Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 62

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 56 57 58 59 60 61 < 62 > 63 64 65 66 67 68 .. 117 >> Следующая


в) іноді за допомогою суфікса -т(ий): зби(ти) —збитий, по-тя(ти) —потятий, розвину (ти) —розвинутий (і розвинений).

1. Земле моя рідна! Ти вздовж і впоперек сходжена [сходити\ натрудженими [натрудити] солдатськими ногами. (М. Чабанів-ський.) 2. Торувати новий шлях завжди важче, ніж іти вже в’їждженою [в’їздити] дорогою. (Газета.) 3. Добріє світ, народжений [народитися] в любові. (Т. Коломіець.) 4. І от ростуть за нашої доби в добу колишню саджені [садити] дуби. (М. Рильський.) 5. Край моря сонце золотить укриті [укрити] лісом гори. (Н. Забіла.)

2. У суфіксах пасивних дієприкметників н ніколи не подвою ється (пор. § 22): сказаний, закінчений, запрограмований, довершений.

1. Я слухаю світу напружений пульс. (О. Підсуха.) 2. Я хочу бачити світ розплющеними очима. (І. Драч.) 3. Ніколи не можна нано
милуватися красою Дніпра, красою оновленої і оновлюваноТ рідної землі. (О. Гончар,) 4. Цілуйте руки тільки ненині за полотно її простелене, за буряків рядки провірені, за всі стежки зажкі, незмірені. (О. Ющенко.)

3. У суфіксах пасивних дієприкметників пишеться лише е, є (а йЄ и, ї): зачинити — зачинений, побілити — побілений, розбуди-Лі — розбуджений, занепокоїти — занепокоєний, присвоїти — присвоєний. _________________________________________

1. Дороги нами мічені вершинами і втратами, знамена наші січені чужими автоматами. (Б. Олійник.) 2. Сумно в гаю заспокоєнім, вічною ніччю придавленім. (Леся Українка.) 3. Мало відваги, не досить уміння — треба розчислених сил, щоб подолати земне тяжіння помахом струджених крил. (Л. Первомайський.)

4, Як радію за ту я людину, що загублену радість знайшла. (В. Сосюра.)

4. Пасивні дієприкметники відмінюються, як прикметники твердої групи (див. § 59). Пасивні дієприкметники в українській мові короткої форми не мають, порівняйте: рос. награждён — укр. нагороджений; рос. окончен — укр. закінчений; рос. закрыт — укр. закритий.

199*. Перепишіть, розкриваючи дужки. Від дієслів, що в дужках, утворіть пасивні дієприкметники і поставте Tx у потрібному роді, числі й відмінку.

І. 1. Віз весело Заторохтів залізними шинами по (в’їздити) дорозі. (О. Донченко.) 2. Ніким не (сходити) нас ждуть путі. (О. Ющенко.) 3. На лугах ще трава не (косити), у полях красуються жита. (П. Воронько.) 4. Рівно й спокійно дише (натоми-тися) з праці земля. (М. Рильський.) 5. Жагучими пахощами дихала земля, (розпалити) сонцем. (3. Тулуб.) 6. Обличчя його було Напруженим і (зосередити). (Григоріи Тютюнник.) 7. В очах (скривдити) поета блиснув промінь надії. (Л. Дмитерко.) 8. І на (оновити) землі врага не буде, супостата. (Т. Шевченко.)

И. 1. Тепла ніч, (наповнити) степовими пахощами, пропливла над Асканією. (О. Гончар.) 2. Могутньо тягло звідусіль прісним запахом весни, свіжих вод, (розбрунькуватися) верб. (О. Гон-Ч(*Р-) 3. Повні, рожеві, як діти, (збудити) зі сну, плили по небі хмаринки. (М. Коцюбинський.) 4. Любо впасти на зелену тінь (натрудити) і наболілим тілом. (М. Рильський.) 5. Ми розмістилися возі, добре (вимостити) травою. (А. Шиян.) 6 Віз м’яко покотився ще не (в’їздити) дорогою. (М. Стельмах.) 7. Вже минули село і поїхали понад течією, (обсадити) густими старими вербами. (І. Нечуй-Левицький.) 8. Човен, ще не (спустити), лежить на згірку догори дном. (О. Гончар.)

141
200*. Перекладіть на українську мову.

1. Всё, связанное С железной дорогой, ДО СИХ пор овеяно для меня поэзией путешествий. (TC Паустовсышй.) 2. Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. (А. Чехов.) 3. Истерзанные де. ревья с переломанными, расшлёпанными, срезанными стволами и обгоревшими кронами редкими группами торчали по склону. (77. Павленко.) 4. Раскрыт балкон, сожжён цветник морозом, опустошён поблекший сад дождями. (7. Бунін.)

§ 76. Безособова форма на -но, -то

1. Безособова форма на -но, -то твориться від пасивних діє* прикметників за допомогою суфікса -о: записаний — записано, налагоджений — налагоджено, накритий — накрито. Ця форма повністю зберігає правопис дієприкметників, від яких вона утворена: зачинений — зачинено, в'їжджений — в’їжджено.

I. На галяві вже збудовано [збудований] хату, засаджено [засаджений] .городець. (Леся Українка.) 2. Останній екзамен складено [складений], школу закінчено [закінчений]. (О. Дон-ченко.) 3. Більше ста верблюдів було в цей день запряжено [запряжений] у водовозки, зав’ючено [зав’ючений] бурдюками та барилами з артезіанською водою. (О. Гончар.)

2. Безособова форма на -но, -то вживається звичайно в значенні «хтось щось зробив». Рідше ця форма вживається стосовно до явищ природи.

I. В історичному музеї зібрано [хтось зібрав] багато експонатів. (М. Чабанівський.) 2. Закінчено [хтось закінчив] жнива, останній сніп накошено [хтось накосив] пшениці. (А. Малишко.)

3. На невисоких столах лежать карти. Там все накреслено [хтось накреслив], все розраховано [хтось розрахував]. (В. Собко.)

4. Дощ без устанку лив осінь і літо; луки затоплено [дощ зато-пив], трави побито [дощ побив]. (П. Грабовський.)
Предыдущая << 1 .. 56 57 58 59 60 61 < 62 > 63 64 65 66 67 68 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed