Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 50

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 44 45 46 47 48 49 < 50 > 51 52 53 54 55 56 .. 69 >> Следующая


161

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Органи дихання

Загальна характеристика

Система органів дихання забезпечує зовнішнє дихання організму за рахунок особливостей структури кінцевих відділів, які формують замкнуті порожнини (альвеоли) і забезпечують фізичне явище дифузії між повітрям, що потрапляє в альвеолярне дерево, та структурами крові, які містять хімічні компоненти організму та неорганічні сполуки — нестійкі, здатні вступати в хімічні зв'язки з киснем повітря (оксигемоглобін), транспортувати його до клітин організму, в альвеолах відщеплювати вуглець та воду, виводити їх з організму як кінцеві продукти. Вся система органів дихання поділяється на дві частини: дихальна трубка, по якій проходить повітря, та частина, що забезпечує газообмін. Органи дихальної трубки виконують функцію, пов'язану зі створенням такого середовища повітря, що вдихається, яке було б придатне для завершення функції газообміну. Різні мікроорганізми, бактерії при проходженні їх у дихальній трубці знешкоджуються. Збудники хвороб за ходом макрофагальної системи дихальної трубки утворюють лімфатичні вузли, мигдалики. Формують лімфоїдне кільце, яке знешкоджує мікроорганізми, віруси, що знаходяться у повітрі. За рахунок спеціальних структур епітеліальної пластинки слизової оболонки клітини здатні на апікальному полюсі накопичувати фізичні одиниці повітря — пилинки. Одношаровий багаторяд-ний війчастий епітелій за рахунок секрету бокалоподібних клітин приклеює пилинки, а війки виводять їх із організму, інколи подразнюючи кашльовий центр. Органи дихальної трубки підтримують температуру повітря, яке ми вдихаємо: у холодну пору року підвищують її, а в жарку — охолоджують повітря до температури тіла. У дихальній частині відсутні м'язові елементи. Основу складає власна пластинка та підслизова основа, утворені рихлою та ретикулярною тканинами з домішками еластичних волокон. Власна пластинка не відмежована від підслизової основи — відсутня м'язова пластинка. Місце, де локалізуються тканинні макрофаги, забезпечує знеш-

162

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

кодження мікроорганізмів, локалізованих також у підслизовій основі (розширених венозних сплетіннях), які формують лакуни, або озера, наповнені кров'ю. Слизова оболонка вкриває дві носові раковини, що утворюють лабіринт.

Вся система органів дихання анатомічно поділяється на провідні шляхи повітря і органи безпосереднього газообміну. Вся дихальна система виконує дуже важливу і багатофункціональну роль в організмі.

Функції:

1. Звукоутворююча і резонаторна функції.

2. Регулятор проведення рецепції і аналізу, температурної регуляції іонізації повітря.

3. Очищення, зволоження і знезараження повітря.

4. Всмоктувальна, секреторна, видільна функції.

5. Ендокринна функція.

6. Функція знезараження гормонів, розсмоктування тромбів.

7. Регулятор діяльності внутрішніх органів

8. Стимулятор діяльності головного мозку і судинної системи.

9. Регулювання черепно-мозкового та судинного тиску.

10. Регулятор обмінних процесів.

Серед клітинного диферону одношарового багаторядного призматичного війчастого епітелію розрізняємо: бокалоподібні клітини, каймисті та безкаймисті епітеліоцити, війчасті епітеліо-цити. Війчасті — на апікальному полюсі мають спеціальні орга-нели, які виконують чисто механічну функцію. Базальний полюс звужений, контактує з базальною мембраною. Між війчастими епітеліоцитами локалізуються бокалоподібні — прості одноклітинні залози білково-слизового (змішаного) типу.

Препарат 54. Трахея: поперечний зріз трахеї кішки (рис. 58).

Препарат являє собою поперечний зріз трахеї кішки, зафарбований гематоксиліном та еозином.

При малому збільшенні видно оболонки — слизову, волокнисто-хрящову та адвентицію. Пересуваючи препарат, бачимо,

163

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

164

що хрящові кільця волокнисто-хрящової оболонки не замкнуті, а в тих місцях, де кінці хряща налягають один на одного, існують гладенькі м'язи. Покласти препарат необхідно так, щоб слизова оболонка була зверху, і розглянути ділянку стінки трахеї.

При великому збільшенні на поверхні слизової оболонки видно багаторядний війчастий епітелій, в якому зрідка зустрічаються бокалоподібні клітини, базальні та ендокринні. Під епітелієм міститься власна пластинка зі сполучної тканини, а далі шар еластичних волокон, які видно на поперечному розрізі. Вони відділяють власну пластинку від підслизової основи. У підслизовій основі розміщуються кінцеві відділи слизових та серозних залоз, їх вивідні протоки і велика кількість судин.

Волокнисто-хрящова оболонка складається з гіалінового хряща, вкритого з обох боків перихондром.

Адвентиція — волокниста сполучна тканина з невеликою кількістю гладеньких міоцитів.

При великому збільшенні — об. 40, ок. 7 — замалювати частину всіх оболонок трахеї в тому місці, де хрящ є суцільним (рис. 58).

Препарат 55. Легені ссавців: зріз легень кішки (рис. 59).

Препаратом є зріз легень кішки, зафарбований гематоксиліном та еозином. При малому збільшенні видно тканину легень, легеневі ацинуси, які складаються з різної форми та розміру порожнин і нагадують собою мереживо. Порожнини — це зрізи альвеолярних міхурців і альвеол, поміж якими розташовані більші за діаметром зрізи бронхів. Альвеолярні міхурці зливаються між собою своїми вершинами, утворюючи альвеолярні ходи. Тканина, з якої складаються стінки вищезгаданих структур, є респіраторним епітелієм і сполучною тканиною з судинами навколо них. Бронхи за своїм діаметром поділяються на великі, середні та дрібні.
Предыдущая << 1 .. 44 45 46 47 48 49 < 50 > 51 52 53 54 55 56 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed