Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 65

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 59 60 61 62 63 64 < 65 > 66 67 68 69 70 71 .. 142 >> Следующая


Важливим аспектом діяльності Робітничо-Селянської Інспекції Харківщини по вдосконаленню державного апарату була перевірка дотримання законності установами і окремими службовцями. Під час обслідування районного та сільського апарату в Зміївському районі було виявлено низку порушень. Так, Зміївський райвиконком своєю постановою від 3 жовтня 1924 року відмовив у поверненні громадянці Ал-пат’євій націоналізованого у неї майна на тій підставі, що вона «через похилий вік і нездатність вести господарство» може його розпродати, і майно, таким чином, попаде до рук непманів [8, арк. 74]. Як було зауважено з цього приводу контролерами окружної PCI, «райвиконком нічим не гарантований від того, що власники денаціоналізованого майна не розпродадуть його і в молоді літа» [8, арк. 79].
134

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Порушення законності були зафіксовані і з боку міліції. Так, в обох районах траплялися випадки, коли міліція здійснювала арешти за доносами, не перевіривши їх правильність [8, арк. 78]. Крім того, арештовані під час утримання під вартою змушені були ще й голодувати, оскільки їх харчування складалося, переважно, з одного хліба [8, арк. 78].

Велика увага приділялася обслідуванню діяльності сільських Рад — ланки державного апарату, найбільш наближеної до населення, від роботи якої значною мірою залежало ставлення народу до державної влади взагалі. Під час перевірки контролерами окружної Інспекції була зафіксована також низка порушень. Зокрема, в Борівській сільраді Зміївського району діяльністю Ради керувала «трійка», що складалася з голови сільради, голови земельної комісії сільради та одного з членів цієї комісії [8, арк. 90 зв.]. Ця трійка проводила через сільраду рішення, що не обговорювалися ні в комісіях Ради, ні на сільському сході [8, арк. 91].Внаслідок такого становища мали місце зловживання при витратах коштів сільради, занедбаність звітності, самовільні захоплення земель та порубки лісів [8, арк. 92].

Щодо роботи комісій сільрад, то тут контролем була позитивно охарактеризована діяльність земельної комісії Зміївської сільради [8, арк. 83 зв.]. Активно, на думку контролерів, діяли також дві комісії Вве-денської сільради Чугуївського району — з питань благоустрою та куль-турно-освітня [8, арк. 100].

Цікавила контролерів окружної PCI і діяльність сільських сходів. Майже у всіх перевірених Інспекцією сільрадах ця діяльність була визнана незадовільною. Серед недоліків в роботі сходів було зазначено такі: а) низька кількість учасників сходів (наприклад, у Введенській сільраді Чугуївського району, де робота сходів як така відповідала вимогам контролю, в них приймало участь менш половини населення [8, арк. 98 зв.]);

б) мала результативність роботи сходів: так, постанови Борівського сільського сходу про самовільні захоплення землі, що вимотали припинити це явище, залишилися не виконаними [8, арк. 89 зв.];

в) однобокість в діяльності сходів: у всіх сільрадах, перевірених контролерами, сходи приділяли основну увагу земельним питанням, водночас мало зосереджуючись на питаннях фінансів, культури, освіти [8, арк. 99].

Таким чином, під час обслідування, проведеного Харківською окружною PCI в липні-серпні 1925 p., увага зверталася на різні аспекти діяльності районної та сільської влади в окрузі. За наслідками обслідування контролерами була запропонована низка заходів щодо поліпшення роботи державного апарату на місцях. Зокрема, в галузі податкової діяльності місцевої влади пропонувалося уніфікувати систему місцевих податків і ввести єдиний прибутково-прогресивний податок за зразком єдиного сільськогосподарського податку [8, арк. 75]. В галузі роботи сільрад контролем була відмічена необхідність збільшення кількості людей, що приймають участь в сільських сходах для підняття авторитету сільських Рад
Г. К. Каніщев. Вдосконалення державного апарату.

135

серед населення. Особливу тривогу в Харківської окружної Інспекції викликала тенденція в роботі сільської влади витрачати громадські кошти на потреби керівництва сільрад, оскільки це підривало і без того не дуже великий авторитет Радянської влади на селі [8, арк. 103 зв.].

Для поліпшення роботи сільських Рад і забезпечення активної участі населення в їхній діяльності потрібно було активізувати роботу комісій сільрад. Для цього Харківська окружна PCI провела в грудні

1925 р. обслідування діяльності комісій сільських Рад в Старосалтів-ському, Старовірівському і Богодухівському районах Харківського округу [9, арк. 197].

Під час обслідування з’ясувалося, що комісії окремих сільрад, наприклад, Бабчанської та Хотомлянської Старосалтівського району, навіть не мали календарних планів своєї роботи на наступний рік [9, арк. 199]. В тих сільрадах, де плани роботи комісій існували, наприклад, у Лозівській та Власівській сільрадах Старовірівського району, вони скоріше нагадували директиви загального змісту, скажемо: «домогтися повного обслідування земельних угідь» [9, арк. 199]. Для деяких комісій сільрад плани складалися не в самих комісіях і навіть не в сільрадах, а в райвиконкомах (Богодухівський район) і були відірваними від життя і потреб цих сільрад [9, арк. 199 зв.].
Предыдущая << 1 .. 59 60 61 62 63 64 < 65 > 66 67 68 69 70 71 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed