Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 117

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 111 112 113 114 115 116 < 117 >


§ 85. Розрізнення прийменників і префіксів...................................156

§ 86. Вживання прийменників..................................................159

$ 87. Правопис сполучників...................................................161

§ 88. Розрізнення сполучників та інших частин мови.........................163

$ 89. Правопис часток........................................................164

$ 90. Правопис не з іменними частинами мови та прислівником..................167

§91. ПРав0ПИС м 3 дієсловом...................................................169

§ 92. Правопис вигуків........................................................172

III. СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РЕЧЕННЯ TA РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ

§ 93. Речення. Виділення його на письмі...................................174

Будова речення

J 94. Найменші складові частини речення......................................175

§ 95. Підмет.................................................................176

§ 96. Присудок...............................................................178

§ 97. Другорядні члени речення...............................................180

J 98. Групи слів у реченні...................................................182

) 99. Типи речень............................................................183

Розділові знаки (загальна характеристика)

§ 100. Інтонація і розділові знаки в реченні. Кома............................186

§ 101. Інші розділові знаки...................................................187

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

§ 102. Тире в простому неускладненому реченні.................................189

§ 103. Розділові знаки між групою підмета і групою присудка...................190

§ 104. Розділові знаки при непоширених прикладках.............................191

§ 105. Зв'язок між словами і коми в простому реченні..........................192

253
Однорідні члени речення

J 106. Поняття про однорідні члени речення..................................195

S 107. Розділові знаки між однорідними членами речення......................199

J 108. Узагальнюючі слова і розділові знаки при них.........................202

Відокремлені члени речення

§ 109. Відокремлені уточнюючі члени речення.................................205

$ HO. Відокремлення додатків...............................................207

$111. Відокремлення обставин.................................................207

J 112. Невідокремлені означення.............................................209

$ 113. Відокремлені означення...............................................210

$ 114. Відокремлення прикладок..............................................213

Слова, синтаксично не пов'язані з членами речення (внесення)

§ 115. Звертання.............................................................215

$116. Вставні слова і речення................................................217

$ 117. Вставлені слова і речення.............................................220

§118. Слова-речення та вигуки................................................222

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

$ 119. Загальна характеристика складних речень..............................224

$ 120. Кома в складносурядному і складнопідрядному реченнях.................226

$ 121. Інші розділові знакн в складносурядному і складнопідрядному

реченнях................................................................228

$ 122. Порівняльні звороти..................................................229

$ 123. Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні............231

ПРЯМА МОВА І ЦИТАТИ

$ 124. Пряма мова і розділові знаки при ній.................................235

$ 125. Передача прямо! мови непрямою........................................236

§ 126. Цитати...............................................................237

Відповіді до вправ...........................................................242
Ющук I. П.

Практикум з правопису української мови.— 4-те вид.— К: Освіта, 2000.— 254 с. ISBN 966-04-0078-0.

Посібник оптимально поєднує теоретичні положення і практичні завдання, що сприяє вдосконаленню правописних навичок учнів. Ілюстративно-текстовий матеріал характеризується пізнавальністю, виховною й естетичною функціями слова.

Посібник може бути використаний учителем для організації індивідуальної та групової роботи як на >роках, так і вдома, а також для самостійної роботи учнів старших класів, абітурієнтів, студентів.

ББК81.2Ук
Предыдущая << 1 .. 111 112 113 114 115 116 < 117 >

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed