Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 30

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 24 25 26 27 28 29 < 30 > 31 32 33 34 35 36 .. 69 >> Следующая


Рис. 13, е. Схема розвитку позазародкових плодових оболонок у ссавців.

Позначення: 1 — ектодерма, 1.1 — позазародкова ектодерма; 2 — ентодерма, 2.1 — позазародкова ентодерма; 3 — мезодерма, 3.1 — позазародкова мезодерма; 4 — амніотична порожнина; 5 — амніотичні складки; 6 — трофобласт; 7 — алантоїс; 8 — хоріон; 8.1 — ворсинки хоріона; 9 — порожнина зародкового міхура, який перетворюється в порожнину жовткового мішка; 10 — жовтковий мішок; 11 — зародок; 12 — простір між хоріоном і амніоном.

89

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

90

Плацента — це комплекс алантохоріона та слизової оболонки матки. Плацента є органом, завдяки якому відбувається обмін речовин між організмом матері й плодом. До складу плаценти входять частини хоріона, алантоїса і слизової оболонки матки, що з'єднуються між собою.

Утворення плаценти супроводжується гормональною діяльністю організму, яка впливає на функції дихання, живлення, виділення, захисну та інші.

Після імплантації заплідненої яйцеклітини в стінку матки виникає зв'язок між зародком, гіпофізом, яєчником і плацентою. Крім гематотрофного живлення зародка через кровоносні судини плаценти, відбувається і гістотрофне живлення його за рахунок тканин матки, передусім її залоз.

У представників різних рядів ссавців плацента тісно пов'язує тканини матки (материнська плацента) з тканинами плода (зародкова плацента). Так, у яйцекладних зародок розвивається поза організмом матері, тому плацента у них відсутня. У сумчастих на хоріоні немає ворсинок, тому не існує й анатомічно оформленого зв'язку між слизовою оболонкою матки і плідними оболонками, а слиз, що виділяється матковими залозами, всмоктується стінками хоріона і алантоїса. У плацентарних ссавців плацента залежно від розподілу ворсинок на поверхні хоріона має кілька різновидів.

Типи плацент і характер з'єднання епітелію ворсинок із стінкою матки

У дифузній плаценті кобили та свині ворсинки хоріона розкидані по всій її поверхні. Котиледонна плацента жуйних

характеризується розміщенням ворсинок хоріона у вигляді скупчень або острівців — котиледонів. Вони з'єднуються з потовщеннями слизової оболонки матки — карункулами, в яких сконцентровані відповідної форми заглиблення, що приймають ворсинки хоріона. Карункул разом із котиледоном називається плацентомом. У хижих плацента називається пояско-подібною; ворсинки в ній розташовані в середній частині й утворюють на поверхні ніби поясок. У приматів і гризунів пла-

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

цента — дискоїдальна, ворсинки в ній розташовані у вигляді диску на одному із полюсів плода, інша частина — гладенька.

Коли зародковий пузир занурюється вглиб слизової оболонки матки, ворсинки хоріона вростають у її заглиблення, а епітелій хоріона і слизової оболонки зберігає неперервність. Якихось спеціальних пристроїв для з'єднання плодових оболонок і матки не існує, тому під час пологів ворсинки легко витягуються з її заглиблень. Ця так звана епітеліохоріальна плацента характерна для свиней, кобил.

У приматів, гризунів, хижаків ворсинки хоріона, занурюючись у матку, виділяють фермент, який знищує епітелій матки, і проникають в її власну пластинку. В такій плаценті відділення плодових оболонок від слизової оболонки матки без її пошкодження неможливе, тому у тварин цих видів під час пологів завжди спостерігається кровотеча.

У хоріоні свиней ворсинки розподіляються рівномірно, але не розгалужуються. Епітелій в основах ворсинок — високий і призматичний, а в напрямку до верхівок він стає все нижчим. У щілини між епітелієм хоріона та епітелієм матки, в заглибленнях яких знаходяться ворсинки, відчиняються вихідні протоки маткових залоз; секрет останніх змішується з продуктами тканинного розпаду й утворюється рідина — ембріотроф, або маткове молоко. Епітелій хоріона вищий, ніж епітелій матки, а між його клітинами проходять кровоносні капіляри.

На відміну від деяких інших тварин, у яких зародковий пузир дійсно має форму пузиря, у свиней він витягнутий у вигляді довгої трубки, на сліпих кінцях його ворсинок немає.

Плацента епітеліохоріального типу, або напівплацента, властива для деяких сумчастих (сумчастого борсука) і плацентарних ссавців — свині, коня, верблюда, бегемота, дельфіна, кита та ін. Плацента такого типу характеризується тим, що хоріон зародка лише прилягає до епітелію слизової оболонки матки. Ворсинки хоріона входять у заглиблення слизової оболонки, не руйнуючи тканин матки. Поживні речовини і кисень надходять у кровоносну систему зародка з маточного молочка — секретів залоз слизової оболонки матки. Під час пологів ворсинки

91

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

92

хоріона витягуються із заглиблень слизової оболонки, і руйнування останньої не відбувається.

У корови хоріон на ранніх стадіях розвитку зародка рівномірно вкритий ворсинками по всій поверхні, як і в дифузної плаценти. Потім внаслідок зворотного розвитку або припинення появи нових ворсинок кількість їх зменшується, а їх залишок утворює котиледони, які вростають в заглиблення — ка-рункули. Тут зв'язок між маткою і хоріоном стає ще тіснішим, ніж у кобил, оскільки від кожної ворсинки розгалужуються бокові гілки, а між системами гіллястих з'єднань ворсинок залишаються перегородки зі сполучної тканини ендометрія. На всій поверхні з'єднання розгалужених ворсинок і стінок заглиблень матки епітелій зберігається повністю. Клітини епітелію хоріона більші, ніж матки, серед них є двоядерні, утворені шляхом амітозу. Це є ознакою активної всмоктувальної діяльності ворсинок. Як показує електронна мікроскопія, поверхня клітин епітелію ворсинок не гладенька, а вкрита мікроворсинками, що є органоїдами всмоктування ембріотрофа. Велику роль у такому гістотрофному живленні відіграють також частини хоріона, які лежать між котиледонами. У корови зародковий пузир у процесі розвитку також набуває форми довгої сліпої в обох кінцях трубки.
Предыдущая << 1 .. 24 25 26 27 28 29 < 30 > 31 32 33 34 35 36 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed