Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 61

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 55 56 57 58 59 60 < 61 > 62 63 64 65 66 67 .. 69 >> Следующая


а — пінеальні; б — гліальні; в — пігментні клітини.

203

¦ Схематична будова окремих органів *

3 3 5 2 4 1

Рис. 9. Надниркова залоза:

А — пофарбування залізним гематоксиліном за Гейденгайном (зб. 280): 1 — скупчення гангліозних клітин, пучок нервових волокон і кровоносні судини; 2 — капсула наднирника; 3 — коркова речовина (інтерреналова система): а — клубочкова зона (клітини виробляють мінералокортикоїди), б — пучкова зона (клітини виробляють глюкокортикоїди), в — сітчаста зона (клітини виробляють стероїди), г — сполучнотканинні прошарки; 4 — мозкова речовина (адреналогенна система); 5 — синусоїдні капіляри; Б — накопичення ліпідів у корковій речовині наднирника. (Пофарбування суданом III гематоксиліном) (зб. 400): 1 — клубочкова зона; 2 — пучкова зона; 3 — сітчаста зона; 4 — ліпіди в спонгіоцитах пучкової зони; 5 — прошарок сполучної тканини (за Алмазовим і Сутуловим).

204

¦ Схематична будова окремих органів *

Рис. 10. Шкіра без волосу.

Пофарбування гематоксилін-еозином (зб. 58): 1 — епідерміс; а — роговий шар; б — блискучий шар; в — зернистий шар; г — шипуватий шар; д — базальний шар; е — базальна мембрана; 2 — власна шкіра (дерма); а — сосочковий шар; б — сітчастий шар; в — вивідний проток потової залози; г — кінцевий відділ потової залози; 3 — підшкірна жирова клітковина; 4 — пластинчасте (фатерпачінієве) тільце (за Алмазовим і Сутуловим).

а

1

в

б

2

г

3

4

205

¦ Схематична будова окремих органів *

Рис. 11. Особливості будови великих слинних і підшлункової залоз:

А — привушна; Б — підщелепова; В — підшлункова залоза; а — вивідні протоки; б — посмуговані; в — вставні протоки; г — кінцеві відділи; д — серозні клітини; е — слизові клітини; ж — серозні півмісяці; з — оксифільна; и — базофільна зони в клітинах підшлункової залози; к — центроацинозні клітини; Г — підщелепова залоза. Пофарбування гематоксилін-еозином (зб. 600): 1 — серозно-слизовий (змішаний) кінцевий відділ (а — слизові і б — серозні клітини); 2 — серозний кінцевий відділ; 3 — міоепітеліальна клітина; 4 — вставна протока; 5 — посмугована протока; 6 — міждолькова вивідна протока; 7 — міждолькова сполучна тканина; 8 — кровоносні судини (за Алмазовим і Сутуловим).

206

¦ Схематична будова окремих органів *

Рис. 12. А — Слизова оболонка дна шлунка. Пофарбування конго-червоним (зб. 400):

1 — високопризматичний епітелій слизової оболонки; 2 — власна пластинка слизової оболонки; 3 — шлункові ямки; 4 — власні залози дна шлунка; а — шийка (додаткові клітини); б — тіло (головні і парієтальні клітини); в — дно (головні і парієтальні клітини); 5 — м'язова пластинка слизової оболонки; Б — частина залози дна шлунка.

Схема: 1 — головні клітини; 2 — парієтальні; 3 — секреторні капіляри йдуть від тіла парієтальної клітини до просвіту залози.

207

¦ Схематична будова окремих органів *

Б

Рис. 13. Печінка. Пофарбування гематоксилін-еозином (зб. 140):

А-1 — долька (а — центральна вена, б — печінкові трабекули — балки; в — внут-рішньодолькові синусоїдні капіляри); 2 — печінкова тріада (а — міждолькова вена; б — міждолькова артерія; в — міждолькова жовчна протока). 1 — навколо-синусоїдний кровоносний капіляр; 2 — навколосинусоїдний простір; 3 — гепа-тоцити; 4 — еритроцити; 5 — зірчаста ендотеліальна клітина; 6 — мікроворсин-ки печінкової клітини; 7 — гранулярна ендоплазматична сітка; 8 — агранулярна цитоплазматична сітка з зернами глікогену; 9 — мітохондрії; 10 — десмосоми; 11 — ядро; 12 — ядерце; 13 — жовчний капіляр; 14 — лізосоми; 15 — ліпідні гранули (за Алмазовим і Сутуловим).

208

¦ Схематична будова окремих органів *

Рис. 14. Схема будови легеневого ацинуса:

1 — трахея; 2 — ліва легеня; 3 — права легеня; 4 — головний бронх; 5 — легенева артерія; 6 — легенева вена; 7 — бронхіола; 8 — дихальна бронхіола; 9 — альвеолярні ходи; 10 — переддвер'я; 11 — легеневі альвеоли; 12 — альвеоли (у розрізі); 13 — альвеолярні мішечки; 14 — бронхіальна вена; 15 — бронхіальна артерія; 16 — нерви; 17 — волокна гладенької мускулатури; 18 — лімфатичні судини; 19 — капілярна сітка альвеол; 20 — сполучнотканинний шар; 21 — сітка еластичних волокон; 22 — плевра (за Сінєльніковим).

209

¦ Схематична будова окремих органів *

Рис. 15. Нирка. Пофарбування гематоксилін-еозином (зб. 56):

1 — сполучнотканинна капсула нирки; 2 — коркова речовина; 3 — ниркові тільця; 4 — проксимальний і дистальний відділи нефрона; 5 — мозкові промені; 6 — мозкова речовина; 7 — прямі канальці (низхідні і висхідні петлі нефрона, збиральні трубочки).

210

¦ Схематична будова окремих органів *

жед б а

Рис. 16. Схема канальців і судин нирки:

а — капсула нефрона; б — проксимальний відділ; в — тонка і г — товста частини петлі нефрона; д — дистальний відділ; е і ж — його продовження; з — збиральний каналець; и — сосочковий каналець; к — дугова артерія; л — прямі артеріоли; м — радіальна артерія; н — приносна артерія; о — артеріальний клубочок; п — виносна артерія; р — капіляри коркової речовини; с — радіальна і т — зірчаста вени; ф — вени мозкової речовини; х — дугова вена (за Траутманом і Фібігером).
Предыдущая << 1 .. 55 56 57 58 59 60 < 61 > 62 63 64 65 66 67 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed