Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 66

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 60 61 62 63 64 65 < 66 > 67 68 69 70 71 72 .. 142 >> Следующая


Під час обслідування контролерів окружної Інспекції цікавило, які питання обговорювалися за останній рік на засіданнях тих чи інших комісій, наскільки міцним був зв’язок комісій з діяльністю сільрад. З’ясувалося, що більшість питань, які мали б обговорюватися і вирішуватися в комісіях, насправді вирішуються на пленумах сільрад за поданням їхніх голів [9, арк. 203]. Іноді питання про роботу комісій виносилося на сільські сходи, які постановляли притягати членів комісій до відповідальності у випадку, якщо вони не проявляють активності в роботі [9, арк. 207 зв.]. В Гонтарівській та Бабчанській сільрадах Старосалтівського району, а також Коробово-Іванівській та Крисінській сільрадах Богодухівського району питання про роботу комісій жодного разу не виносилися на обговорення сільських сходів [9, арк. 207 зв.]. Районні виконавчі комітети та окрвиконком приділяли недостатньо уваги роботі комісій сільрад, обмежуючись переважно надсиланням різних інструкцій і лише іноді прикріпляли до сільрад членів райвиконкомів для сприяння роботі комісій [9, арк. 210].

За наслідками цього обслідування Харківською окружною PCI було внесено декілька пропозицій по поліпшенню діяльності комісій сільрад. Так, окрвиконкому пропонувалося видавати інструкції для комісій у вигляді брошур окремо для комісій земельних, культурно-освітніх тощо [9, арк. 214]. Райвиконкомам пропонувалося ввести до повсякденної практики звіти комісій перед сільрадами, а також зобов’язати членів президій сільрад брати участь в роботі комісій для поліпшення зв’язків комісій з сільрадами [9, арк. 214 зв.].
136

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Діяльність Робітничо-Селянської Інспекції Харківського округу в середині 20-х років була спрямована на вдосконалення державного апарату не тільки в сільській місцевості, айв окружному центрі. Про це свідчить, зокрема, постанова колегії Харківської окружної PCI за наслідками обслідування Харківської житлоспілки від 28 липня

1926 року [10, арк. 244]. Визнавши діяльність цієї організації в цілому задовільною і закликавши правління спілки і далі продовжувати роботу по кооперації націоналізованого Радянською владою житла [10, арк. 244], колегія разом з тим вказала на недоліки в роботі житлоспілки. Це і відсутність плановості в роботі організації, завантаження апарату спілки не властивими для нього обов’язками, незадовільний стан фінансової звітності організації [10, арк. 244]. Відповідно в постанові колегії окружної Інспекції правлінню житлоспілки пропонувалося посилити внутрішній контроль за витратами коштів, а також, разом з окружним інженером, посилити загальний технічний нагляд за станом будівель, що належали окремим житловим кооперативам [ 10, арк. 244]. Пропонувалося також збільшити терміни надання кредитів під будівництво кооперативного житла [10, арк. 244]. Звертаючи увагу правління житлоспілки на недоліки у веденні бухгалтерського обліку і звітності, колегія окружної PCI вимагала термінового наведення порядку в цій галузі діяльності спілки [ 10, арк. 245].

Таким чином, Харківською окружною Інспекцією був зроблений чималий внесок у процес реформування радянського державного апарату в 20-х роках. Слід підкреслити, що органи державного контролю в цей час не просто фіксували в своїх актах та доповідях ті чи інші недоліки в роботі апарату управління, зокрема, на районному та сільському рівні, а пропонували заходи щодо подолання цих недоліків, роблячи, таким чином, свій внесок в зміцнення радянської державності в Україні.

Література

1. Селіванов А. О. Будуємо нову державу. — K., 1997.

2. Положение о Рабоче-Крестьянской инспекции (Принято сессией ВЦИК 2-7 февраля 1920 года) // Всеукраинская Рабоче-Кресть-янская Инспекция. Сборник № 1. Положения, руководства, инструкции и постановления. — Харьков, 1920.

3. Краснов А. В. Социалистический контроль: исторический опыт КПСС. - М., 1987.

4. Симонов Н. С. Реформа политического строя: замыслы и реальность (1921-1923 гг.)//Вопросы истории КПСС. — 1991. — № 1.

5. Потарикіна Л. Л. З історії органів контролю УРСР. —К., 1966.

6. Из сведений губернской РКИ о восстановлении промышленных предприятий и улучшении их работы. 30 октября 1923 г. // Промышленность и рабочий класс Харьковщины. 1917-июнь 1941.
Г. К. Каніщев. Вдосконалення державного апарату.

137

(Сборник документов и материалов) / Сост.: Адаменко Л. А. и др. — Харьков, 1986.

7. Доклад о результатах обследования общественных работ в г. Харькове по состоянию на 1 октября 1925 г. // ДАХО. Ф. Р-845. Оп. 3. Д. 266.

8. Доклад по обследованию низового аппарата. 27 июня-30 августа 1925 года //ДАХО. Ф. Р-845. Оп. 3. Д. 266.

9. Доклад по обследованию работ комиссий при сельсоветах Харьковского округа, проведенному на оснований мандата окружной РКИ от 7 декабря 1925 г. // ДАХО. Ф. Р-845. Оп. 3. Д. 266.

10. Постановление коллегии Харьковской окружной РКИ по докладу

о результатах обследования Харьковского жилсоюза в части выяснения его финансового состояния и работы в области жилищностроительной кооперации /У ДАХО. Ф. Р-845. Оп. 3. Д. 266.
Предыдущая << 1 .. 60 61 62 63 64 65 < 66 > 67 68 69 70 71 72 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed