Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 63

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 57 58 59 60 61 62 < 63 > 64 65 66 67 68 .. 69 >> Следующая


4 — базальна мембрана;

5 — цитоплазма ендотеліоцита. х27000

229

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 18. Епідермоцити базального та остистого шарів. Епідерміс шкіри:

1 — базальний епідермоцит: а — ядро, б — цитоплазма, в — кератинові філаменти, г — десмосоми;

2 — епідермоцит остистого шару: а — ядро, б — цитоплазма. х5000

230

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 19. Контакт подоцитів із гемокапілярами. Ниркове тільце:

1 — подоцит: а — ядро, б — тіло, в — цитотрабекула, г — цитоподії;

2 — гемокапіляр: а — ендотеліоцит, б — базальна мембрана, в — фенестри, г — еритроцит у просвіті.

х9000

231

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 20. Фільтраційний бар'єр у складі ниркового тільця:

1 — тришарова базальна мембрана: а — світлі шари, б — темний шар;

2 — ендотелій: а — фенестри;

3 — просвіт гемокапіляра;

4 — цитотрабекула;

5 — цитоподія. х45000

232

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 21. Сперматозоїд:

А — електронна мікрофотографія:

1 — ядро;

2 — акросома;

3 — проксимальна центріоль;

4 — осьова нитка;

5 — мітохондрії;

6 — плазмолема. х25000

Б — схематичне зображення:

1 — головка: а — ядро, б — акросома;

2 — шийка: а — проксимальна центріоль;

3 — проміжна частина: а — система мікротрубочок (осьова нитка), б — мітохондрії;

4 — головна частина: а — система мікротрубочок, б — мікрофібрили;

5 — кінцева частина.

233

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 22. Яйцеклітина. Фрагмент фолікула яєчника:

1 — овоцит: а — ядро, б — ядерце, в — цитоплазма, г — жовткові включення, д — оолема;

2 — прозора зона;

3 — фолікулярні клітини;

4 — променистий вінець;

5 — базальна мембрана. х3000

234

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 23. Епітеліальна пластинка слизової оболонки матки:

1 — епітеліоцит: а — ядро, б — цитоплазма, в — мікроворсинки. х5000

235

¦ Електронні мікрофотографії ультраструктури основних компонентів організму *

Рис. 24. Фрагмент альвеоли молочної залози:

1 — лактоцит: а — ядро, б — цитоплазма, в — секреторні включення, г — мікроворсинки;

2 — просвіт ацинуса: а — секрет;

3 — базальна мембрана;

4 — відросток міоепітеліальної клітини. х4000

236

Додаток 3.

ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ в ГІСТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Рис. 1. Заморожуючий мікротом із селеновим столиком ТОЗ-2.

237

¦ Оптичні прилади, які використовуються в гістологічних дослідженнях *

Рис. 3. ЛЮМАМ-І-1.

238

¦ Оптичні прилади, які використовуються в гістологічних дослідженнях *

239

¦ Оптичні прилади, які використовуються в гістологічних дослідженнях *

Рис. 6. МБІ-13-Б.

Рис. 7. МБІ-15-2.

240

241

¦ Оптичні прилади, які використовуються в гістологічних дослідженнях *

Рис 10. JENAVAL (мікроскоп з мікрофотографічною установкою).

242

Предметний покажчик

А

Абразив 20

Авітаміноз 43

Агранулоцити 109

Агранулярна сітка 38 Адвентиція 140, 164

Аденогіпофіз 175 Аденоцити 175, 176

Акросома 47

Аксон 127, 128

Алантоїс 74, 172

Альвеоли 137

Амітоз 43

Амніон 74

Амніоти 70

Амніотичні складки 74

Амфібії 64

Аналізатори 195

Анастомоз 161

Анафаза 45 Анізотропний диск 122, 124

Анімальний полюс 50

Апікальний полюс 97

Апозиційний ріст 112

Артерія 182

Асинхронне дроблення 63

Атретичний фолікул 174 Ауербахове нервове

сплетіння 140

Ацинус 161

Б

Базальна мембрана 102

Базальний полюс 97

Базофіли 109

Барорецептори
130

Безм'якотні нервові


волокна
129

Біполярні нейрони
127

Бластодерма
57

Бластодиск
71

Бластопор
59

Бластоціль
57, 62

Бластула
57, 66

Блискуча оболонка
51

Бороди
196

Бронхи
164

В


Вазохоріальна плацента
93

Вегетативний полюс
50

Вим'я
137

Включення
33

Волокна
104

- еластичні
104

- колагенові
104

- м'язові
125

- нервові
129

- ретикулярні
103

- серцеві
184

Волокнистий хрящ
112

Вставний диск
184

Вставні системи


пластинок
117

Г


Гаверсові системи


пластинок
117

Ганглій
197

Гастроціль
59

243

¦ Предметний покажчик *

Гаструла
58
Ектодерма
59

Гаструляція
58
Еластичний хрящ
112

Генеративний амітоз
44
Еластичні волокна
104

Гензенівський вузлик
72
Елеїдин
132

Гематоксилін
31
Ембріобласт
80

Гемомікроциркуляторне

Ембріологія
46

русло
102
Ембріотроф
91

Гемопоез
108
Енамелобласти
144

Гемохоріальна плацента
93
Ендокринні острівці
158

Гепатоцити 160,161
Ендокриноцити
138

Гіаліновий хрящ
112
Ендомітоз
Предыдущая << 1 .. 57 58 59 60 61 62 < 63 > 64 65 66 67 68 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed