Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка"

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Практикум по правописанию украинского языка

Автор: Ющук И.П.
Издательство: К.: Образование
Год издания: 2000
Страницы: 254
ISBN 966-04-0078-0
Читать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
Скачать: praktikumpopravopisaniu2000.djvu

I. П. ЮЩУК

практикам

З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Допущено Міністерством освіти України

4-те видання

Київ «Освіта» 2000
ББК 81.2Ук Ю99

Допущено Міністерством освіти України

(Рішення Колегії Міністерства освіти України. Протокол № 14/3-18 від 22.12.99.)

ЮЩУК І. П. Практикум з правопису української мови.— 4-те вид.— K.: Освіта, 2000.—- 254 с.

Посібник оптимально поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє вдосконаленню правописних навичок учнів. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною й естетичною функціями слова.

Посібник може бути використаний учителем для організації індивідуальної та групової роботи як на уроках, так і вдома, а також для самостійної роботи учнів старших класів, абітурієнтів, студентів.

O І. П. Ющук. 1989 O 1. П. Ющук. 1994.

перероблене й доповнене © І. П Ющуь. 2000

nr*XT Г\А ЛАПО Л ® П. В. МЯШКОВ.

ISBN 966-04-0078-0 художнє оформлення. 2000
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПОСІБНИКОМ

У посібнику докладно розглядається правопис, викладаються найнеобхідніші загальнотеоретичні питання, наводяться у великій кількості ілюстрації до правил, даються тренувальні вправи з відповідями для самоперевірки. За посібником можна проводити як систематичне вивчення всього правопису, так і вибіркове повторення окремих розділів.

1. Теоретичний матеріал загального характеру міститься на початку кожного розділу, а також окремих підрозділів. Іноді, якщо це стосується тільки одного питання, він дається на початку параграфа. Без його знання неможливе повноцінне, свідоме засвоєння конкретних правописних правил.

Наприклад, щоб правильно виділити відокремлену обставину (§ 111), треба знати ознаки дієприслівників (§ 77), вміти членувати речення на найменші складові частини (§ 94), знаходити підмет (§ 95), присудок (§ 96), другорядні члени речення (§ 97), визначати межі груп слів у реченні (§ 98) та користуватися парними комами (§ 100).

2. Правописні правила сформульовані так, щоб вони були якомога стисліші й охоплювали якнайбільше правописних випадків. Іноді спочатку дасться узагальнене правило, а потім ідуть уточнення до нього. Тому правила в параграфі треба вивчати у взаємозв’язку. Розбираючи те чи інше правописне правило, слід обов’язково повторити й відповідний теоретичний матеріал та проаналізувати всі приклади до нього.

Кращому запам’ятовуванню правописних правил повинні сприяти пояснення, що даються під заголовком «Ta це ж просто...»

3. Ілюстрації до правил — це водночас і матеріал для Диктантів з наступною самоперевіркою та самоаналізом допущених помилок.

Наприклад, для закріплення знань з правопису м’якого знака учитель організовує диктант, добираючи для нього речення з ілюстрацій до правил. При цьому перед кожним реченням вказується його код у посібнику: перші цифри — параграф, наступна — пункт параграфа і остання — номер речення. (Пояснення, які даються в квадратних дужках, диктувати не треба!)
Отже, диктант на правопис м’якого знака, складений з речень, може мати такий вигляд:

16.2.3. В нашій славній сторононьці невичерпних сил народ! 16.2.7. Сонце — немов дитя золоте в колисці синього неба.

16.3.2. Заходилися цвірінчати, джерготіти, путькати різні птахи. 16.3.4. Соловейко в темному гаї перший промінчик сонця вітає.

18.1.2. Мільйони свічок на каштанах звучать, наче дзвони ясної весни. 18.1.5. Тихо пливе блакитними річками льон. 12.4.2. Кінський тупіт завмирав удалині і врешті зовсім затих. 73.2.1. He клин мене, весно, не чаруй і не ваб.

Так само можна організувати й словниковий диктант (теж на правопис м’якого знака), який матиме приблизно такий вигляд:

15.2. Мідь, путь, батько, близько. 15.3. Голуб, любов, повір, відправте. 16.1. Стань, станься, підносься, піднісся. 16.2. В землянці, неньці, неньчин. 16.3. Дзвякнути, велетенський, промінчик, читальня, тьмяний, різьбяр. 16.4. Багато облич, роздоріж, гіркий, ларки.

18.1. Батальйон, каньйон, портьєра. 12.4. Кінський, волинський.

63.1. Дев'ятнадцять, п’ятдесят, шістсот. 73.2. Розріж, станьмо, поставмо, повірте.

Учні за вказаними координатами легко знаходять у посібнику записані ними речення чи слова, звіряють їх, виправляють у себе помилки і тут же повторюють потрібні правописні правила.

Подібний диктант можна організувати на будь-яке орфографічне або пунктуаційне правило чи водночас на кілька правил. Диктанти можуть бути тривалістю як цілий урок, так і

5—10 хвилин.

Диктанти, призначені для самоперевірки, може проводити не тільки вчитель, а й самі учні або хтось інший, наприклад батьки вдома. А перевірятиме їх завжди той, хто писав, щоб відразу ж на місці з’ясувати для себе, чому треба писати так, а не інакше.

4. Тренувальні вправи є кількох видів: 1) із зашифрованими в них висловами; 2) з відповідями наприкінці посібника (вони позначені зірочками; 3) призначені для підсумкових диктантів (такі вправи супроводяться позначкою «контрольна») та ін.

Під час виконання вправ, у яких зашифровано афоризми, крилаті вислови, прислів’я тощо, не можна переставляти місцями слова та словосполучення. Інакше з підкреслених букв не складеться вислів. Якщо ж усе-таки бажане поєднання букв не виходить,— це свідчить, що десь трапилася помилка. У такому разі треба уважно перечитати правила і тільки тоді шукати її. Ні в якому разі не слід навздогад підставляти слова.
< 1 > 2 3 4 5 6 7 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed