Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 64

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 117 >> Следующая


205*. Перекладіть на українську мову.

1. Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок. (М. Лермонтов.) 2. Выйдя за ворота, мы вернули вправо и побрели не спеша по мягкой, пыльной дороге. (А. Чехов.)

3. По степи вдоль и поперёк, спотыкаясь и прыгая, побежала пере* кати-поле. (А. Чехов.)

144
НЕЗМІНЮВАНІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 78. Загальна характеристика незмінюваних частин мови

Є п’ять незмінюваних частин мови: прислівник, прийменник, сполучник, частка і вигук. З них прислівник — самостійна частина мови; прийменник, сполучник і частка — службові; вигук не належить ні до самостійних, ні до службових.

1. Прислівники характеризують дію, стан або ознаку і відповідають на питання різних обставин:

а) способу дії, міри й ступеня (як? яким способом? скільки? наскільки?): поволі, трохи, удвічі, дощенту;

б) місця (де? куди? звідки? яким шляхо м?): внизу, ліворуч, здалеку, навпростець;

в) часу (коли? доки? відколи? як довго?): позавчора, довіку, зранку, щодня;

г) причини (з якої причини? ч о м у?): спросоння, зопалу, зозла;

д) мети (з якою метою? навіщо?): навмисно, наперекір, Jj гості.

Прислівники звичайно стоять при дієсловах.

2. Прийменники служать для приєднання залежних іменників (або займенників) до інших слів: вийшов назустріч гостям, розмова про врожай, готові до жнив, далеко від нас.

3. Сполучники служать для поєднання між собою однорідних членів речення та речень: 1. Дивлюсь і слухаю; світить, але не гріє; великі та малі; рано чи пізно; вечір або ніч. 2. В повітрі дощ, і гречка пахне тепло, немов розлився бурштиновий мед. (М. Рильський.)

4. Частки служать для надання висловлюванню чи окремому слову певного смислового або емоційного відтінку: не злякаюся; майже рік; встиг-таки; невже правда; о люди.

5. Вигуки виражають емоції та спонукання, не називаючи їх,

а також відтворюють звуки природи, тварин тощо: ой, ах, лишенько, годі, агов, гиля, тпру, дзень, кукуріку, ш-ш-ш.___________

206. Випишіть підряд у колонку словосполучення в такому порядку: І) з прислівниками; 2) з прийменниками; 3) із сполучниками; 4) з частками.

Зберігати в пам’яті; язик не повертається; сміх і горе; звідусіль потрошку; скоса дивитися; про вовка помовка; згадав навіть позаторішнє; мир або війна; дощенту зруйнувати; бадьорий наперекір знегодам; що ж поробиш; стиха розмовляли; плоть і Кров; було та загуло; триматися осторонь; зовсім неправильно; ,ти проти течії; ударив би лихом; стояти поперек горла; любов чи Ненависть; смакувати наперед; став, щоб допомогти; дякую за Увагу; бути насторожі; тьмяний, мов осінній день; дух аж забиває.

^ Ключ. У першому слові кожного словосполучення підкресліть другу букву. ~ Uhx букв прочитаете закінчення вислову Ю. Яновського: *Тому роду не буде переводу

145
ПРИСЛІВНИК

§ 79. Правопис прислівників, утворених від прикметників

Найбільше прислівників походить від прикметників. Прислівники від прикметників утворилися трьома способами:

а) за допомогою суфіксів -о, -е: щоденний — щоденно, схвильований — схвильовано, гарячий — гаряче;

б) злиттям прийменника з короткою формою прикметника в різних відмінках: з -+- далек = здалека, по -+- прост = попросту, за + молод = замолоду;

в) злиттям прийменника по з повним прикметником: по-f + давній ^по-давньому, по + український = по-українському.

1. Прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е, повністю зберігають правопис цих прикметників: туманний — туманно, нескінченний — нескінченно, шалений — шалено, нежданий — неждано, коротший — коротше, важчий — важче, дорожчий — дорожче.

1. Вечори були повні несказанно [несказанний] лагідної, привабливої краси. (О. Кобилянська.) 2. Сонце спустилось ще нижче [нижчий]. (М. Коцюбинський.) 3. Лукаш, тулячи до себе Мавку, все ближче [ближчий] нахиляється обличчям до неї і раптом цілує. (Леся Українка.) 4. А у> небі блиска вогненно [вогненний] й кривазо [кривавий] ляскіт батога. (В. Сосюра.)

5. Розколюється небо від громів і блискавиць, скажено [скаже-ний] ревуть вітри. (П. Загребельний.) 6. Лист прийшов так неждано [нежданий] і негадано [негаданий], мов грім з ясного неба впав. (В. Кучер.)

2. Прислівники, утворені злиттям прийменника з короткою формою прикметника в різних відмінках, пишуться разом: віддавна, завидна, дочиста, насухо, потиху, помаленьку, згарячу.

1. Змалку кохайтесь в освіті, змалку розширюйте ум. (П. Гра-бовський.) 2. Марійка ще раз переглянула чернетку, переписала твір начисто. (О. Донченко.) 3. Десь здалеку чутно втомлену пісню. (М. Коцюбинський.) 4. А вже березень бродить соком, усміхається сонце звисока. (В. Лучук.) 5. Пахне димом, прілою травою, і димлять помалу димарі. (О. Гончар.) 6. Потихеньку шумлять очерети. (Остап Вишня.)

3. Прислівники, утворені злиттям прийменника по 3 прикметником на -ому, -ы, пишуться через дефіс: по-новому, №

146
сільському, по-батьківському, по-батьківськи, по-німецьки, по-вовни.

Це стосується і прислівників, утворених таким же чином від займенників: по-іншому, по-всякому, по-вашому, по-твоєму.
Предыдущая << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed