Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 46

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 40 41 42 43 44 45 < 46 > 47 48 49 50 51 52 .. 69 >> Следующая


5

3

8

7

6

1

2

Рис. 45(a). Дно шлунка: фундальна частина шлунка собаки (мале збільшення).

Рис. 45(б). Дно шлунка: фундальна части- ^ШЩШ на шлунка собаки (велике збільшення). ИюіШІ

Позначення: 1. Епітеліальний шар. 2. Власна МрЩЩр пластинка. 3. М'язова пластинка. 4. Підслизо- '\ ¦¦ 4 ва основа. 5. Шлункова ямка. 6. Шийка зало- і?".,..і'' зи. 7. Тіло залози. 8. Дно залози. 9. Головні ? "\ "\ гландулоцити (екзокриноцити). 10. Парієталь- , V^fe' нніо цгилтаин.дулоцити. 11. Мукоцити. 12. Ендокри-

146

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Під залозами і між ними міститься сполучна тканина — власна пластинка слизової оболонки. За нею розміщена м'язова пластинка з клітин гладенької м'язової тканини, нижче — рихла сполучна тканина, багата на кровоносні судини — підслизова основа.

М'язова оболонка складається з двох шарів — внутрішнього кільцевого і зовнішнього поздовжнього. У деяких місцях стінка дна шлунка може бути з трьох шарів за рахунок утворення додаткового косого шару. За напрямом цих шарів визначити напрям розрізу стінки шлунка і вказати це у підписах до рисунка препарату. Серозна оболонка представлена одношаровим плоским епітелієм і помітна як тонка лінія.

Замалювати слизову оболонку при великому збільшенні — об. 40, ок. 7 (рис. 45, а, б).

Препарат 42. Рубець: поперечний зріз стінки рубця зародка теляти (рис. 46).

На препараті — поперечний зріз стінки рубця зародка теляти, зафарбований гематоксиліном та еозином.

Неозброєним оком або під мікроскопом видно слизову та м'язову оболонки. На слизовій є вирости, а м'язова — яскраво забарвлена і розділена на два шари: внутрішній кільцевий і поверхневий поздовжній.

При малому збільшенні препарат розташувати слизовою оболонкою догори. Тоді на його поверхні буде видно епітеліальну пластинку, збудовану з багатошарового плоского сквамозного епітелію. Під епітелієм розташована сполучна тканина — власна пластинка і підслизова основа, які зливаються через відсутність м'язової пластинки. Від м'язової пластинки залишаються лише окремі клітини, розташовані в основі сосочків.

При великому збільшенні розглянути залишки м'язової пластинки слизової оболонки, наявність яких вказує на відмінність мікроскопічної структури рубця від сітки та книжки. Замалювати при малому збільшенні — об. 8, ок. 7 — тільки слизову оболонку. Спочатку замалювати епітелій, а потім сполучну тканину (рис. 46).

147

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Рис. 46. Рубець: поперечний зріз стінки рубця зародка теляти.

Позначення: 1. Вирости рубця. 2. Епітеліальний шар. 3. Власна пластинка. 4. Залишки м'язової пластинки. 5. Підслизова основа. 6. Артерія. 7. Вена.

Препарат 43. Сітка: поперечний зріз сітки ембріона теляти

(рис. 47).

Препарат являє собою поперечний зріз сітки ембріона теляти, зафарбований гематоксиліном та еозином.

Неозброєним оком або за допомогою окуляра мікроскопа видно слизову та м'язову оболонки. На слизовій характерні виступи — поперечні розрізи перетинок, а м'язова відрізняється яскравим забарвленням м'язової тканини. М'язова оболонка розділена на два шари: внутрішній кільцевий та зовнішній поздовжній.

При малому збільшенні розмістити препарат слизовою оболонкою догори. Епітеліальний шар із багатошарового плоского епітелію вкриває всю поверхню слизової і перетинок.

Під епітелієм розміщується рихла сполучна тканина — власна пластинка і підслизова основа, які злилися в один шар, бо між ними відсутня м'язова пластинка. Від м'язової пластинки залишились лише окремі м'язові пучки на верхівках великих і середніх перетинок.

148

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Замалювати препарат при малому збільшенні — об. 8, ок. 7 — тільки слизову. Спочатку замалювати контури зрізаних перегородок, потім показати багатошаровий плоский сквамозний епітелій, а потім — м'язову і сполучну тканини (рис. 47).

Рис. 47. Сітка: поперечний зріз сітки ембріона теляти.

Позначення: 1. Розріз великої перетинки. 2. Розріз малої перетинки. 3. М'язові пучки перегородки. 4. Епітеліальний шар. 5. Власна пластинка. 6. Залишки м'язової пластинки. 7. Підслизова основа.

Препарат 44. Книжка: поперечний зріз книжки зародка теляти (рис. 48).

Препарат являє собою поперечний зріз книжки зародка теляти, зафарбований гематоксиліном та еозином.

Неозброєним оком або за допомогою окуляра мікроскопа видно зрізані впоперек листки книжки, що є складками слизової оболонки.

149

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Рис. 48. Книжка: поперечний зріз книжки зародка теляти.

Позначення: 1. Великий листок. 2. Малий листок. 3. Епітеліальний шар. 4. Власна пластинка. 5. М'язова пластинка. 6. Підслизова основа. 7. Пластинчастий відросток кільцевого шару м'язової оболонки. 8. Кровоносна судина.

150

При малому збільшенні розташувати препарат складками (листочками книжки) догори. Поверхня слизової і листків вкрита епітеліальним шаром, побудованим із плоского сквамоз-ного епітелію. Під епітелієм розташована сполучна тканина — власна пластинка, або м'язова пластинка, яка збудована із поздовжніх м'язових волокон. По краю великих і середніх листків мускулатура потовщується. Крім того, в них між поздовжніми м'язовими шарами входить пластинчастий відросток кільцевого шару м'язової оболонки. Таким чином, у кожному листку книжки існує свій міцний м'язовий апарат, який складається з трьох шарів м'язових волокон, двоє з них належать слизовій оболонці, а третій, що поміж ними, — відросток кільцевого шару м'язової оболонки.
Предыдущая << 1 .. 40 41 42 43 44 45 < 46 > 47 48 49 50 51 52 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed