Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 38

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 32 33 34 35 36 37 < 38 > 39 40 41 42 43 44 .. 69 >> Следующая


Замалювати препарат при малому збільшенні — об. 8, ок. 15. Зафарбувати фон рисунка і короткими штришками показати кісткові порожнини. Спочатку потрібно замалювати зовнішню та внутрішню загальні системи пластинок, а потім гаверсову і вставну (рис. 28).

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

118

Препарат 25. Поздовжній зріз компактної речовини трубчастої кістки теляти (рис. 29).

Препарат являє собою поздовжній зріз діафіза трубчастої кістки, декальцинованої та зафарбованої за Шморлем.

При малому збільшенні видно у поздовжньому розрізі га-версові канали, які розміщуються у поздовжньому напрямі. Через це вони потрапляють у зріз не на всьому шляху. Діаметр їх також неоднаковий. У деяких місцях видно розгалуження та анастомози гаверсових каналів. На деяких препаратах можна побачити радіальні канали, що поєднують гаверсові канали із зовнішньою та внутрішньою поверхнями кістки.

Паралельно до гаверсових каналів розміщуються ряди темних кружечків. Це гаверсові системи пластинок. Кожен кружечок являє собою кісткову порожнину, в якій за життя кістки розміщуються кісткові клітини. Вони знаходяться у кожній пластинці в одній площині, і тому кількість їх рядів відповідає кількості пластинок. Крім гаверсових систем, є ще вставні системи, а також зовнішні та внутрішні загальні системи. На поздовжньому зрізі кістки орієнтація в цих системах також буде поздовжньою, тому їх відрізнити від гаверсових систем нелегко. Тільки знаючи, як ці системи розміщуються, їх можна знайти на препараті та на рисунку. Так, вставні системи розмішуються між гаверсовими, а зовнішня і внутрішня — на відповідних поверхнях.

Замалювати препарат при малому збільшенні — об. 8, ок. 15.

Розпочати замальовування з контурів гаверсових каналів, потім рівномірно зафарбувати фон усієї кісткової речовини і короткими штришками замалювати кісткові порожнини, показавши розміщення різних систем пластинок (рис. 29).

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Рис. 28. Поперечний зріз компактної речовини трубчастої кістки теляти.

Позначення: 1. Гаверсовий канал. 2. Гаверсова система пластинок. 3. Вставна система пластинок. 4. Зовнішня загальна (генеральна) система пластинок. 5. Внутрішня загальна (генеральна) система пластинок.

Рис. 29. Поздовжній зріз компактної речовини трубчастої кістки теляти.

Позначення: 1. Гаверсовий канал. 2. Гаверсова система пластинок. 3. Вставна система пластинок. 4. Фолькма-нові канали.

2

4

119

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

120

Розвиток кістки (остеогенез)

Будучи похідною мезенхіми, кісткова тканина розвивається по-різному. Розрізняють два типи розвитку кістки: на місці ембріональної сполучної тканини і на місці хряща. За першим типом розвиваються сполучнотканинні чи покривні кістки, до яких відносяться більшість кісток черепа і частина ключиці. У цьому випадку, минаючи хрящову стадію, настає кальцинування сполучнотканинної закладки майбутньої кістки.

Енхондральний розвиток кістки. Розвиток кістки на місці хряща проходить такі ж стадії, як і розвиток на місці сполучної тканини, але має свої особливості. До початку розвитку є хрящова тканина такої форми, як майбутня кістка. У цьому процесі кісткова тканина розвивається як на поверхні хряща, так і всередині . У зв'язку з цим, розрізняють перихондральне скостеніння, що відбувається навколо хряща, на його поверхні, і енхондральне скостеніння — всередині хряща. При енхонд-ральному остеогенезі охрястя вростає в середину хряща і тягне за собою кровоносні судини, в результаті чого утворюється кісткова брунька, що дає початок губчастій речовині кістки. Між нею і хрящовою тканиною видно реакцію хряща.

Препарат 26. Енхондральний розвиток трубчастої кістки зародка свині (рис. 30).

Препарат являє собою поздовжній розріз преформованої хрящем трубчастої кістки зародка, зафарбований гематоксиліном та еозином.

Неозброєним оком можна побачити контури кістки і розрізнити епіфіз та діафіз. Помітне і різне забарвлення їх, пов'язане з розвитком тканин. Ці структури можливо роздивитись за допомогою окуляра, перевернувши його верхньою лінзою до препарату впритул.

При малому збільшенні спочатку потрібно роздивитись епіфіз та впевнитись у тому, що він побудований з гіалінового хряща. Пересуваючи препарат у бік діафіза, потрібно знайти місце, де буде чітка межа між хрящем та кістковою тканиною, що розвивається. Ця межа повинна залишатись у полі зору. За-

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

малювати при малому збільшенні — об. 8, ок. 15. Спочатку необхідно зобразити нормальний гіаліновий хрящ. Потім знайти і послідовно замалювати наступні зони: зону нормального хряща, яка знаходиться на певній відстані від кістки, що розвивається, у напрямі до останньої вона замінюється зоною розмноження. Тут хрящові клітини швидко поділяються, плоскі за формою, розташовані рядами, що нагадують монетні стовпчики. Ще ближче до кістки є зона набухання, характерна тим, що хондроцити набухають у зв'язку з їх дегенерацією, викликаною розвитком, перш за все, пе-рихондральної кістки у вигляді манжети. Потім йде зона руйнування хряща, де видно тільки невеликі ділянки хрящової тканини, між якими відбувається розвиток кісткової тканини у вигляді інтенсивно забарвлених клітинних перекладин та світлих ділянок, що є зачатками кісткового мозку.
Предыдущая << 1 .. 32 33 34 35 36 37 < 38 > 39 40 41 42 43 44 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed