Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 19

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 13 14 15 16 17 18 < 19 > 20 21 22 23 24 25 .. 117 >> Следующая


41
ПОДВОЄННЯ БУКВ

§19. Подовжені приголосні і позначення їх

В українській мові приголосні звуки можуть подовжуватися.

Подовжуються звичайно зубні та шиплячі: знання, віддаль, беззмінний, життя, обличчя, збіжжя.

Подовжені приголосні вимовляються трохи протяжніше, ніж звичайні, і на письмі позначаються подвоєними буквами: беззахисний, старанний, відкриття, бездоріжжя.

Але подвоєні букви не завжди читаються як подовжені звуки: міськком [м’іс'ком], страйкком [страйком], Вінниччина [в'ін-ничина], возз'єднаний [возйеднаний]. Найчастіше це трапляється в іншомовних словах: Голландія [голан'д'ійа], Калькутта [кал-кута], Ясси [йаси], меккський [мекс'кий] (але: Мекка [мекка]).

64. Прочитайте вголос, правильно вимовляючи подовжені і неподовжені приголосні.

Стінна (газета) — стіна; картинна (галерея) — картина; змінна (величина) — зміна; в картоплинні — в картоплині; в павутинні— в павутині; туманні — в тумані; санний — сани; страшенний — зелений; осінній — синій; нескінченний — нескінчений.

65. Прочитайте речення, правильно вимовляючи подовжені приголосні.

1. Минула тривожна беззоряна ніч, і там, де попелясті сніги єдналися з небом, почав відділятися світанок. (М. Стельмах.)

2. Грала промінням, ясним самоцвітом порання роса. (Леся Українка.) 3. Народження дня наближалось повільно, в мовчанні, і дихала легко земля, як завжди на світанні. (Л. Первомайський.)

4. Я морем співів розіллюся і в кожну пісню увіллю весь жар, всю кров мою.(О. Олесь.) 5. Де б я не був, а все ж думками лечу в Донеччину свою. (В. Сосюра.)

§ 20. Подовжені м'які приголосні

1. Подовжуються м’які зубні і пом'якшені шиплячі приголосні, якщо вони стоять між двома голосними:

а) в іменниках середнього роду: знаряддя, чуття, галуззя, колосся, знання, затишшя, обличчя, бездоріжжя; але в назвах молодих істот подовження немає: теля, гуся, щеня;

б) в орудному відмінку однини іменників III відміни: тінь— тінню, сіль — сіллю, мазь — маззю, мідь — міддю, ніч — ніччю, подорож — подорожжю, туш — тушшю;

в) у словах Ілля, суддя, стаття, рілля, зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню.

Подовжується м'який приголосний і в дієслові ллю та його формах.

42
у похідних словах подовження між двома голосними зберігається: життя — життєвий, життєвість, життєрадісний; суд-_____суддівський, суддівство.

1. Зведись, чоловіче, під небо світання, на повний свій зріст, на велике зростання. (М. Бажан.) 2. Тільки праця дає відчуття повноти і справжності життя. (Ю. Myшкетик.) 3. Відчувши ласку сонця й вітерця, промерзле в ріллях проросте насіння. (JI. Первомайський.) 4. Трава в покосах в’яне й просихає, і пахощі, як життєдайний струм, у груди ллються. (М. Рильський.) 5. На дальніх узбережжях снять в задумі тихі верби. (П. Усенко.) 6. Небо сміялося своєю чистою, глибокою блакиттю. (І. Франко.) 7. Розлилися гони пишними житами, забуяли повінню пшениць. (П. Воронько.)

8. Життя — це рух. (77. Дмитерко.)

2, Якщо м'який приголосний стоїть не між двома голосними, то подовження не відбувається: життя — щастя, знання — знань, багаття — багать, Поділля — подільський, ніччю — жовчю, Побужжя — Поволжя.

L 3 пісні в світі виросло безсмертя. (Є. Летюк.) 2. Хай же вічно красується доблестю наша земля! (О. Довженко.) 3. Світлою радістю повниться серце моє. (П. Дорошко.) 4. Двадцятий вік — вік звершень і задуми, вік роздоріж. (Р. Братунь.) 5. Рябіло в очах від безлічі людських облич. (77. Загребельний.) 6. Йдемо крізь бурю, спеку, лід, розвідники століть. (П. Дорошко.)

3. Таким чином, там, де в російській мові вживається розділю-вальний ь, в українській мові:

а) стоїть апостроф (див. § 17): вьётся — в'ється, семья — сілїя, бурьян — бур'ян, кровью — кров'ю, матерью — матір'ю, безрыбье — безриб'я;

б) подвоюються букви: затишье — затишшя, приволье — при‘ білля, ночью — ніччю, льётся — ллється, безводье — безводдя;

в) немає ні апострофа, ні подвоєння букв: счастье — щастя, Поволжье — Поволжя, скатертью — скатертю, желчью — жовчю, бесчестье — безчестя;

г) ставиться м’який знак (в іншомовних словах — див. § 18,

п- U- Ньютон — Ньютон, Сьерра — Сьєрра, портьєра — портьєра, браконьєр — браконьєр.____________________________________________

І- Солов'ями [рос. соловьями] рідний гай співає. (М. Риль-ський.) 2. Спів жайворів весну через віки несе із покоління І Рос. поколенье] в покоління. (77. Горлач.) 3. Ронили золоте листя ІРос, листья] багряні клени, наливалися міддю [рос. медью] шат-Pa Дубів. (В. Козаченко.) 4. Ллється [рос. льётся] море, плеще

43
в берег, б’ється [рос. бьётся] в сірі скелі. (О. Олесь.) 5. У ког0 серце мудрістю [рос. мудростьюJ багате, тому глибини всякі перейти. (А. Малишко.) 6. Сяють очі матері і гордістю [рос. гордостью], й любов’ю [рос. любовью]. (В. Сосюра.)

66. Запишіть слова, розкриваючи дужки, в дві колонки: 1) ті, у яких букви, щ в дужках, подвоюються; 2) ті, у яких вони не подвоюються.

Заня(т)я, [багато] столі (т)ь, [перед] могутніс(т)ю, бездо. рі(ж)я, [покритий] ема(л)ю, зра(н)я, дозві(л)я, [з] учас(т)ю, І(л)їч, (л)ється, тюле(н)ячий, осер(д)я, [з] лю(т)ю, КОШЄ(н)я| яка(н)я.
Предыдущая << 1 .. 13 14 15 16 17 18 < 19 > 20 21 22 23 24 25 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed