Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 21

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 117 >> Следующая


1. Подвоюється н між голосними в прикметниках на -ний, -ній, якщо ці прикметники утворені від іменників з основою на н: туман — туманний, стіна — стінний, вікно — віконний, осінь —-осінній.

Якщо ж твірна основа кінчається на інший звук, то я у прикметнику не подвоюється: буква — буквений, реформа — пореформе-ний, журавель — журавлиний, дерево — дерев'яний, не ждати — нежданий.

Подвоюється н також у словах старанний (хоч старатися), притаманний, захланний.

1. Згасає день, скінчилась денна [день] праця. (В. Сосюра.)

2. Сріблистий місяць тихо чарівне світло лип на сонну [сон] землю. (І. Франко.) 3. Ключ угорі журавлиний [журавель] рідною мовою кличе у невідомі краї. (М. Рильський.) 4. Мокрий асфальт тьмяно [тьма] вилискує крізь туманний ] туман] степ. (О. Гончар.) 5. Тяжко ревнули широкими горлами чавунні [чавун] гармати. (О. Довженко.) 6. Студений [студити] вітер б’є в холодні [холод] вікна, і олов’яний [олово] важко дише став. (М. Рильський.)

2. Подвоюється н у наголошених суфіксах -енн(ий), -анн(ий):

а) у прикметниках, які вказують на більшу, ніж звичайна, чи найбільшу міру якості: страшенний, здоровенний, нескінченний, невблаганний, незрівнянний, недоторканний;

б) у небагатьох прикметниках-старослов’янізмах: священний (звичайне: святий), огненний (звичайне: вогняний), благословенний, блаженний, мерзенний, окаянний.

В інших прикметниках (та дієприкметниках) у суфіксах -ен(ий), -ан(ий) буква н не подвоюється: шалений, скажений, на-віжений, жаданий (вказують на звичайну міру якості), нескінче-ний, незрівняний, намальований, написаний, з'єднаний.

1. Благословенні мир і праця на цій оновленій [оновити] землі. (М. Рильський.) 2. Народ непоборен повік, нездоланна повік його сила левина [лев]. (M. Рильський.) 3. Од слів простих незнана

46
[знати] сила в липневу лине темноту. (В. Сосюра.) 4. Огні незліченні, мов стрічки огненні, до моря спускаються з міста. (Леся українка.) 5. Ми тихо стояли, дивились, як ясно на темному морі незлічені світла сіяли. (Леся Українка.) 6. Прийшла любов непрохана [прохати] й неждана [ждати] — ну як мені за нею не піти? (В. Симоненко.)

3. У словах, похідних від прикметників, написання нн або н зберігається: туманний — туманно, туманність; нескінченний — нескінченно, нескінченність; письменний — письменник; віконний — віконниця; шалений — шалено, шаленість; вихований — вихованість; захоплений — захопленість (хоч: виховання, захоплення).

1, Треба розбудити у душі народу почуття гордої свідомості нездоланності [нездоланний] своєї, своєї непереможності! (77. Тичина.) 2. В очах його промайнула насторожена зацікавленість [зацікавлений]. (М. Трублаїні.) 3. Щедра південна природа не встигла ще своєю буйною рослинністю [рослинний] прикрити рани війни. (О. Гончар.) 4. Дорога — це завжди тайна! В її незвіданості [незвіданийJ є щось спільне з людською долею. (О. Гончар.) 5. Внизу пульсувала сувора буденність [буденний] у венах провулків, в ар* теріях-ріках. (Б. Олійник.)

71. Яка різниця в значенні прикметників журавлиний і журавлинний, горобиний і горобинний? Бід яких іменників вони утворені?

72. Запишіть слова, розкриваючи дужки, в дві колонки: 1) ті, у яких подвоюється буква н\ 2) ті, у яких вона не подвоюється.

Бездога(н)ість, лави(н)ий, скаже(н)ий, леви(н)ий, освітленість, анте(н)ий, годи(н)ик, огне(н)ий, страше(н)ий, вогняний, олов’я(н)ий, щепле(н)ий, орли(н)ий, лату(н)ий, горохвяний, однозмі(н)ий, височе(н)ий, адресова(н)ий, електро(н)ий, незбагне(н)ий [якого не можна збагнути], реформе(н)ий, тьмя(н)ий, незнище(н)ість [неможливість знищити щось], умотивова(н)ість, ешело(н)ий, єди(н)ий.

Ключ. З перших букв прочитаєте вислів Лесі Українки.

73*. Перепишіть, розкриваючи дужки і, де треба, подвоюючи н.

1. Сірі султани пилюки, звихре(н)ої конем, осідали на ско-ше(н)ій стерні. (Григорій Тютюнник.) 2. В серцях палає ю(н)ості вогонь. (77. Дмитерко.) 3. Щастя! Воно прийшло, як завжди, не-Жда(н)о-негада(н)о. (О. Гончар.) 4. Наш рідний край справді благослове(н)ий край. (Леся Українка.) 5. Зоря, і сад, і спів пташиний, і щастя сльози на очах. (В. Сосюра.) 6. Конопля(н)им чадом пахнуть береги. (Григорій Тютюнник.) 7. В моєму серці стільки ще пісень, ще стільки слів несказа(н)их у серці. (В. Сосю-Р&-) 8. Історія — це святая святих народу, недоторка (н) а для злодійських рук. (О. Довженко.)

47
74*. Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис нн у російській та українській мовах.

1. Разве не прекрасна каждая травинка, наполненная пахучим соком? (К. Паустовський.) 2. В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишнёвые сады. (М. Шолохов.) Море всё в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опускались на его синюю равнину. (Максим Горький.) 4. Он видел небо, голубое, бездонное. (Б. Полевой.) 5. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом. (М. Гоголь )

$ 23. Подвоєння букв в іншомовних словах

Коли йдеться про подвоєння букв в іншомовних словах, ТО тут треба розрізняти власні і загальні назви.
Предыдущая << 1 .. 15 16 17 18 19 20 < 21 > 22 23 24 25 26 27 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed