Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 59

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 53 54 55 56 57 58 < 59 > 60 61 62 63 64 65 .. 117 >> Следующая


берегти — бережу, бережеш ... бережуть; казати — кажу, кажеш ... кажуть; колихати — колишу, колишеш ... колишуть;

_ гуркотати — гуркочу, гуркочеш ... гуркочуть.___________________

1. Прекрасні ці творчі будні, коли праця довкола клекоче. (Л. Дмитерко.) 2. Над Києвом день, і дзвенять, і гуркочуть майдани. (В. Сосюра.) 3. Тихо, мирно вуркоче колиска. (А. Малишко.) Нам батьки і вчителі хочуть щастя на землі. (М. Рильський.)

133
2. У дієсловах II дієвідміни чергування відбувається тільки в 1-й особі однини, наприклад:

ходити — ходжу, ходиш ... ходять; їздити — їжджу, їздиш ... їздять; мостити — мощу, мостиш ... мостять.

У дієслові бігти звук [ж] виступає в усіх особах: біжу, біжиш ... біжите, біжать.

1. Я щодня проходжу.ловз самотній, закинутий сад. (М. Коцюбинський.) 2. В негоду кілком сиджу за столом. (М. Коцюбин-ський.) 3. В глибині двору палахкотить червоним одсвітом і роями іскор навстіж розчинена кузня. (М. Стельмах.)

3. Крім того, в дієсловах II дієвідміни, основа яких кінчається на губний звук [б, п, в, м, ф], у 1-й особі однини і 3-й особі множини перед закінченням з'являється [л], наприклад: робити — роблю, робиш ... роблять; ломити — ломлю, ломиш ... ломлять; терпіти — терплю, терпиш ... терплять.

Якщо звук [л] з'являється в дієсловах І дієвідміни, то він зберігається в усіх особах: сипати — сиплю, сиплеш ... сиплете, сиплють.

І. Сипле [/ дієвідмінаJ вишня квітом з білих верховіть. (77. Забашта.) 2. Проти вітру піском не посиплеш [/ дієвідміна]. (Народна творчість.) 3. Гримлять зустрічні поїзди. (Н. Забіла.)

4. Скриплять і ридають дерева під вітром. (77. Тичина.) 5. А в тій кузні коваль клепле [/ дієвідміна], а в коваля серце тепле. (І. Франко.)

190. Поясніть різницю в значенні дієслів воджу і вожу, ладжу і лажу, каджу і кажу. Чи однаково вони вимовляються?

191*. Перепишіть. Дієслова, що в дужках, поставте в потрібній особі.

1. Гаї (шуміти)—я слухаю. Хмарки (бігти)—милуюся. (П. Тичина.) 2. На дубі горлиця (туркотати). (М. Стельмах.)

3. Стогнуть пугачі, (реготати) сови, уїдливо хававкають пущики. (Леся Українка.) 4. Вода (клекотати), (булькотіти) та все несе Лавріна далі на гостре каміння. (І. Нечуй-Левицький.) 5. (Носити) [1-ша ос. однини] дрова до куреня, (розводити) огонь, (чистити) картоплю, ожину збираю. (О. Довженко.) 6. Ось молодий сміх дівчини розкочується по лісі і жаром (сипатися) в парубочу душу. (М. Стельмах.) 7. Чи то (сидіти), чи то гуляю, все співаю, все співаю. (Т. Шевченко.) 8. (Виходити) [1-ша ос. однини] в світ, по вінця сили повен і гордий за співучий свій народ. (В. Лучук.)

134
§ 72. Складний і складений майбутні часи

Складний і складений майбутні часи мають однакове значеная, Ix нерідко вживають упереміш, щоб уникнути одноманітності: Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе. (В. Cu-лоненко.)

1. Складний майбутній час утворюється додаванням особових форм дієслова (й)няти до неозначеної форми дієслова недокона-ного виду:

йти + му — йтиму; йти -f- мемо — йтимемо;

йти + меш — йтимеш; йти 4* мете — йтимете;

йти + ме — йтиме; йти + муть — йтимуть.

Тому в складному майбутньому часі перед -му, -меш... -муть завжди пишеться и: розмовлятиму, знатимеш, радітиме, зустрічатимемося, вчитимете, вважатимуть.

Дієслово (й)няти належить до І дієвідміни і змінюється так само, як прийняти чи взяти.

1. Коли я не горітиму, коли ти не горітимеш, коли ми не горітимемо, то хто ж тоді буде світити? (Ю. Збанацький.) 2. Коли життя ти Hfc учасник, а тільки свідок віддаля,— дарма чекатиме прекрасних від тебе подвигів земля. (М. Рильський.) 3. Мені до ско-ну отчий край здаватиметься раєм. (Д. Луценко.) 4. Неначе пісні вічної рядки, дзвенітимуть дороги під тобою". (Т. Коломієць.)

5. Сонце ронитиме з неба квітки на хвилі дніпрові, осінні. (В. Сосюра.) 6. Робота не йтиме, якщо сидітимете й чекатимете. (За О. Ko-пиленком.)

2. Складений майбутній час утворюється поєднанням особових форм дієслова бути з неозначеною формою дієслова недоконаного вигу:

буду йти; будемо йти;

будеш іти; будете йти;

буде йти; будуть іти.

Дієслово бути змінюється як дієслово І дієвідміни.

Ta це ж просто...

Кмітливий. Я б сказав: у кінці складної форми майбутнього часу треба Писати не просто -му, -меш і т. д., а -йму, -ймеш, -йме, -ймемо, -ймете, -ймуть.

192*. Перепишіть, вставляючи пропущені букви е або и.

1. Навесні на місці старого молодий буде лист, з^прнии, в«н 3 вітром розмовлятиме, хапат..ме жилками своїми сонячний про-м*нь, під дощем купат..м..ться й росою умиват..м..ться. 2. Ви потихеньку пливтим..те і милуват..м..т..ся чудесними краєвидами.

135
3. Ліворуч зеленітимуть заливні луки, уквітчані і ромашкою і конюшиною, і дзвіночками, а іноді серед зеленої соковитої трави червоно горіт..ме квітка степового тюльпана або дикого ма. ку. 4. І скільки ви пливтим..тє, весь час вітатимуть вас своїм ще. бетанням веселі жовтобрюшки, підпадьомкатиме на вашу честь перепел і дерчат..ме деркач. 5. На правому, високому березі в ку. щах ліщини розриватимуться солов’ї. 6. А навіщо ми того раю шукат..м..мо, коли в нас свій єсть. 7. А чи не поїхати б нам оце на поле та подивитися, де ми буд..мо наступної весни кукурудзу сіяти? (З творів Остапа Вишні)
Предыдущая << 1 .. 53 54 55 56 57 58 < 59 > 60 61 62 63 64 65 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed