Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 11

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 69 >> Следующая


1. Клітина є елементарною одиницею живого та лежить в основі будови всіх багатоклітинних організмів.

2. Клітини різних організмів — гомологічні за своєю будовою, тобто вони мають ядро, цитоплазму, основні органели.

3. Розмноження клітин відбувається поділом початкової материнської клітини — Omnis cellula et cellula (кожна клітина від клітини).

4. Багатоклітинні організми — це складні системи тканин та органів, підпорядкованих і пов'язаних між собою міжклітинними, гуморальними й нервовими формами регуляції.

29

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Рис. 2. Ультраструктурна організація клітини:

1 — оболонка клітини (плазмолема); 2 — піноцитозні пухирці; 3 — центросома (клітинний центр); 4 — гіалоплазма; 5 — гранулярна ендоплазматична сітка; 5а — рибосоми; 6 — ядро; 7 — зв'язок перинуклеарного простору з порожнинами, утвореними альфа-цитомембранами; 8 — ядерні пори; 9 — ядерце; 10 — комплекс Гольджі; 11 — секреторні вакуолі; 12 — мітохондрії; 13 — лізосоми; 14 — послідовні стадії фагоцитозу; 15 — зв'язок плазмолеми з альфа-цитомембранами; 16 — мікроворсинки

Вивчаючи окремі клітини, вдалося знайти їхні загальні властивості, а знання останніх, у свою чергу, допомагають пояснити особливості кожної клітини.

Препарат 1. Рослинна клітина (зріз плівки цибулини)

(рис. 3).

Препарат являє собою тоненьку плівку цибулини, зафарбовану гематоксиліном. Гематоксилін — фарбник, що має властивість забарвлювати у фіолетовий колір структури, що мають кислу реакцію, головним чином, каріоплазму. При малому

30

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

збільшенні мікроскопа легко виявити, що плівка цибулини складається з клітин, які щільно прилягають одна до одної та обмежені дуже добре помітною оболонкою. Чітка видимість клітинної оболонки є основною морфологічною ознакою, що відрізняє рослинну клітину від тваринної. Всередині кожної тканини знаходиться ядро або каріоплазма, розташована в центрі або ближче до оболонки. Цитоплазма клітини — світлого або світло-блакитного кольору і значно світліша від ядер.

При великому збільшенні потрібно звернути увагу на те, що у рослинної клітини є добре виражена оболонка, яка складається із целюлози. Ядро округлої або овальної форми, має одне чи два ядерця, а також зернисті утворення — хроматин. Замалювати при великому збільшенні декілька клітин — об. 40. ок. 7; спочатку показати контури клітин, потім замалювати цитоплазму. Показати двоконтурну оболонку клітини і ка-ріоплазму з ядерцями та ядерним хроматином (рис. 3).

Препарат 2. Тваринна клітина — одношаровий плоский епітелій шкіри жаби (рис. 4).

Препарат являє собою плівку шкіри жаби, відшаровану під час линьки та зафарбовану гематоксиліном та еозином. Оскільки відшаровується лише один ряд епітеліальних клітин, то й препарат є одношаровим плоским епітелієм.

При малому збільшенні видно клітини полігональної форми із заокругленими кутами та ледь овальними ядрами. У великій кількості видно дрібненькі світлі отвори — стоми.

При великому збільшенні відразу видно першу ознаку епітеліальних тканин — щільне розташування клітин. Границі між клітинами являють собою тоненькі міжклітинні щілини, заповнені рідиною, яка забарвлюється інтенсивніше, ніж цитоплазма клітин. Отвори або стоми завжди розташовуються між клітинами і бувають різної величини. У шкірі жаби вони є отворами вивідних проток шкірних залоз.

Замалювати препарат при великому збільшенні — об. 40, ок. 15; спочатку необхідно показати контури клітин, потім ядра та стоми, а після цього замалювати цитоплазму та ядра (рис. 4).

31

1

5-^ ~*- 2

4->

-<- 3

Рис. 3. Рослинна клітина (зріз плівки цибулини).

Позначення: 1. Оболонка. 2. Цитоплазма. 3. Каріоплазма. 4. Хроматин. 5. Ядерце.

Рис. 4. Тваринна клітина — одношаровий плоский епітелій шкіри жаби.

Позначення: 1. Епітеліоцити. 2. Границі між клітинами. 3. Цитоплазма. 4. Ядро. 5. Стома.

32

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Включення цитоплазми

Включення — це непостійні компоненти цитоплазми, що з'являються в клітинах у процесі їхньої життєдіяльності. Включення бувають: трофічні (білкові, вуглеводні, жирові) і нетро-фічні (пігментні, вітамінні, мінеральні, секреторні, екскреторні). За цими включеннями можна судити про функціональний стан клітини. Включення на відміну від органел — не обов'язкова складова частина клітини. Включення бувають тверді і рідкі. За хімічною природою вони дуже різноманітні.

Білкові включення

У нормі зустрічаються тільки в яйцеклітинах і клітинах раннього ембріонального періоду. Це запаси необхідних поживних речовин для розвитку зародка чи вироблені клітиною секрети. За різних ушкоджень у клітині з'являються включення білка, що свідчить про порушення функції клітини, її обмінних процесів і призводить до білкової дистрофії. Ці ознаки характерні для паранекрозу.

Жирові включення

Запасний поживний матеріал у вигляді жиру відкладається, в основному, в клітинах жирової тканини. При цьому змінюється форма клітини в залежності від кількості жиру, що з'являється в цитоплазмі у вигляді дрібних крапельок, потім вони зливаються в одну велику краплю, яка займає центральне положення в клітині, а цитоплазма і ядро відтісняються до периферії.
Предыдущая << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed