Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 13

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 7 8 9 10 11 12 < 13 > 14 15 16 17 18 19 .. 117 >> Следующая


Іноді при творенні або змінюванні слів виникає важкий для вимови збіг трьох приголосних, найчастіше зубних. Тоді, як правило, середній приголосний у вимові випадає. На письмі ця зміна позначається не завжди.

\. Групи приголосних стн і стл спрощуються на сн і сл у вимові й на письмі: перстень — персня, честь — чесний; пристрасть — пристрасний, область — обласний, щастя — щасливий, користь — безкорисливий.

Винятки становлять:

а) слова кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути9 зап'ястний, шістнадцять (у слові шістнадцять, як і в шістдесят та шістсот, звук т у вимові випадає);

б) прикметники, утворені від іменників іншомовного походження на cm: контрастний, баластний, форпостний, компостний.

І, Радісна [радість] праця — ознака творчості. (Ю. Янов-ський.) 2. Треба битися тут і стояти, як належить чесним [честь] людям. (70. Яновський.) 3. Як це неможливо — бути щасливим [щастя], коли на світі страждає хоч одна дитина! (І. Жиленко.)

4. Притихлі явори стоять безшелесно [шелест]. (JI. Костенко.)

5. Мати увечері своїм пестливим [виняток] голосом нашепче дитині про любов до всього живого. (Панас Мирний.) 6. Вздовж дороги вервечкою розтягнулось шістнадцять [виняток] плугів. (М< Стельмах.)

2. Групи приголосних скн, зкп і шчк спрощуються на сн, зн і шк у вимові й на письмі: тиск — тиснути, блиск — блиснути, брязк — брязнути, горщок — горшка, дощок — дошка.

Але немає спрощення в словах випускний, пропускний, рискнути, вискнути (від виск), тоскно, скнара, скніти, брезкнути і споріднених.

В утвореному від іменника писк дієслові допускається двояке написання: писнути і (рідше) пискнути.

1. Де вони проходили, ніщо не брязнуло [брязк], не тріснуло [тріск], не хруснуло [хрускіт]. (О. Гончар.) 2. Гули під ними соснові дошки переправи. (О. Гончар.) 3. Сонце вже ховалося за Жовту гору дощок біля вагона. (Григір Тютюнник.) 4. Нестаток, і тяжка робота, і натуга зораліг зморшками [морщити] чоло. (І- Франко.) 5. Ta що його питати: він ґав ловив та витрішки [витріщатися] продавав. (7. Котляревський.)

3. У вимові й на письмі відбувається спрощення ще в таких словах:

а) тижня, тижневий — від тиждень;

29
б) проїзний, виїзний, під'їзний і под.— із коренем -їзд-\

в) серце — при формі сердець\

г) ченця — родовий відмінок від чернець;

г) скатерка — від скатерть.

1. Після кількатижневих дощів, туманів та мряк вперше стало на годині. (O. Гончар.) 2. Від швидкого бігу калатало серце. (В. Собко.) 3. Біла скатерка на столі та помиті лави аж сяяли чистотою. (М. Коцюбинський.) 4. Пан звелів коней зупинити коло заїзного двору і повів-свою молоду у кімнати. (Марко Вовчок.) 5. По під’їзних дорогах ешелони везли бетон, залізо і граніт. (77. Пер-вомайський.)

4. Лише у вимові відбувається спрощення:

а) у групах приголосних стц, стч; невістка — невістці [не-в'іс'ц'і], невістчин [нев'ішчин], хустка — у хустці [хус'ц'і];

б) у групах приголосних стськ, нтськ, нтств (див. § 12, п. 36): турист — туристський [турис'кий], студент — студентський [сту-ден'с'кий], студентство [студенство).

Такі слова пишемо за морфологічним принципом.

1. Гігантські [гігант] тіні таємничо затиснулись в ущелині. (О. Гончар.) 2. Як же чудно стало в хаті, неначе у пустці [пустка]! (М. Кропивницький.) 3. В великій, як макітра, хустці [хустка] Мотря була схожа на довгу швайку з здоровою булавою. (7. He-чуй-Левицький.) 4. Він вийшов надвір проходитись, побачив невістчину [невістка] хату і пригадав усе учорашнє. (Панас Мирний.)

42. Вставте, де треба, пропущені букви т, д, к. Слова запишіть у дві колонки:

1) у які не вставляли букв; 2) у які вставили пропущені букви.

Швидкіс..ний, ЯКІС..НИЙ, улес..ливий, освідчитися, хвас..ливий, контрас..ний, щас..ливий, блис..нути, агентство, волейболістці (давальний відмінок від волейболістка), заїз..ний, Іж..жу (від їздити), участник, заздріс..ний, ус..ний, випус..ний, стис..нути, що-ТИЖ..НЯ, студентський, студентство, ОЧИС..НИЙ, скатер..ка, буревісник, п'ятдесят.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв складеться кінцівка вислову В. Сухомлинського «Дорожить людина тим, у що вона...»

43*. Перепишіть, вставляючи, де треба, пропущені букви.

І. 1. Я прославляю піснею своєю щас..ливу юність нашої землі. (В. Сосюра.) 2. За чес..нии труд, за мир у всьому світі ми стоїмо. (М. Рильський.) 3. Недремним будь і пристрас..ним в турботі за мир і щастя людства на землі! (М. Нагнибіда.) 4. Як гаряче плинуть з безвіс..ної далі притьмарених видив нечутні рої! (77. Перво-майський.) 5. Ці два тиж..ні з вами як один день пролетіли. (О. Корнійчук.) 6. Століття — змор..ка на чолі Землі: всесвітні

ЗО
війни, революцій грози. (І. Драч.) 7. І ось — не в строк знялось виття фаши..ського поганства. (П. Тичина.) 8. А потім розмістили їх: в арештантську всіх,— лише Давида взяв рудий за руку й повів до флігеля. (А. Головко.)

II. І. Барвінок цвів і зеленів, с..лався, розстилався. (Т. Шевченко.) 2. Он на стрункій та високій осичині листя пес..ливо тремтить. (Al. Старицький.) 3. Розпечене сонце на заході вже шубовс..нуло в Дніпро. (О. Донченко.) 4. І в далеч поплив матіоли солодкий, облес..ливий чад. (М. Бажан.) 5. Сніжну скатер.жу розстелимо в саду. (М. Рильський.) 6. Тиша... Ні птиця не пролітає, ні звір не шелес..не. (О. Довженко.) 7. Ластівки годували чотирьох своїх ластовенят, гніздо їхнє було над самими дверми нашого туристського будиночка. (Є. Гуцало.) 8. Хоч я й був ситий, пообідав у студентській їдальні, але мусив пригощатись материними гостинцями. (Є. Гуцало.)
Предыдущая << 1 .. 7 8 9 10 11 12 < 13 > 14 15 16 17 18 19 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed