Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 64

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 142 >> Следующая


Багатий досвід в цьому плані дає вивчення діяльності Робітничо-Селянської Інспекції (PCI). Цей контрольний орган, створений в 1920 р. для нагляду за станом фінансової та виконавчої дисципліни в центральних і місцевих державних установах (наркоматах, главках), а також
132

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

в підпорядкованих їм організаціях та підприємствах [2, с. 3], став поступово перетворюватися на один з основних центрів роботи по вдосконаленню діяльності державного апарату [3, с. 31 -32,61 ]. Це було викликано необхідністю пристосувати державний апарат до умов НЕПу через зменшення витрат на його утримання, реорганізацію структури апарату і відкриття шляху до адміністративних посад представникам робітничого класу та незаможних селян [4, с. 46,48].

Метою даної статті є висвітлення діяльності Харківської окружної PCI по вдосконаленню роботи державного апарату Харківського округу в 1925-1926 pp.

Дослідження цієї проблеми [4,5], а також матеріали Державного архіву Харківської області (ДАХО) свідчать, що питання підвищення ефективності роботи апарату управління і підпорядкованих йому підприємств, установ, організацій займало важливе місце в діяльності органів державного контролю Харківщини в 20-ті роки [7, арк. 143]. Так, в липні-серпні 1925 р. Харківським окружним відділом Робітничо-Се-лянської Інспекції було здійснено обслідування діяльності низового радянського апарату на рівні районів та сільрад в Зміївському і Чугуївському районах Харківського округу [8, арк. 53]. Обслідування проводилось за такими напрямками: виконання місцевою владою розпоряджень вищих державних органів; збирання податків на місцевому рівні; дотримання законності державним апаратом райвиконкомів, сільрад та підпорядкованих ним установ; діяльність сільського активу в процесі пожвавлення роботи Рад [8, арк. 53]. В обох районах об’єктами перевірки були апарат райвиконкомів, відділи комунального господарства (комгоспи), міліція та 1-2 сільради [8, арк. 53].

В процесі перевірки виконання місцевою владою розпоряджень вищих державних органів контролерами окружної Інспекції була позитивно оцінена діяльність Чугуївського райвиконкому, зокрема, його адміністративного та земельного відділів [8, арк. 60]. В той же час в роботі виконкому спостерігалися і деякі недоліки: невчасне доведення до відома сільрад циркуляра окрвиконкому про звільнення їх від робіт по веденню обліку населення (крім діяльності, пов’язаної із збиранням статистичних даних) [8, арк. 60]. Великі недоліки спостерігалися у виконавчій діяльності Зміївского райвиконкому. Так, розпорядження вищих управлінських ланок виконувалися тут із запізненням на півтора-три місяці [8, арк. 54]. Крім того, контролерами окружної PCI була виявлена неузгодженість дій окрвиконкому та райвиконкому, коли, наприклад, райвиконком дозволяв проведення хресного ходу тільки вулицями населених пунктів, а окрвиконком — також і в будинках [8, арк. 55].

Для відділів комунального господарства обох районів було характерне виконання розпоряджень «на папері», до того ж з великими затримками. Наприклад, Зміївський комгосп, отримавши 2 квітня 1925 року від окрвиконкому постанову про організацію в районі добровільних пожежних
Г. К. Каніщев. Вдосконалення державного апарату.

133

дружин, обмежився тим, що надіслав до сільрад району відповідний циркуляр «для точного і неухильного виконання» [8, арк. 56]. Коли ж окружна PCI перевірила фактичну наявність цих підрозділів, з’ясувалося, що дружини існують тільки в двох сільрадах і до того ж не інструктуються [8, арк. 56 зв.]. Чугуївський комгосп не довів до відома населення циркуляр наркомату фінансів CPCP «Про порядок зарахування вартості капітального ремонту в оплату житлової ренти» [8, арк. 62 зв].

Були недоліки у виконанні розпоряджень вищих органів управління й у районної міліції. Так, у Зміївському районі контролерами окружної PCI було виявлено невиконання кошторису на утримання заарештованих у місцевій в’язниці. Замість 180 карбованців на рік, передбачених кошторисом, тут за дев’ять місяців було витрачено лише 50 карбованців [8, арк. 59]. В Чугуївському районному відділі міліції контролери відмітили незадовільне ведення документації, внаслідок чого не вдалося з’ясувати терміни виконання окремих розпоряджень [8, арк. 64 зв.].

Актуальною, з точки зору сьогоднішнього дня, була перевірка Харківською окружною Інспекцією податкової справи у вищезгаданих районах округу. Зокрема, була виявлена велика кількість різноманітних податків. Наприклад, у Зміївському районі стягувався 21 податок, а в Чугуївському районі — 35 [8, арк. 67 зв., 74 зв.]. Підчас обслідування з’ясувалося, що серед податків були як загальнодержавні (наприклад єдиний сільськогосподарський податок), так і встановлені за ініціативою місцевих установ. Так, в Чугуївському районному відділі міліції існував збір за надання довідок в адресному столі [8, арк. 73]. Сільські Ради Зміївського району стягали збори за чергування пожежників, за роботу земельних комісій сільрад тощо [8, арк. 68]. Контролерами окружної PCI було виявлено неоднаковий розподіл податкових сум на душу населення. Наприклад, в Чугуївському районі сума єдиного сільськогосподарського податку розподілялась між 52 тисячами платників і складала 2 карбованці 18 копійок на людину [8, арк. 74 зв.]. В той же час сума всіх інших податків по району розподілялася між 4400 платниками податків м. Чугуєв і складала 36 карбованців 71 копійку надушу населення [8, арк. 74 зв.].
Предыдущая << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed