Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 55

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 49 50 51 52 53 54 < 55 > 56 57 58 59 60 61 .. 69 >> Следующая


Загальна характеристика

До серцево-судинної системи належать кровоносні та лімфатичні судини і серце. Серцево-судинна система забезпечує транспорт крові, поживних речовин, газів, біологічно активних речовин (гормонів) та продуктів обміну речовин; регулює рівень обміну речовин та виведення метаболітів; разом з ендокринною системою бере участь в гуморальній регуляції організму; регулює рівень перерозподілу пластичних матеріалів між органами — впливає на інтенсивність обміну речовин. Кров підтримує константу температурного режиму. За рахунок гранулярних і агра-нулярних лейкоцитів крові серцево-судинна система виконує захисні функції, формує тканинний та клітинний імунітет.

Кровоносні судини поділяються на артерії, артеріоли, капіляри, венули, вени, артеріоло-венозні анастомози. Вони розвиваються із мезенхіми зародка. Будова судинної стінки залежить від умов течії крові в кожній судині. Найбільш крупні судини виконують, в основному, функцію проведення крові. Артерії м'язового типу, крім даної функції, також регулюють приплив крові до органа чи тканини. Капіляри та посткапілярні венули забезпечують обмін речовин між кров'ю у просвіті судини з тканинами і, відповідно, мають тонку стінку та просту будову. Загальну будову стінки судини можна розглянути на прикладі артерії м'язового типу:

1. Внутрішня оболонка — інтима, побудована з: а) ендотелію, б) підендотеліального шару, в) внутрішньої еластичної мембрани.

2. Середня оболонка — медія, побудована із циркулярно розміщених гладеньких міоцитів і еластичних волокон.

3. Зовнішня оболонка — адвентиція, до складу якої входять: а) зовнішня еластична мембрана, б) сполучна тканина, в) судини судин.

Серце — це порожнистий орган, стінка якого побудована із трьох оболонок: ендокарда, міокарда та епікарда. Серце має два

180

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

джерела розвитку: 1 — ендотеліальна трубка, яка формується з мезенхіми під вісцеральним листком мезодерми в задній частині головного відділу зародка, дає початок ендокарду; 2 — частина вісцерального листка мезодерми, розміщується під ендо-теліальними трубками, перетворюється в міокард і епікард.

Препарат 67. Капілярна сітка брижі кішки (рис. 71).

Препарат являє собою клаптик брижі кішки, зафарбований гематоксиліном і еозином.

При малому збільшенні видно багату на клітини сполучну тканину, на фоні якої добре помітна сітка розгалужених капілярів.

Необхідно роздивитись найбільш дрібні капіляри при великому збільшенні. В таких судинах ми бачимо лише ендотелій і еритроцити, що заповнюють просвіт судини. У деяких більш крупних судинах чітко видно паличкоподібні ядра, розташовані перпендикулярно до довжини судини. Це ядра м'язових клітин, контури яких також добре помітні. Таким чином, це вже буде не капіляр, а артеріола або венула.

Замалювати при великому збільшенні — об. 40, ок. 7 — фон із сполучної тканини і капіляри з усіма помітними на препараті структурами (рис. 71).

Рис. 71. Капілярна сітка брижі кішки.

Позначення: 1. Сполучна тканина. 2. Капіляри. 3. Ендотелій. 4. Еритроцити. 5.Артеріола. 6. Ядра м'язових клітин.

181

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Препарат 68. Селезінкова артерія м'язового типу у свині

(рис. 72).

Препарат являє собою поперечний зріз через артерію середнього калібру, зафарбований гематоксиліном і еозином.

При малому збільшенні необхідно роздивитись три оболонки судини: внутрішню, яка вистилає просвіт; середню — м'язову оболонку, найбільш товсту та інтенсивно забарвлену, зовнішню (адвентицію) — більш світлішу.

При великому збільшенні внутрішня оболонка (інтима) буде помітна як тонка хвиляста лінія з плоскими ядрами. Як видно на препараті, хвилястість залежить від того, що з поверхні до цієї оболонки прилягає світла блискуча внутрішня еластична мембрана, зібрана у складки внаслідок посмертного звуження артерії.

У середній оболонці помітні клітини гладенької м'язової тканини з продовгуватими ядрами та окремі еластичні волокна. Від поверхневої зовнішньої оболонки середня відокремлюється зовнішньою еластичною мембраною, яка не так чітко визначена порівняно з внутрішньою. Поверхнева оболонка (адвентиція) побудована з щільної сполучної тканини і в ній зустрічаються судини судин.

При великому збільшенні — об. 40, ок. 7 — замалювати частину стінки артерії і показати всі її оболонки (рис. 72).

4

5

3

2

1

Рис. 72. Селезінкова артерія м'язового типу у свині.

Позначення: 1. Інтима. 2. М'язова оболонка. 3. Адвентиція. 4. Внутрішня еластична мембрана. 5. Зовнішня еластична мембрана.

182

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Препарат 69. Селезінкова вена м'язового типу у свині

(рис. 73).

На препараті видно поперечний зріз вени середнього діаметра, зафарбований гематоксиліном та еозином.

При малому збільшенні видно, що стінка вени за товщиною є невеликою за рахунок більш тонкої м'язової оболонки. При великому збільшенні видно, що внутрішня оболонка (інтима) — це тонка лінія з ядрами, розташованими на внутрішній поверхні вени. В середній оболонці є клітини гладенької м'язової тканини з продовгуватими ядрами. Поверхнева оболонка (адвентиція) — найбільш товста, побудована зі щільної сполучної тканини і в ній зустрічаються судини судин.
Предыдущая << 1 .. 49 50 51 52 53 54 < 55 > 56 57 58 59 60 61 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed