Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 24

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 18 19 20 21 22 23 < 24 > 25 26 27 28 29 30 .. 117 >> Следующая


52
* JT Пишемо е в сполученнях -ере-еле-\ перейти, передгір'я, беР*за> пелехатий, пелена. Але на межі кореня й суфікса може бути також сполучення -ери-, -ели-\ перина (пер+ина), меливо (мел+мо)' великий (вел+икий).

U Придорожня береза вже гойдала на плакучих гілках зелений димок брості. (М. Стельмах.) 2. Зустрілись ми серед гаю, де зі скелі б*€ джерело. (7. Вирган.) 3. Край берега у затишку прив’язані човни. (77. Глібов.) 4. По Дніпру біліють вередливі піскуваті мілини. (/. Нечуй-Левицький.) 5. Полум'я билось у вітрі величезним [великий] червоним птахом. (О. Гончар.)

5. Пишемо и у відкритих складах -ри-, -ли- у словах бриніти, бриньчати (хоч бренькати), гриміти, дрижати, кривавий, криниця, кришити, стриміти, тривати, тривога, глитати, три-пожити.

1. Звідкілясь вихопився тривожним поривом свіжий вітрець. (О. Донченко.) 2. Розгримілися громи — і земля під пшеницями задрижала. (Марко Черемшина.) 3. Чули ви, як напровесні рано жайворонкова пісня бриніла (Леся Українка.) 4. Бринить, немов струна, в моїй душі чекання. (Д. Павличко.) 5. Виходить дівчина із хати води в криниці набирати. (А. Малишко.)

6. У деяких словах (переважно іншомовних) написання е і;. и ніяких не перевіряється: апельсин, бензин, бетон, деьлда, делегат, демократія, колектив, левада, легенда, леміш, математика, медаль? пенал, ремонт, рецепт, тепер, тремтіти, чекати; директор, диригент, кишеня, лимон, минуле, пиріг, шинель, і т. д. Написання таких слів треба запам'ятати.

K Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє. (О. Довженко.) 2. Зубами чорними зубил рубають ромби брил, бетон громадять в кучугури. (М. Бажан.) 3. Диригент змахнув паличкою, У музикантів надулись щоки. (О. Донченко.) 4. Зорі тремтять в нічній прохолоді. (М. Коцюбинський.) 5. Ось апельсини, лимони в підвалі, жовті, пахучі. (А. Тесленко.)

7. Про розрізнення е та и в закінченнях дієслів див. §§ 69—70.

82. У ліву колонку випишіть слова з вставленою буквою и, у праву — з вставленою буквою е.

Бл ..зенько, ос..литися, справедливий, директор, греб..лька, Зш..вати, дал..ч, непримиренний, звичайний, сп..нити, квіт..нь,

53
дж..рело, кр..ниця, знести, В’єтнам..ць, заст.лати, ущ..мити, зат..кти, оцинкований, ос..ледець, ст..лити, відд..рати, дят..л.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу від початку букву. З ЦИХ букв прочитаєте вислів Ю. Фучика.

83*. Перепишіть, вставляючи пропущені букви е та и.

I. I. А з..мля л..жить м..дова, а поля пожаті мріють, на городах достиг..ють гарбузи з.леноребрі. (M. Рильський.) 2. Бр..нять, як море, зорані лани, (Д. Павличко.) 3. Он зірка в небі прол..тіла, погасла зірка в в..шині. (В. Сосюра.) 4. Kp..ло зорі рум’янить тучі у голубій дал..ч..ні. (В. Сосюра.) 5. Ум..раючий промінь сонця падає на б..резу, кр..вавить білу кору. (А. Шиян.) 6. Т..че вода в синє море, та не в..тікає. (Т. Шевченко.) 7. З темного моря білява хвил..чка до побережного кам..ня горнеться. (Леся Українка.)

8. Часом то за мрію річкй кр..ваві люди прол..вають. (Леся Українка.)

II. 1. Люди д..вуються, що я в..села. 2. Квіток було назреваем та позаквітчуємось, як молоді, та до самого двору тими вінками в..л..чаємось. 3. Помалу усе панночка на свій лад п..p..вернула. 4. Прийду було TI вб..рати, то вже якої наруги я од неї не натерплюся! 5. Вона м..не й щ..пає, і штирхає, і гр..бінцем м..не скородить, і водою зл..ває. 6. Л..жу та все собі думаю: «Таке молоде, а таке немилосердне, Господи!» 7. Увеч..рі, см..рком уже, в..ртаються з панщини люди потомлені. 8. Люди прокидались і лягали плачучи, проклинаючи. (Марко Вовчок. ^Інститутка».)

84*. Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис е та и в російській і українській мовах.

1. Листва на березах была ещё почти вся зелёная. (І. Тургенев.) 2. Вода заблестела, как расплавленный металл. (В. Шишков.)

3. Степь, чем далее, тем становилась прекраснее. (М. Гоголь.)

4. Ho вот передовые облака уже начинают закрывать солнце. (Л. Толстой.)

§ 27. Ненаголошені е та и в префіксах

В українській мові з е пишуться префікси безне-, пере-, перед-, пред-, пре-, серед-, з и — ви-, при- та іншомовний анти-У кількох словах вживається префікс межи- (межиріччя).

У написанні е, и в більшості префіксів особливих труднощів не виникає. Можна сплутати лише префікси пре- і при-, які в не-наголошеній позиції звучать майже однаково.

1. Префікс пре- пишемо в прикметниках (та прислівниках і деяких іменниках, що походять від них), якщо він замінюється словом «дуже»: премудрий (дуже мудрий), препоганий (дуже по-ганий), прекрасний (дуже красний, тобто гарний), прекрасно (від прекраснии), премудрість (від премудрий).

54
Цей префікс виступає також у запозичених зі старослов’янської мови словах презирство, преподобний, престол і по-хідни?___________________________________________________________

1, Препишний [дуже пишний] розсвіт розгорявсь на сході» (І. Франко.) 2. Шумів густий-прегустий [дуже густий] ліс. (70. Яновський.) 3. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і з великим престарим [дуже старим] дубом. (Леся Українка.) 4. Прекрасна [дуже красна] Україна в усій своїй задумливій красі. (О. Іваненко.) 5. Ніхто з інтелігенції ще ніколи не дивився з презирством [виняток] на людей фізичної праці. (Григорій Тютюнник.)
Предыдущая << 1 .. 18 19 20 21 22 23 < 24 > 25 26 27 28 29 30 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed