Міжклітинна речовина складається з аморфної речовини та волокнистих структур.

3. Знаходиться на базальній мембрані.

4. Має власне гемомікроциркуляторне русло.

5. Походить з мезенхіми і виконує опорнотрофічну функцію.

6. Формує внутрішнє середовище організму.

Препарат 14. Мезенхіма зародка свині (рис. 18).

Препарат являє собою поперечний зріз зародка свині, зафарбований гематоксиліном та еозином.

При малому збільшенні видно тканини різних органів, що формуються. Вони являють собою мезенхіму, яка диференціюється у сполучну, хрящову та кісткову тканини. Ці тканини на препараті відрізняються за інтенсивністю забарвлення, а також за формою та щільністю розташування клітин. На препараті добре видно нервову трубку, з боків якої розташовані спінальні ганглії. Під нервовою трубкою видно аорту, трахею та кишкову трубку. Найбільш світлу ділянку препарату помістити в центрі поля зору таким чином, щоб було видно рихле розташування клітин.
Предыдущая << 1 .. 27 28 29 30 31 32 < 33 > 34 35 36 37 38 39 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed