Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 18

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 12 13 14 15 16 17 < 18 > 19 20 21 22 23 24 .. 117 >> Следующая


В іншомовних словах апостроф перед я, ю, е, ї ставить^ не т“іьки після губних та р, а й після шиплячих та задньоротови \

39
якщо після них чується звук (й]: комп’ютер [-пйу-j, Дансм’юр J-мйур]. бар’єр |-рйер], Руж’е [-жйе], Х’юстон [хйу-J, Г'ята |гйа-|.

Як виняток після зубних апостроф ставиться в таких словах: ад'ютант, ін’єкція, кон’юнктивіт, кон’юнктура.

1. Ад’ютант [винятокJ приніс карту і розстелив TI на столику. (Ю. Бедзик.) 2. Записав газетяр інтерв’ю [-вйу) —про дні бойові, про героїв плацдарму. (І. Нехода.) 3. Я знаю, що бійця нащадки спом’януть і нашу віру й кров знесуть на п’єдестали [пйє-]. (А. Малишко.)

3. Апостроф в іншомовних словах не ставиться перед я, ю, якщо ці букви позначають пом’якшення попереднього приголосного: бюро (б’у-j, бязь [б’а-J, пюре [п’у-], кювет [к’у-J, рюкзак [р’у-], манікюр [-к’у-J.

1. Два бюсти [б’у-j —рядом: Гус великий, пророк землі — Сковорода. (А. Малишко.) 2. Музики розставили свої пюпітри п’у-], порозкладали ноти. (І. Нечуй-Левицький.) 3. В бюро б’у-j перепусток сива жінка перевірила їхні документи. (В. кучер.) 4. Ніби на гравюрі [-в’у-] Хокусаї, ліс грабовий золотом цвіте. (М. Рильський.) 5. Кохати — нові землі відкривати, нюанси [н’у-j свіжі і відтінки нові. (І. Драч.)

Ta це ж просто...

Кмітливий. Отже, в словах іншомовного походження м’який знак перед й, я, ю, є, ї ставиться лише після зубних (VДе ти з’їси ці лини»), після інших приго-лосних можна ставити хіба що апостроф.

Допитливий. Але не забувай про винятки.

59. Назва столиці Лаосу по-російському пишеться Вьентьян, по-українському— В’єнтьян; назва місцевості у В’єтнамі по-російському — Дьенбьенфу, по-українському — Дьенб’енфу. Чому по-українському не можна ці назви написати так само з двома м'якими знаками, як у російській мові?

60. Узяті з «Малого атласа мира» географічні назви запишіть по-українському в три колонки: 1) з м'яким знаком перед й, я, ю, є, ї; 2) з апострофом; 3) без м'якого знака і без апострофа. При цьому майте на увазі, що в російській мові м'який знак перед я, ю, е, и вказує, що ці букви позначають два звуки: [йа], [йу], [йе]. [йі], а буквосполучення ьо читається як (йо) після м’якого приголосного.

Тисафюред, Эйдфьорд, Танганьика, Реюньон, Дансмьюр, Уаль-яга, Рюкю, Пяндж, Дьюрант, Орокьета, Ирьона, Ньюпорт, Лонгвью, Нюрнберг, Оньон, Намюр, Амударья, Щельябож, Юрья, Ямся, Мюнхен, Иньяка.

Ключ. 3 перших букв прочитаете вислів давньоримського поета Горація.

40
61*. Перепишіть, вставляючи, де треба, м’який знак або апостроф.

1. Ось тут Тарас ходив у школу до д..яка. (О. Гончар.)

2, Мільйонами рук ми кладем будов наших мирну величність. (М‘ Бажан.) 3. Мчить крізь теплі ночі і світанки на кур..єрській швидкості життя (Д. Луценко.) 4. Понад самим к...юветом виструнчились гінкі стебла, однакові, незліченні, як солдати. (О. Гон-Iюр.) 5. В тумані С..єрри [с'йе-J танк стоїть, немов страшна примара, (Д- Павличко.) 6. Ел..ясберг [ел'йас-J сидів кінець столу дуже розв...язно й хазяйновито. (І. Ле.) 7. O марсел..єзо [-л'йе-30j, бий в серця черстві, холодні, глухих, сліпих під прапори скликай. (О. Олесь.) 8. Мокрий холод заліг на дні кан..йону. (П. Загребельний.)

62*. Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис іншомовних слів у російській і українській мовах.

1. Одна из дверей была завешена огромными двойными портьерами. (Ф. Достоевський.) 2. В арьергарде Дохтуров и другие, собирая батальоны, отстреливались от французской кавалерии. (Л. Толстой.) 3. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание. (I. Тургенев.) 4. Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем. (Максим Горький.)

63 (контрольна). Запишіть під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим* Якщо трапляться помилки на позначення !. 'якості приголосних і на вживання апострофа, повторіть правила, вказані в квадратних дужках (параграф і пункт).

1. Хвилясто здіймаються [16.1 J лагідні київські [16.2] узвишшя [15.3\, прорізувані спадистими ярами. (П. Загребельний.) 2. Мені здається [16.1\, що стою на дні у велетенськім

[16.3], глибочезнім морі... (Д. Павличко.) 3. Море шурхало мільйонами [/S./J дрібних камінчиків [16.3]. (М. Трублаїні.)

4. Десь [16.1] удалині, на протилежному березі, у буряній [/5.4) каламуті тьмяним [16.3; 17.1] сузір’ям [17.2] ряхтіли

[15.4] вогні заводів (Я. Баш.) 5. Он сонечко світить [16.3] надворі, сніг [16.3] біліє, виблискує, цвірінчать [16.3\ 16.1] горобці- (А. Тесленко.) 6. З’явилися [17.3] проліски, ніжні, тендітні- (І. Нехода.) 7. Всі дерева навкруги тепер біло-рожеві, м’які [17.1 J, святкові [17.1]. (О. Гончар.) 8. Садів рум’яний

[17.1] цвіт [/OJ обсипався духмяно [17.1]. (В. Сосюра.) 9. Мала пташка, невеличка по доріженьці [16.2] скаче. (Народна творчість.) 10. Осінні вечори прозорі, як янтар [15.3]. 11. Переді мною світліла пройма дверей, завішана портьєрою [18.1]. (P. Iea-ничуі(.) 12. Як рясно [15.4] пересипані оповідання й повісті [/?.3) ‘Орького [16.4] приказками, прислів’ями [17.1]. (М. Риль-°ький.) 13.3 надіями людськості [16.2] зв’язаний [17.1] у вічний ?Узол на вічність, зводжу розбухлими м’язами [17.1] свою Історичність. (В. Лучук.)
Предыдущая << 1 .. 12 13 14 15 16 17 < 18 > 19 20 21 22 23 24 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed