Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 60

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 54 55 56 57 58 59 < 60 > 61 62 63 64 65 66 .. 142 >> Следующая

124

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

аграрних перетворень, державна хлібна монополія повинна була позбавити виробника стимулів до ведення окремого господарства. Руйнування товарного виробництва і позбавлення селян можливості до розвитку власного господарства («боротьба проти експлуататорських замірів» куркульства, за лексикою VIII з’їзду РКП(б)) [6, с. 53] могло бути здійсненим, перш за все, за допомогою саме продовольчої політики.

Групою декретів, прийнятих Тимчасовим урядом УСРР в січні-лю-тому 1919 р. в Україні відтворювалися провідні засади радянської продовольчої політики: 17 січня уряд затвердив постанову « Про утворення волосних і сільських комітетів бідноти (тимчасове положення)» («продовольчих органів класової боротьби», за лексикою III Всеукраїнського з’їзду рад), декретом Тимчасового уряду «Про організацію продовольчої справи» від 31 січня встановлювалась державна монополія на заготівлю і торгівлю хлібом, сіллю, чаєм та цукром з встановленням на ці товари «твердих» цін, розмір яких визначала спеціальна постанова Hap-компрод від 1 лютого. В цілому, офіційна програма продовольчої політики, головною тезою якої було те, що «провідні завдання радянської продовольчої політики зводяться кінець кінцем до заміни капіталістичного товарообміну соціалістичним продуктообміном», була затверджена III з’їздом КП(б)У в резолюції «На доповідь Наркомпрода» [7, с. 47] і підтримана резолюціями III Всеукраїнського та низки губернських і повітових з’їздів рад [8, с. 239,358,449-450,654; 9, с. 117,10, с. 215-216] та передбачала застосування класичних вже на той час заходів продовольчої політики — введення державної монополії на заготівлю хліба та інших продовольчих продуктів, встановлення твердих цін на продовольство і вироби першої потреби, націоналізацію торгівлі, створення комбідів, боротьбу із «спекуляцією» та «куркульським страйком».

III Всеукраїнський з’їзд рад підтвердив і готовність керівництва республіки до активного протистояння з селянством, до дій, що йшли всупереч його інтересам. Продовольча політика апріорі будувалася в межах гасла про придушення «куркуля». Керівництво паркомпроду не відмовлялося від силових засобів тиску на селянство. О. Шліхтер послідовно відстоював на III Всеукраїнському з’їзді рад рішення про створення комітетів бідноти і формування продовольчих загонів.

Проте продовольча політика радянської влади в Україні мала і деякі відмінності, викликані спробами скорегувати наявну неефективність її здійснення в РСФРР. Вироблення та впровадження відмінного курсу продовольчої політики пов’язано з постаттю наркома продовольства УСРР О. Г. Шліхтера.

В загальному вигляді О. Шліхтер пропонував задіяти наступну групу заходів:

• уповільнення темпу державної монополізації продовольчих ринків та як найможливіша її синхронізація з формуванням державного продовольчого «апарату»;
А- Ю. Михайличенко. Продовольча політика радянської влади.

125

• залучення до державних заготівель кооперативних та приватних торговельних організацій в якості державних агентів;

• часткове визнання недержавного обігу продовольчих товарів при застосуванні активного «регулювання» умов приватних угод;

• ефективізація державного заготівельного «апарату» — розділ його заготівельних і постачальних організацій;

• активніша концентрація в руках держави товарних фондів, що користувалися попитом на селі;

• часткова відмова від принципу «класового» постачання, застосовування не лише «комунального», але й «індивідуального» товарообміну з селом.

Отже, пропонувалась тактика «оволодіння» ринком замість застосованої в РСФРР в кінці 1917-1918 pp. тактики адміністративного його «витіснення». Адміністративне регулювання державою існуючих това-ропотоків і штучне обмеження доступу до України споживачів з РСФРР, мало, на думку Шліхтера, сприяти збереженню штучно низьких цін на продовольчі товари. Це мало надати можливість уникнути прямого протистояння з селянством і забезпечити реальне надходження продовольства до державних ресурсів та уникнути фактичного розвалу системи державної хлібної монополії.

Переважна більшість запропонованих Шліхтером заходів продовольчої політики активно здійснювалася протягом січня-серпня 1919 р. Зокрема 15 найбільших російських закупівельних організацій немонополі-зованих продуктів було об’єднано в єдину структуру, де розподіл заготовлених продуктів здійснювався за принципом адміністративного перерозподілу, залежно від результатів дій конкретного закупівельника

і, відтак, залежно від цін, що організація пропонувала виробнику. До того

ж, частку заготовленої продукції безкоштовно отримував Наркомпрод. Наркомпрод встановлював і максимальні заготівельні ціни немонополі-зованих продуктів [11; с. 115-116]. Приватні торговці були допущені до заготівель лише як союзне об’єднання, що працює на комісійних засадах з взаємною відповідальністю членів [12, с. 368]. Активно контролювалися ціни угод з закупівлі продовольства — угоди, укладені за «спекулятивними» цінами, анулювались [8; с. 66; 13, on. 1, спр. 26, арк. 2] Товарно-матеріальні фонди концентрувалися в руках Наркомпроду як за рахунок постачання з РСФРР, так і за рахунок державного замовлення і вилучення за «твердими» цінами товарів широкого споживання, сільськогосподарських машин і реманенту в українських торговельних організацій, підприємств, кооперативів, у націоналізованих маєтках. Фактично створювалася державна монополія на постачання сільськогосподарськими машинами і реманентом.
Предыдущая << 1 .. 54 55 56 57 58 59 < 60 > 61 62 63 64 65 66 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed