Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 1

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Археологія, стародавня та середньовічна історія

Автор: Посохов С.И.
Издательство: НМЦ «СД»
Год издания: 2000
Страницы: 287
ISSN 0320-8281
Читать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
Скачать: vestnikharkovskogouniver2000.pdf


Міністерство освіти і науки України

ISSN0453-8048 ISSN0320-8281

ВІСНИК

Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

№485

ІСТОРІЯ

Випуск 32 Засновано у 1964 р.

Харків

НМЦ«СД»

2000
УДК 930 ББК63я5 В53

Матеріали «Вісника» відображають основні напрямки наукових досліджень викладачів та аспірантів історичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Публікації збірника присвячено актуальним питанням історії стародавнього світу та середньовічної історії й археології, проблемам історії нового та новітнього часів, історіографії.

Для викладачів, науковців, студентів та усіх, хто цікавиться історією.

Затверджено Вченою Радою ХНУ (протокол № 6 від 30.06.2000 р.)

Редакційна колегія:

канд. іст. наук, доцент канд. іст. наук, доцент канд. іст. наук, доцент докт. іст. наук, професор докт. іст. наук, професор канд. іст. наук, професор докт. іст. наук, професор докт. іст. наук, професор докт. іст. наук, професор докт. іст. наук, професор

С. І. Посохов (відп. редактор)

B. М. Духопельников

C. В. Д’ячков (відп. секретар) В. I. Kadeee

B. В. Калініченко

C. М. Куделко Б. К. Мигаль

В. К. Міхеєв

І. К. Рибалка

О. О. Чувпило

Материалы «Вестника» отражают основные направления научных исследований преподавателей и аспиратов исторического факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Публикации сборника посвящены актуальным вопросам древней и средневековой истории и археологии, проблемам истории нового и новейшего времени, историографии.

Для преподавателей, научных сотрудников, студентов и всех, кто интересуется историей.

Адреса редакційної колегії:

Україна, 61077 Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, історичний факультет, тел. 45-74-78.

Свідоцтво про державну реєстрацію KB № 4063 від 02.03.2000 р.

© Харківський національний університет, 2000

ISSN 0453-8048 © НМЦ «СД», художнє офом-

ISSN 0320-8281 лення, оригінал-макет, 2000
АРХЕОЛОГІЯ, СТАРОДАВНЯ TA СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ
4

АРХЕОЛОГІЯ, СТАРОДАВНЯТАСЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ

Ю. В. Буйнов

ПАМ’ЯТКИ МАР’ЯНІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ЛІСОСТЕПОВІЙ УКРАЇНІ

Характеризуючи мар’янівську культуру доби бронзи, С. С. Березанська підкреслювала, що знахідки «посудин та уламків кераміки на Сожі, Дону (Отрожки та Долгівська стоянка), Оці (Липки), Усі (с. Воскресенське) дозволяють припустити, що пам’ятки мар’янівського типу не є вузько локальним явищем, пов’язаним з Десною та Сеймом, а складають досить широкий шар, який виник внаслідок подальшого розвитку неоліту з ямково-гребенцевою керамікою» [1, с. 204]. Наявні в нашому розпорядженні матеріали дозволяють включити до ареалу цієї культури і Лівобережну Лісостепову Україну. Тут, у різні роки було виявлено та частково розкопано кілька різних видів пам’яток з типовою для мар’янівської культури керамікою. Для забезпечення більш повного уявлення про ці мар’янівські поселення та поховальні пам’ятки наведено відповідну джерелознавчу інформацію.

1. Поселення в ироч. Лисий горб. Розташоване на піщаних пагорбах у заплаві лівого берегу Сіверського Дінця на північно-західній околиці м. Балаклея (колишнє селище Лагері) Харківської області. Вперше було відкрите М. Б. Сібільовим наприкінці 20-х років XX століття [2, с. 19], а в 70-80-х роках на ньому неодноразово проводили розвідувальні роботи автор статті та С. І. Воловик. У 1987-1988 pp. Сіверсько-Донецька експедиція Харківського держуніверситету провела на поселенні охоронні розкопки [3, с. 177-187].

Ще під час проведення розвідок було встановлено, що це селище займає площу біля 1 га, але кераміка мар’янівського типу зустрічалася тільки в північно-західній частині урочища. Саме тут, на місці піщаного кар’єру, нами була зібрана велика колекція уламків посуду доби пізньої бронзи, а потім розпочались розкопки, під час яких вдалося дослідити залишки одного житла мар’янівської культури.

За своєю конструкцією це була наземна житлова споруда розмірами 6x4 м, з відкритим вогнищем та кількома фрагментами посудин. Серед них виділяються горщики гарного випалу, вертикальних пропорцій з яйцеподібним тулубом, відігнутим назовні краєм вінця (рис. 1, 1-10). У керамічному тісті є велика домішка дрібнозернистого піску та товченого кварциту. Зовнішня поверхня більшості посудин суцільно вкрита візерунками зі смуг горизонтальних ялинок, виконаних «гусеничним» штампом (слідами дотиків накрученої на паличку нитки), інколи розділених горизонтальними рядками круглих ямок. У меншій кількості зустрічаються уламки горщиків, прикрашених відбитками багатозубцевого штампу у поєднанні з тичками (сліди дотиків кінцем палички, направленої до стінок посудин під гострим кутом), відбитка-
Ю. В. Буйнов. Пам’ятки мар’янівської культури.

5

ми, зробленими кінцем очеретини (або кістки), штампом у вигляді «колючого дроту» та розчленованими пальцьовими вдавленнями наліпними валиками. Кольорова гама поверхні посуду — від темно-жов-тої до світло-сірої.
< 1 > 2 3 4 5 6 7 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed