Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 17

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 11 12 13 14 15 16 < 17 > 18 19 20 21 22 23 .. 117 >> Следующая


2. Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після р, якщо далі у вимові ^ чується звук (й): [бурйан) бур’ян, (суз'ірйа) сузір’я,

(карйер) кар’єр, [мат'ірйу] матір’ю, але: [бур'ак] буряк,

i3°P’al зоря, [гар'ачий] гарячий._________________________________________

J- Без людської праці вся земля від краю до краю заросла б «УР’янами [-рйа-]. (О. Донченко.) 2. Вела дорога на узгір’я rPjjaj знань. (JI. Дмитерко.) 3. Над ставом по взгір’ю rpftyj —темний сад. (А. Головко). 4. Сизий димок виривається

37
з чорного димаря f-p'aj і кучеряво 1-p'a-J розвивається в про-зорчатому повітрі. (Панас Мирний.) 5. Нема там добра, де порядку [-p'a-j нема. (Народна творчість.)

3. Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після префіксів, які кінчаються на приголосний (від-, під-, над-, перед-, роз-, без-,

з-, в-, об-, між-): від'ємний, під’юдити, роз'єднати, без'ядерний, з’їзд, між’ярусний, перед"ювілейний.

1. Життя — як вокзал. Хтось приїжджає, хтось від’їжджає. (77. Костенко.) 2. В тишу труда обернено битв роз’ярений грім. (А. Малишко.) 3. Кілька разів кінні роз’їзди противника з’являлися на виднокрузі. (О. Гончар.) 4. І океанів тих немає, щоб вірні роз’єднать серця. (М. Рильський.)

Ta це ж просто...

Допитливий. Коли після губних, р або після префікса, що кінчається на приголосний, чуєш звукосполучення [йа], [йу], [йе|, [йі] — став перед буквами я, ю, є, ї апостроф.

Кмітливий. Ая на вживання апострофа після губних склав собі таку схему: (з)в*я, ов'я, рв'я, але свя, де в — будь-який губний, (з) — префікс, о — будь-який голосний, с — будь-який приголосний, що не належить до префікса.

56. Запишіть слова в дві колонки: 1) ті, у які вставили апостроф; 2) ті, які пишуться без апострофа.

1. Дев...ятсот, серм..яга, хутор..янин, зз...язок, духм..яне, пор..ядок, бур..ян, без..язикі, TbM..ЯНО, ЦВ..ЯХ, присв..ята, реп..ях, п..тдесят, з..ясовано, Солов..йов. 2. Медв..яний, п..ятсот, арф..яр, посер..йознішав, дзв..якнути, розв..язано, помор..янин, св..ято, су-зір..я, Харків..янин, вар..яг, від.Лзд, різьб..яр, мавп..яча, роз..ятрити, при.Лзд.

Ключ.-З останніх букв прочитаєте назви віршів: 1) В. Сосюри; 2) М. Рильського.

57*. Перепишіть, вставляючи, де треба, апостроф.

І. 1. Всі квіти зберу у дніпрових гаях, зв..яжу у вінки і букети. (М. Нагнибіда.) 2. Чорнолісся п..янко духм..янить доспілою суницею. (М. Стельмах.) 3. Як гарно дихається — п..єш повітр..я, мов тепле молоко. (М. Коцюбинський.) 4. Бджоли сонячним дощем падають на медв..яний лан. (М. Стельмах.) 5. Ластівки щебечуть попід стріхою, білим пір..ям гнізда перев..ють. (А. Малишко.) 6. Цвіли бузки? То солов.Л цвіли сузір..ям грон, пахучим синім димом. (Є. Гуцало.) 7. Застоялись у високім бур..яні густі пахощі прив..яленого сонцем полину. (О. Гончар.) 8. Чується подих тропічної тьм..яної, п..яної ночі. (М. Рильський.) 9. Ой, зв..язала дівчинонька рутв..яний вінок, закрасила голівоньку, пішла у танок. (І. Манжура.)

38
II. 1. Старий Дніпро замигтів у його пам..яті своїм вічним святковим простором. (О. Довженко.) 2. Лиш по пам..яті в люди-н} впізнає Людину світ. (Б. Олійник.) 3. Коли черв..як торкнувся плоду. той ПЛ*Д зривається з гіллі. (О. Підсуха.) 4. Як не б..юсь я з годинами люто, час мене переможе в бою. (В. Сосюра.) 5. Восени розумнішою стає людина і ще м..якшим — трави прим..ятої шовк. (М. Рильський.) 6. Поезія — це св..ято, як любов. (77. Костенко.) 7. Сприймати світ всер..йоз — твоя повинність. (І. Драч.)

8. Кам..яну голову хоч об мур товчи —- не пом..якшає. (Григорій Тютюнник.) 9. У всякому подвір.Л своє повір..я. (Народна творчість.)

58*. Перекладіть на українську мову. Які знаки вживаються в російській мові там, де в українській стоїть апостроф?

Ь В мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина. (Г Тургенев.) 2. О прибрежные камни равномерно и глухо бьёт волна. (Максим Горький.) 3. Дубровский объезжал однажды малое своё имение. (О. Пушкін.) 4. Вместо девяти часов утра мы выехали в два. (1. Тургенев) 5. Дети стали большие — им надо серьёзно учиться. (Л. Толстой.)

§ 18, М'який знак і апостроф в іншомовних словах

В іншомовних словах м’який знак і апостроф вживаються в основному так само, як і в українських: асфальт, шагрень, пномпенський (хоч Пномпень); об’єкт, прем'єра, кур'єр. Але тут є й свої відмінності.

h В іншомовних словах м’яким знаком позначається м’якість зубних приголосних також перед й, я [йа], ю [йу],

є [fie], ї [йі]: батальйон [-л'йон], каньйон [-н'йон], монтаньяр [-н'йар], Ньютон [н'йу-], портьєра [-т'йе-], рельеф

[-л'йеф].

Проте в українських іменах відповідно до вимови м’який знак перед я не пишеться: Тетяна [-т'а-], Уляна [-л'а-], Наталя, Омелян, Касян. [-Ca-], Севастян [-т'ан]._____________________

1. Летіть, мої пісні, на крилах марсельєзи [-л'йези]. (В. Сосюра.) 2. Мільйони [-л'йони] свічок на каштанах звучать, наче Дзвони ясної весни. (77.Горлач.) 3. Тихо спустивши портьєри [-т'йери], день переходить в останню фазу. (Б. Олійник.)

4- А вгорі золотим медальйоном [-л'йоном] теплий місяць над морем пливе. (В. Сосюра.) 5. Тихо пливе блакитними річками льон Кон]. (М. Коцюбинський.) 6. Жінкам було наказано варити °бід, і Уляна [ул'ана] з Юлею порядкували біля казана. (Гри-горій Тютюнник.) 7. Браконьєр [-н'йер] хитрий, а ми ще хитріші. (Є. Гуцало.)
Предыдущая << 1 .. 11 12 13 14 15 16 < 17 > 18 19 20 21 22 23 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed