Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 61

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 55 56 57 58 59 60 < 61 > 62 63 64 65 66 67 .. 117 >> Следующая


НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

§ 74. Активні дієприкметники

Активні дієприкметники називають ознаку предмета, зумовлену дією самого предмета: молодь працює — працююча молодь, листок зеленіє — зеленіючий листок, листок позеленів — позеленілий листок, дерево розквітло — розквітле дерево.

Активні дієприкметники бувають недоконаного і доконаного виду.

1. Активні дієприкметники недоконаного виду творяться від теперішнього часу дієслова за допомогою суфіксів -уч(ий), -юч(ий) для І дієвідміни і -ач(ий), -яч(ий) для Il дієвідміни. Для цього досить дієслово поставити в 3-й особі множини теперішнього часу (що роблять?) і -ть замінити на -ч(ий): не-суть — несучий, радіють — радіючий, лежать — лежачий, скриплять — скриплячий.

1. Здалека долітають завмираючі [завмирають] гуки музики. (І. Нечуй-Левицький.) 2. Потонули всі вогні в сиве марево тремтяче [тремтять]. (Л. Горлач.) 3. День і ніч повз наш будинок котиться залізна орда ревучих [ревуть], виючих [виють], чадних машин. (П. Загребельний.)

2. Активні дієприкметники доконаного виду творяться від минулого часу дієслова доконаного виду (що зробив?) лише за допомогою суфікса -л(ий): посивів — посивілий, зів'яв — зів'ялий, змок — змоклий.

138
Суфікси -ш(ий), -вш(ий), -виі(ийся) в українській мові для орення дієприкметників не використовуються, порівняйте: рос. п0синевший — укр. посинілий; рос. высохший — укр. висохлий; рос. раскрасневшийся — укр. рознервонілий.

*** 1

1„ Смереки жалібно стогнали, наскрізь промоклі [лгролсок] у земній пущі. (І. Франко.) 2. Затремтіли зірки посмутнілі [посмутнів] і погасли в імлі голубій. (В. Сосюра.) 3. Змоклі [змок] й замерзлі [замерз] невільники грілися на сонці і ладналися до останнього переходу. (3. Тулуб.)

3. Активні дієприкметники відмінюються, як прикметники твердої групи (див. § 59).

4. Активні дієприкметники в українській мові творяться не від усіх дієслів і вживаються (особливо дієприкметники недоко-наного виду) рідко. Натомість використовуються різні інші засоби, а саме (порівняйте в російській і українській мовах):

а) підрядні означальні речення: Солнце, сразу начавшее палить, быстро подымалось над степью. (О. Фадеев.) — Сонце, яке відразу почало пражити, швидко здіймалося над степом;

б) пасивні дієприкметники: Светало; над сырой кучей полу-развалившихся построек трепетала, угасая, Венера. (Максим Горький.) — Світало; над вогкою купою напіврозвалених будівель мерехтіла, гаснучи, Венера;

в) прикметники: Странно подействовал этот трепещущий, зве-нящий звук на всех нас. (Максим Горький.) — Дивно подіяв цей тремтливий, дзвінкий звук на всіх нас;

г) дієприслівники: Море, успокоившееся за ночь после мёртвой зыби, ещё кипело мелкой частой рябью. (О. Купрін.) — Море, заспокоївшись за ніч після мертвих брижів, ще кипіло дрібними частими жмурками;

д) дієслово в дійсному способі: Над заводом стояло огромное красное колеблющееся зарево. (О. Купрін.) — Над заводом коливалася величезна червона заграва.

197*. Перепишіть, розкриваючи дужки. Від дієслів, що в дужках, утворіть активні дієприкметники недоконаного чи доконаного виду й поставте Ix У потрібному роді, числі й відмінку.

1. Від землі йде духмяний аромат (зів’янути) трав. (Я. Ваш.) 2. Попадало додолу покручене, (зчорніти) листя. (М. Коцюбинський.) 3. Стиха лущиться зерно з (перестигнути) колоса. (М. Коцюбинський.) 4. Бачу, як синє небо розтяли чорні (дихати) крила ворони. (М. Коцюбинський.) 5. В лісі вже ставало тісно від (прибувати) військ. (О. Гончар.) 6. Край шляху серед (палати) маків зостався свіжий горбик землі з маленьким гранчастим обеліском. (О. Гончар.) 7. Встали передчасно (змарніти) вдови і діти героїв. (І. Цюпа.) 8. Мовчання і тиха скорбота Залягли в (заніміти) залі. (І. Цюпа.)

139
198*. Перекладіть на українську мову, знаходячи правильні відповід. ники для передачі російських дієприкметників.

1. Известно, что все способности, отличающие человека от живот, ного, развились и продолжают развиваться в процессе труда> (Максим Горький.) 2. Вслушайтесь в дальний рокочущий гул' (77. Толстой.) 3. Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом! (Максим Горький.) 4. Снегирь, отбившийся от стаи, сидит на ольхе, красный, важный, как генерал. (Максим Горький.)

§ 75. Пасивні дієприкметники

Пасивні дієприкметники називають ознаку предмета, зумовлену дією іншого предмета: хтось погасив вогнище — погашене вог-нище; хтось полив город — политий город.

Крім того, пасивні дієприкметники можуть називати ознаку предмета, зумовлену зворотною дією того самого предмета: хлопець умився — умитий хлопець; дівчина збентежилася — збентежена дівчина.

1. Пасивні дієприкметники недоконаного й доконаного виду творяться від основи інфінітива (неозначена форма дієслова без суфікса -ти: обладна-ти, звільни-ти, нес-ти}

а) якщо основа закінчується на -а, -я, то за допомогою суфікса -н(ий): написа(ти)—написаний, обговорюва(ти)—обговорюваний, спиля(ти) — спиляний;

б) в усіх інших випадках за допомогою суфікса -ен(ий), перед яким, як правило, відбувається чергування приголосних (див. §71): розбуди(ти) — розбуджений, в’їзди(ти) — в'їждженпй, скоси(ти) — скошений, розсуну (ти) —розсунений, принес (ти) — принесений;
Предыдущая << 1 .. 55 56 57 58 59 60 < 61 > 62 63 64 65 66 67 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed