Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 39

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 33 34 35 36 37 38 < 39 > 40 41 42 43 44 45 .. 69 >> Следующая


1

2

3

4

5

Рис. 30. Енхондральний розвиток трубчастої кістки зародка свині.

Позначення: 1. Нормальний гіаліновий хрящ. 2. Зона проліферації. 3. Зона набухання. 4. Зона деструкції. 5. Кісткова тканина, що розвивається.

Загальна характеристика м'язової тканини

Характерною властивістю даної групи тканин є здатність їх до скорочення. Крім основної функції (скорочення) змінювати форму того органа, до якого входить м'язова тканина, вона забезпечує ще одну надзвичайно важливу функцію — здатність до руху. Тільки в цій групі є розвинені спеціальні органели — міофіламенти, які агрегуються у міофібрили, а потім у м'язові волокна. М'язова тканина виконує функцію підтримання константи температурного режиму, а також забезпечує певну гемо-

121

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

122

динаміку рідкого середовища організму. М'язову тканину поділяють на поперечносмугасту, що складається з волокон, які мають поперечну смугастість, і гладеньку, в якій такої смугастості немає. Крім цих, найбільш поширених в організмі м'язових тканин, ще є серцева м'язова тканина, міоепітеліальні клітини і скоротливі елементи оболонок ока. Загальною морфологічною ознакою всіх цих тканин є наявність органоїдів скорочення — міофібрил за рахунок їхніх складових елементів — м'язових протофібрил. Протофібрили побудовані з різних фібрилярних білків, молекули яких, рухаючись чи скручуючись, викликають скорочення всієї клітини.

Гладенька м'язова тканина характерна тим, що побудована з клітин, здатних до скорочення. Вона входить до складу м'язових оболонок внутрішніх органів та кровоносних судин. Розвивається гладенька м'язова тканина із мезенхіми за рахунок розмноження та ущільнення її клітин.

Поперечносмугаста м'язова тканина побудована не з клітин, а з волокон, в яких видно поперечну смугастість, чергування темних і світлих поперечних смужок. З цієї тканини побудована скелетна мускулатура, яка скорочується самовільно. Поперечносмугасте м'язове волокно, що є структурним елементом цієї тканини, має велику довжину, яка сягає за межі мікроскопічних величин. Скоротливим елементом м'язового волокна є міофібрили, що розміщуються в середині волокна, паралельно до його осі. Міофібрили складаються з однакової довжини темних і світлих ділянок — ізотропних та анізотропних дисків, що чергуються між собою. Скорочується м'язове волокно за рахунок ковзання двох видів протофібрил відносно одна до одної. Розвивається поперечносмугаста м'язова тканина з мезодерми, а саме — з її міотомів. У процесі генезу вона проходить три стадії: 1) міобластичну; 2) м'язових трубочок; 3) м'язових волокон.

За гістогенетичною класифікацією розрізняють такі групи: соматична, целомічна, вісцеральна, невральна, ектодермальна.

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Гладенька м'язова тканина

Ця тканина характерна тим, що складається з клітин, здатних скорочуватися. Вона входить до складу м'язових оболонок внутрішніх органів і кровоносних судин. Скорочення її відбувається мимоволі. З'єднуються клітини між собою трьома способами:

1) за допомогою цитоплазматичних містків, у середніх частинах яких, як і в епітелії, є органоїди з'єднання клітин — десмосоми;

2) за допомогою мережі ретикулінових волокон, що переходять з однієї клітини на іншу;

3) волокнистими елементами сполучної тканини. Розвивається гладенька м'язова тканина з мезенхіми за рахунок розмноження й ущільнення її клітин.

Препарат 27. Гладенька м'язова тканина сечового міхура кішки (рис. 31).

Препарат виготовлений шляхом розрізу стінки сечового міхура, зафарбованого гематоксиліном та еозином. При малому збільшенні потрібно знайти поздовжній розріз клітин гладенької м'язової тканини, де добре помітне рожеве забарвлення волокнистих структур з паличкоподібними ядрами.

При великому збільшенні, повертаючи мікрометричний гвинт мікроскопа, детально розглянути довгі та тонкі клітини, що тісно прилягають одна до одної.

Вони мають паличкоподібні ядра та закінчуються гострими кінцями, які знаходяться у проміжках між двома сусідніми клітинами.

Замалювати препарат при великому збільшенні — об. 40, ок. 15. На рисунку зобразити кілька прилеглих одна до одної гладеньких м'язових клітин. Після цього знайти поперечний зріз клітин та замалювати їх також при великому збільшенні. Потрібно мати на увазі, що гістологічна картина в останньому випадку залежить від того, де проходить розріз, тобто всередині клітини може бути видно ядро, а може бути видно і без'ядерну зону м'язової клітини (рис. 31).

123

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

3

2

1

Рис. 31. Гладенька м'язова тканина сечового міхура кішки.

Позначення: 1. М'язові клітини. 2. Ix цитоплазма. 3. Ядро.

Поперечносмугаста м'язова тканина

Цей вид м'язової тканини складається не з клітин, а з волокон, в яких видно поперечну смугастість, тобто чергування темних і світлих поперечних дисків. З цієї тканини побудована скелетна мускулатура. Поперечносмугасте м'язове волокно, що є структурним елементом цієї тканини, має велику довжину, що виходить за межі мікроскопічних величин. Скорочувальним елементом м'язового волокна є міофібрили, що розташовуються в середині волокна паралельно його осі. Міофібрили складаються з однакової довжини темних і світлих ділянок, що чергуються між собою — ізотропних і анізотропних дисків. Скорочується м'язове волокно за рахунок ковзання двох видів скоротливих міофіламентів один по одному.
Предыдущая << 1 .. 33 34 35 36 37 38 < 39 > 40 41 42 43 44 45 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed