Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 16

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 10 11 12 13 14 15 < 16 > 17 18 19 20 21 22 .. 117 >> Следующая


50. Запишіть слова в дві колонки: 1) у які вставили м'який знак; 2) у які не треба вставляти м'якого знака.

Кавказький, тюр..ма, астрахан..ський, різ..бяр, арал..ський, камін..чик, ремін..чик, щіл..ний, емул..сія, мален..кий, електропаяльник, астрахан..ці, щонаймен..ший, нян..чити, економіч..ний, шахтарський, емальований.

Ключ. 3 перших букв прочитаєте крилатий вислів.

51. Подані іменники стоять у давальному відмінку однини (кому? цому?). Усі приголосні перед -ці вимовляються м’яко. Запишіть слова в дві колонки: 1) у які вставили м’який знак; 2) у які не треба вставляти м’якого знака.

Квіт..ці, жін..ці, авос..ці, бджіл..ці, очеретян..ці, ЖМЄН..ЦІ, нус-ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, одноколці (візок на двох колесах), внучен..ці, снігурон..ці, ko-лис..ці, оболон..ці, НЯН..ЦІ, тріс..ці, СОПІЛ..ЦІ.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. 3 цих букв ПОВИНЕН скластися початок вислову В. Сухомлинського: «...— то найвища людська освіченість*.

35
52. Чому в словах уманський, Уманщина після н м'який знак не пишеться, хоч Умань, а в словах гуцульський, Гуцульщина після л пишеться м’який знак, хоч гуцул?

Чому в кінці слова століть (від століття) є м'який знак, а в кінці слова сторін (від сторіччя) немає?

Чому в місцевому відмінку в слові в скриньці пишеться м'який знак, а в слові в хатинці він не потрібен?

53. Яка різниця в значенні слів бенгальці і бенгалці? А які два різні значення може мати слово вихованці?

54*. Перепишіть, вставляючи, де треба, м'який знак.

I. 1. Мій народ головою піднісся виїде тисячі стратосфер. (77. Тинина.) 2. Ми мостимо дороги людям грядущих золотих сторіч..! (Д. Павличко.) 3. Яке глибоке щас..тя — жить, буть гідним імені людини, народу й людс..кос..ті служить! (Al. Рильський.)

4. Зеленійся, рідне поле, україн..с..ка ниво! (І. Франко.) 5. Веле-тен..скі б^чу цілі я на обріях с..вітів. (М. Рильський.) 6. На сон..ці ясени горят.., спадают., ягоди з шовковиц.. . (М. Рильський.)

7. Запарувала рілля, т..мяно заблищали на сон..ці одвернуті лемешами скиби землі. (Григорій Тютюнник.) 9. Нема ц..віту на всім с..віту, лиш на ягідон..ці, нема мені ніде ліпше, як при матінон..ці. (Народна творчість.)

II. І. Вклонімося жін...ці, її материн..с..кій величності, її

беззахисності і силі, яку не здолати. (JI. Забашта.) 2. Все залежит.. від люд..с..кнх зіниц..: в широких відіб*ет..с,я

вся епоха, у звужених — збіговис..ко дрібниц.. . (77. Костенко.)

3. Відгодована зліс..т.., і хитріс.лч., і закута в броню брехня атакуют.. добро і щиріс..т.. серед ночі й білого д..ня. (В. Симоненко.) 4. Я бачила, як гинуло найкраще, як родичі мої гнили по тюр..мах і як високе низ..ко упадало. (Леся Українка.) 5. Народ ніяк не стане нян..читись з таким, який йому чужий. (П. Тичина.)

6. Простен..кі сіл..с..кі байки, як дрібні, тонкі корін..чики, вко-рінюют.. у нашій душі любов., до рідного слова. (І. Франко.)

7. В просторій кімнаті з чотир..ма вікнами стояв посередині* стіл, застелений червоним сукном. (М. Коцюбинський.) 8. На зоряному тлі побачив Давид її, Зін..чине, змучене й зраділе обличчя. (А. Головко.)

III. 1. Кружал..цем ядровитої цитрини з блакиті сонце скочується вниз. (Д. Павличко.) 2. Розтьохкався соловейко на ка-линон..ці, щос.. не спит..ся серед ночі сиротинон..ці. (П. Грабов-ський.) 3. Зліва, при мокрій долин..ці, кін..чалис.. жита і починалась лука. (М. Коцюбинський.) 4. Озеро схоже на велетен..с..ку пласку чашу. (Є. Гуцало.) 5. Учора в лузі пасся білий кінь — поміж проміння, ластівок і квітів. (Є. Гуцало.) 6. Під вікном билис і ц..вірін..кали горобці. (At. Коцюбинський.) 7. На тину ц..вірін..чат.. веселі горобці. (О. Підсуха.) 8. Ми в ірпін..с..кій заплаві з вудками по росистій стежині йдемо. (П. Воронько.)

36
55*. Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис м'якого знака ® російській і українській мовах.

1, Я видел небо... Ты не увидишь его так близко! (Максим Горький.) 2- Туча быстро неслась по небу, разрастаясь вглубь и вширь. (В. Арсеньев.) 3. Степь, степь,— и больше ничего, вдали старый курган или ветряк. (А. Чехов.) 4. Тиха украинская ночь. (О. Пушкін.) 5. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней. (Максим Горький.)

§ 17. Вживання апострофа

Апостроф ставиться лише перед я, ю, є, ї. Він вказує, що ці букви позначають два звуки [йа]. [йу), (йе), [йі] (див. § З, п. 4), а попередній приголосний вимовляється твердо, пор.: [вйаз] в’яз і [с’в'ато] свято, [зйава] з’ява і [з'аблик] зяблик.

1. Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї після губних м, в, п, б, ф, якщо ці губні стоять:

а) на початку кореня: в'язка, зв’язати; в'юн, зв’юнитися; п'ять, вп'ятьох; м’який, розм'якнути;

б) після голосного: здоров'я, риб'ячий, солов’ї, соловієм;

в) після р: черв'як, сурм'яний, арф'яр.

В інших випадках після губних апостроф не ставиться: свято, цвях, тьмяний, мавпячий, морквяний.______________________________

І. Шахуйте відвагу і пам’ять святу бійців, fUio кайдани порвали. (М. Нагнибіда). 2. Любить свій край — це значить все любити, у чім його святе Ім’я живе. (В. Сосюра.) 3. Залізо б’ють і гнуть прекрасну мідь в горбатих м’язах руки чоловіка. (М. Бажан.) 4. Ми сп’яніли [п’янийJ від духмяного подиху поля. (70. Збанацький.) 5. Зорі сплять на холодних, морозами зв’ялених [в’ялитиJ травах. (JI. Первомайський.) 6. He зів’януть квітки, не погаснуть огні, шле привіт нам весна солов’їна. (В. Сосюра.) 7. Ніколи перше не почував я так ясно зв’язку [в’язати\ з землею, як тут. (М. Коцюбинський.) 8- М'яка, з торф’яною кришкою земля пружинила під колесами. (М. Стельмах.)
Предыдущая << 1 .. 10 11 12 13 14 15 < 16 > 17 18 19 20 21 22 .. 117 >> Следующая

Реклама

Рольставни в туалет

Рольставни и ворота. Изготовление рольставней. Жалюзи и рольставни

rollet-market.ru

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed