Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Новак В.П. -> "Цитологія, гістологія, ембріологія" -> 2

Цитологія, гістологія, ембріологія - Новак В.П.

Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Учебное пособие — Біла Церква, 2005. — 256 c.
Скачать (прямая ссылка): citologiya-2005.pdf
Предыдущая << 1 < 2 > 3 4 5 6 7 8 .. 69 >> Следующая


Кожний малюнок повинен мати чіткий заголовок, де вказується назва препарату, вид тварини, з якої взято матеріал, спосіб виготовлення та пофарбування препарату, а також збільшення, при якому зроблено малюнок.

При виготовленні малюнка спочатку потрібно розмітити розміри його частин, потім зробити загальні контури і тільки тоді приступати до замалювання деталей препарату. Зробити

4

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

напівсхематичний малюнок гістологічного препарату може кожен студент. Для цього не потрібно особливих художніх здібностей, тому посилання на невміння малювати є недоречними. Потрібні тільки бажання і старанність. Але малюнок може бути виконаним добре тільки в тому випадку, якщо студент розібрався в препараті, розуміє його або, образно кажучи, уважно прочитав препарат. Тому до кожного лабораторного заняття потрібно підготуватись: попередньо прочитати підручник і лекційні записи для того, щоб знати, що можна і потрібно знайти на препараті. Разом з тим, потрібно зрозуміти, що замалю-вання гістологічних препаратів є необхідним. Це покращує закріплення зорового враження, допомагає краще розібратись у деталях будови клітин, тканин, органів і запам'ятати їх.

Вивчення кожного препарату обов'язково розпочинають з малого збільшення мікроскопа. Майже на кожному препараті зустрічаються такі місця, де типові особливості будови певних клітин, тканин чи органів помітні нечітко, тоді як в інших місцях вони є більш чіткими. Потрібно постаратись знайти найбільш зручне для вивчення і замалювання місце, а не зупинятись зразу на місцях зрізу, які помічені першими. Досить важливо враховувати при цьому направлення зрізу, в більшості випадків необхідно знайти в препараті таке місце, де тканини чи органи розрізані вертикально, оскільки при цьому їх структура є чіткішою. Тому не потрібно квапитись, переходити до вивчення препарату при великому збільшенні, а спочатку уважно розглянути його при малому збільшенні.

У тих випадках, коли основне вивчення і замалювання препарату здійснюється при малому збільшенні мікроскопа, необхідно по ходу вивчення і замалювання препаратів використовувати велике збільшення для вивчення окремих деталей, роблячи невеликі замалювання, а потім знову повертатись до малого збільшення. В інших випадках при малому збільшенні вибирається тільки потрібне і зручне для детального вивчення місце, яке встановлюється в центрі поля зору мікроскопа для подальшого вивчення і замалювання при великому збільшенні. В зв'язку з розвитком електронної мікроскопії, в курс лабора-

5

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

6

торних занять входить також вивчення електронограм, на ознайомлення з якими відведено спеціальне заняття.

Виконавши курс лабораторних занять з гістології, студент повинен навчитися визначати на будь-якому препараті всі тканини, розуміти їх структуру і функції, вміти визначати орган і його функціональне значення, а в деяких випадках — і називати вид тварини (якщо препарат відрізняється характерними видовими особливостями). Ці знання перевіряються на заліках та іспитах, які проводяться за діагностикою препаратів.

Техніка та методика виготовлення гістологічних препаратів

Відбір матеріалу для дослідження та його фіксація

При мікроскопічному дослідженні тканин і органів велике значення має техніка взяття матеріалу. Для цього необхідно дотримуватися таких правил:

1. Перш за все, слід враховувати мікроскопічну будову того чи іншого органа або тканини.

Наприклад, нирка має кіркову та мозкову речовини. З органів, що мають однакову будову у всіх частинах, шматочки тканин можна вирізати з будь-якої ділянки, але бажано разом із капсулою. Стінки трубкоподібних органів (сечовий міхур, кишечник та інші) досліджують на поперечному зрізі.

2. Ділянки з патологічно змінених тканин (пухлини, виразки) вирізують на межі з нормальними.

3. Для попередження небажаного розм'якшування тканин вирізати шматочки необхідно гострими інструментами.

Першим етапом в обробці шматочків, вирізаних із різних органів і тканин для мікроскопічного дослідження, є фіксація. Метою фіксації є закріплення тканинних структур у такому стані, який вони мали на момент вирізання шматочка тканини. Це закріплення гістологічних деталей досягається в результаті коагуляції білка та переходу лабільних білкових сполук у стійкі незмінні модифікації.

*Цитологія, гістологія, ембріологія *

Усі фіксуючі речовини поділяються на прості і складні, залежно від того, чи входить до їхнього складу одна речовина, дві чи більше. При роботі з фіксуючими речовинами необхідно дотримуватись деяких загальних правил:

1. Не можна обмивати шматочки органа водою перед тим, як класти їх у фіксуюче середовище. Особливо це необхідно враховувати при фіксації нервової тканини. Об'єм фіксуючої рідини повинен у 20—40 разів перевищувати об'єм усіх разом узятих фіксованих шматочків. Кожен фіксований шматочок за товщиною не повинен перевищувати 0,5—1 см.

2. За наявності великої кількості шматочків на дно склянки з фіксуючою рідиною потрібно покласти марлю або вату, щоб запобігти прилипанню окремих шматочків до стінки склянки та один до одного.
Предыдущая << 1 < 2 > 3 4 5 6 7 8 .. 69 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed