Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 73

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 67 68 69 70 71 72 < 73 > 74 75 76 77 78 79 .. 117 >> Следующая


Однозвучні ж поєднання слів є членами речення і відповідають на питання в реченні: яка? — та ж; яке? — те ж\ Щ о? — то ж; як? яким способом? — як би, як же; щ о? — Що б; п р о щ о? п р о я к е? — про те; з а щ о? з а яке? — за те; п р и чому? — при тому, при чому.

І. Що б [щ о?] не робив, роби тільки найкраще. (І. Кульська.)

2, Щоб [питання не можна поставити] прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці. (At. Коцюбинський.) 3. Я люблю

163
тебе, друже, за те [з а щ о?], що не можу тебе не любити. (В. Co. сюра.) 4. Вночі все та ж [як а?) декорація світу: море, вершини гір, місяць. (О. Гончар.) 5. Якби [питання не можна поставитиІ оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я.б з них зробила золотую арфу. (Леся Українка.) 6. Як би [я к? я к и м

ч и н о m?J не крутила хуртовина, блисне промінь — крига розтає. (3. Гончарук.) 7. Ta то ж (що?) було за чорних днів, за темряви тяжкої. (М. Рильський.)

225*. Чому виділені слова пишуться по-різному?

Тимчасом як інші хлопці билися між собою, немов півні, або гралися та пустували хорошенько, Остап тим часом усе походжав, та поглядав, та замишляв. (Марко Вовчок.)

226*. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1. Як (би) я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю. (Леся Українка.) 2. Вітри проспівають над хвилями нив про (те), як в негоду він край боронив. (77. Усенко.) 3. Де б він не був, що (б) з ним не трапилося, звикнув ніколи не схиляти голову. (Петро Панн.) 4. Наша сила — то (ж) лавина... (77. Тичина.)

5. Блискавки тримав поет в руці — то (ж) блискавки він кидав і з трибуни. (П. Тичина.) 6. Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну, що (б) вільно по світі літати, що (б) вітер розносив луну. (Леся Українка.) 7. Все одно, що (б) не сталось, ми не розлучимось. (Леся Українка.) 8. У мене одна думка: як ,.(би) нам нашу красну мову так високо підняти, як підняв Ti Шевченко у пісні. (Панас Мирний.)

§ 89. Правопис часток

Частки пишуться окремо, разом і через дефіс.

1. Частки би (б), же (ж), то (вказівна), ось, он звичайно пишуться окремо від інших слів: сказав би, зроби ж, адже ж, як же бути, що то за, ось як, ось коли, он куди, он який

Разом вони пишуться лише в складі сполучників та інших часток: авжеж, атож, аякже, таж, мовби, немовби, немовбито, неначебто.

Частки ось і он пишуться разом лише в словах осьде і онде. Але залежно від вимови Ix можна писати й окремо: ось де, он де1

І. Як же не любити всемогутній труд! (В. Сосюра.) 2. Все так же над озером мріє калина, де юність моя протекла. (В. Сосюра.)

3. Пішов би я в Україну, пішов би додому, там би мене привітали, зраділи б старому. (Т. Шевченко.) 4. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. (Т. Шевченко.) 5. А серце б’ється, свіжий вітер дише, немовби хоче остудить чоло. (М. Рильський.) 6. Тож як мудрості доходиш,—хочеться і жить, і жить! (П. Тичина.)

164
2. Разом пишуться частки аби-, де-, -сь, ані-, ні-, ним-, чи-, Щ°~: абихто, дехто, хтось, ніхто, аніхто, аніскільки, чимало, чимдалі, чимшвидше, якраз, якнайшвидше, щодня, щороку.

Але частку що, коли вона стоїть після слова, до якого відноситься, пишемо окремо: тільки що, поки що, ледве що, дарма що.

1. Батьківське надбання не абищо! (Леся Українка.) 2. Море дедалі втрачало спокій. (Af. Коцюбинський.) 3. На клумбах горіли #аки, а ранні левкої тільки що розпускались. (М. Коцюбинський.) 4. Щохвилі, щомиті, як птиця в блакиті, співай, моє серце, співай! (В. Сосюра.) 5. Ляля анітрішечки не змінилася за цей рік. (І. Вільде.) 6. Сьогодні йому, як ніколи, хотілося чимскоріш виїхати за місто. (77. Дмитерко.)

3. Через дефіс пишуться частки казна-, хтозна-, будь-, -небудь, -бо, -но, -то (підсилювальна), -от, -таки: казна-який, хтозна-де, будь-де, де-небудь, скажи-бо, слухай-но, якби-то, отакий-то, як-от, вивчив-таки.

Але частку таки, коли вона стоїть перед словом, яке підсилює, пишемо окремо: таки вивчив, таки домігся свого.

Через дефіс пишеться іншомовна частка ёкс- у значенні «колишній»: екс-чемпіон, екс-президент, екс-директор.

1. He так-то робиться все хутко, як швидко оком ізмигнеш. (/. Котляревський.) 2. Сонце тільки-но сіло десь 'за лісовими хащами. (М. Коцюбинський.) 3. Вже хтозна-скільки часу минуло

з тої пори. (В. Кучер.) 4. Гукати в минуле — даремна турбота, гукай у майбутнє — хто-небудь почує. (О. Підсуха.) 5. Вона не терпіла будь-якого бруду. (О. Гончар.) 6. Я зрозумів в труді-та-ки, що крила мрії — дві руки. (M. Нагнибіда.) 7. Чарівне море, та наймиліша серцю таки земля. (P. Іваничук.)

4. Але частки, названі в пп. 2 і 3, пишуться окремо, якщо між ними й словами, яких вони стосуються, стоїть інше слово: абихто — аби до кого; ніщо — ні про що; щогодини — що дві години; щодень — що не день, що другий день; щодо — що ж до; казна-хто — казна з ким; будь-який — будь на якому; хтозна-хто — хтозна й хто; іди-бо — іди ж бо; якби-то — якби ж то; все-таки — все ж таки.

4 і. Любіть працю на Землі, бо без цього не буде щастя нам і Дітям нашим ні на якій планеті. (О. Довженко.) 2. Цей дріт приносить телеграми хтозна з якої далини. (М. Рильський.) 3. Тішся, Дитино,* поки ще маленька, ти ж бо живеш навесні. (Леся Українку) 4. Земле чужая, яка ж бо ти ріднй для мене! (Леся Україн-
Предыдущая << 1 .. 67 68 69 70 71 72 < 73 > 74 75 76 77 78 79 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed