Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 69

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 63 64 65 66 67 68 < 69 > 70 71 72 73 74 75 .. 117 >> Следующая


[79.2] там, за рікою, в гаю. (В. Сосюра.) 15. Тихо, поволі [80.2], нога за ногою [82.3]у пливе валка битим шляхом у безлюдній пустелі. (М. Коцюбинський.) 16. Обабіч шляху то тут, то там мріють у степу хутори, як зелені острови по синьому [79.3] морю. (Григорій Тютюнник.) 17. Анаюлій звільна [79.2] повів головою, справа наліво [79.2]. (В. Кучер.) 18. Він би втричі [81.1;

83.2] дорожче [79.1] заплатив за цю землю. (М. Стельмах.) 19. Він дивився спідлоба [80.2], якось по-вовчому [79.3]. (І. Нечуй-Ле-вицький.)

СЛУЖБОЬ! ЧАСТИНИ МОВИ TA ВИГУК

§ 84. Правопис прийменниссів

L Складні прийменники звичайно пишуться разом: понад, (по над), попід, поза, поміж, попри, посеред, поперед, побіля, зйдля, заради, довкола, назустріч, наприкінці, услід, внаслідок.

І. Грудьми ставай назустріч злій погрозі. (M. Рильський.)

2. Шле день услід хмаркам патлатим проміння сонця з верховин. (В. Сосюра.) 3. Хилить вітер жита понад шляхом. (В. Сосюра.)

Той ніколи не доскочить слави, хто задля неї на землі живе. (В. Симоненко.)

2. Але складні прийменники з першою частиною з(із) пишуться через дефіс: з-за, із-за, з-поза, з-над, з-понад, з-під, з-попід, поміж, з-проміж, з-серед, з-посеред.

1* Із-за лісу, з-за туману, місяць випливає. (Т. Шевченко.) 2* З-під коріння липи било джерело погожої води. (1. Франко.) у З-над хмар часом прилине прощання з літом журавлине. у!* Тичина.) 4. Блиснуло сонце з-поза гір в зеленому саду. М. Кримський.)

155
3. Кілька нових прийменників, утворених від повнозначних слів, пишуться двома і більше словами: згідно з, залежно від, незважаючи на, під час, в результаті (але внаслідок), 0 силу, у напрямку до, на шляху до, у зв’язку з._______________________

1. Незважаючи на маленький вітерець, парило і робилося дущ. но. (Григорій Тютюнник.) 2. До вечора вони не розмовляли між собою, хоч і бачилися в польовому таборі під час обідньої пере-рви. (Григорій Тютюнник.) 3. Ми йдемо серединою бульвару в напрямку до східців у порт. (70. Яновський.)

217. Випишіть сполучення слів у три колонки залежно від того, як пишуться прийменники: 1) разом; 2) через дефіс; 3) двома і більше словами.

(За) ради миру, (на) перекір знегодам, з (по) за хат, (із) за лісу, (на) зустріч бурі, (по) серед жит, (з) за дерев, (залежно) від обставин, (з) перед носа, (по) під вікнами, (на) прикінці відпусток, з(по) під воріт, (з) над річки, (по) за село, у (напрямку) до мене, (під) час бою, (в) наслідок чвар, (з) під коїіс, (по) над хмари, (за) для вас, з (по) між гілля.

Ключ. Підкресліть останню букву в останньому слові кожного сполучення. З цих букв прочитаєте закінчення вислову давньоримського оратора Цицер на: сТреба не тільки опанувати мудрість, а й...»

218*. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1. Тече вода (із)за гаю та (по) під горою. Хлюпочуться качаточка (по) між осокою. (Т. Шевченко.) 2. Геть (по) над морем, над хвилями синіми в'ються, не спиняться чаєчки білії. (Леся Українка.) 3. Ллється з (по) за хмар проміння тепле і голубувате. (М. Рильський.}4. Зелений вершник з сивих гір помчавсь горбкам (на) перекір. (Р. Братунь.) 5. Дорога гадюкою звивалася (в) здовж потоку. (3. Тулуб.) 6. (По) за хатами тяглися виноградники. (І. Нечуй-Левицький.) 7. (3) під лісового корча б’є джерельце русявої, чистої тиші. (Є. Гуцало.) 8. (Під)час канікул я часто буваю в лісі.

§ 85. Розрізнення прийменників і префіксів

Прийменники з наступними словами вимовляються так само нероздільно, як і префікси: на гору — нагору, попід вікнами — попідвіконню, перед світанком — передсвітанковий, уві сні — увійти, по новому мосту — жити по-новому. Але прийменники завжди пишуться окремо, а префікси — разом або через дефіс-Щоб розрізнити прийменники і префікси, треба пам'ятати таке.

1. Прийменники зі(зо), наді(надо), піді(підо), переді(пер* до), уві, ув при іменниках та займенниках не переходять у пре*

156
фікси і, отже, завжди пишуться окремо: зі мною (зо мною), піді JtHOlOt переді мною, уві сні, ув імлі.

Виняток становлять лише прислівники зозла, зовсім і пере-довсім, де зо- і передо- префікси і, отже, пишуться разом.________

1. Зі мною друг — і знов душа розкрита на чисте все, на світле, на живе. (М. Рильський.) 2. Яблуко лежить передо мною — світле, аж прозоре, мов янтар. (М. Рильський.) 3. Кричать журавлі наді мною. (В. Сосюра.) 4. Розігрався мій кінь піді мною. (Народна творцість.) 5. Таке буває тільки уві сні. (77. Воронько.)

2. Прийменник у реченні відноситься до іменника або особового займенника. Якщо ж він поєднується з іншою частиною мови, то стає префіксом. Порівняйте:

з гори — з високої гори — глянув звисока; у кімнатах — у двох кімнатах — зустрілись удвох; перед класом — перед усім класом — передусім будь щирий; по сліду — по ослячому сліду — заревів по-ослячому.

До іншої частини мови прийменник може відноситися лише в тому разі, якщо її вжито в значенні іменника або іменник, що мав би стояти при ній, пропущено: з молодшими (тобто з молоддю), у старого (тобто у діда), боротися до останнього (подиху), говорив з усіма (учнями), встав о шостій (годині).
Предыдущая << 1 .. 63 64 65 66 67 68 < 69 > 70 71 72 73 74 75 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed