Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практикум по правописанию украинского языка" -> 14

Практикум по правописанию украинского языка - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практикум по правописанию украинского языка — К.: Образование, 2000. — 254 c.
ISBN 966-04-0078-0
Скачать (прямая ссылка): praktikumpopravopisaniu2000.djvu
Предыдущая << 1 .. 8 9 10 11 12 13 < 14 > 15 16 17 18 19 20 .. 117 >> Следующая


44*. Перекладіть на українську мову. Порівняйте правопис виділених слів у російській і українській мовах.

1. Когда мы возвращались обратно, лес совсем проснулся и ожил и весь наполнился птичьим радостным гомоном. (О. Купрін.)

2. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль. (I. Тургенев.) 3. Нет ничего, что не касалось бы честных людей. (Максим Горький.) 4. Стремглав наездники помчались. (О. Пушкін.)

45 (контрольна). Запишіть під диктовку. Написане узажно звірте з надрукованим. Якщо трапляться помилки у правописі приголосних, повторіть правила, вказані в квадратних дужках (параграф і пункт).

1. Я вірив правді на землі, я чесно [14.1\ мислив і трудився. (П< Грабовський.) 2. Наліво підеш — там достаток буде, направо—спокій, прямо — боротьба [9.2]. (П. Скунць.) 3. Чорна тінь— од підлих людей. Чорну тінь, як фашистську [14.4] свастику, розтопчи [10.1] на землі розпластану [10.1]. (В. Лучук.)

4. Кавказькі [12.1] гори, в млу повиті, чолом підводяться до хмар. (А. Малишко.) 5. Щасливий [13.1; 14.1] той, хто бачив мрію, але не доторкнувсь її. (Д. Павличко.) 6. Три уперті зморшки

[14.2] прорізують чоло. (М. Бажан.) 7. Він був чоловік товариський [12.1], громадський [12.3]. (І. Франко.) 8. Погода стояла тепла і сонячна [11.3]. (Григорій Тютюнник.) 9. Вітер шелестів соняшниками [11.3]. (О. Гончар.) 10. По золотій доріжці

[13.2] сонце йшло за горизонт. (В. Лучук.) 11. Легкові [9.1 J автомобілі в’їжджають [13.1] прямо під склепіння вокзалу [9.2]. (Л. Дмитерко.) 12.3а селом від вогких [9.1] лужків [9.1,2] повія-ло солодкою [9.1,2J гіркуватістю вербового цвіту й кори. Ш. Стельмах.) ІЗ. Вогкий [9.1 J холод зціплював [10.2] кров у *илах, доймав до костей. (М. Коцюбинський.)

зі
ВЖИВАННЯ М'ЯКОГО ЗНАКА І АПОСТРОФА

§15. Тверді і м'які приголосні

Приголосні бувають тверді і м'які або пом’якшені. Але не всі і не в усіх позиціях.

1. Приголосний [й] завжди тільки м’який: сім'я [с'імйа], сім'ї [с'імйі], сім'єю [с'імйейу].

2. Зубні бувають тверді і м’які: [д] — [д'), [т] — [*ґ], [з] — М. [C]-[C'], [0)-(3'], [Ц]-[Ц'], [л]-[л'Ь [Н] — [нг]. Причому м’якими вони можуть бути в будь-якій позиції*— і в кінці слова, і перед наступним приголосним: мідь, путь, мазь, вісь, ґедзь, міць, даль, тінь, ходить, дядько, батько, близько, військо, хвацько, вільно, брунька, заходьте.

3. Інші приголосні — губні, передньопіднебінні (крім [й]) і задньоротові — у кінці слова і перед наступним приголосним завжди тверді: голуб, любов, повір, ніч, туш, мовчиш, кажеш; сім'я, в'юн, повірте, відправте, ріжте.

Вони пом’якшуються лише перед [і] та зрідка перед іншими голосними: вітер [в’ітер], хід [х’ід], гілка [г’ілка]; свято [с'в’а-то], бюро [б’уро], кювет [к’увет]; затишшя [затиш’ш’а], обличчя [облич’ч’а], ніччю [н'іч’ч’у], жовчю [жовч’у], але: круча, тиша, ходжу.

4. М’який приголосний [рг] у деяких діалектах ствердів навіть перед голосними. Проте в літературній мові тут чітко розрізняємо [р] і [P'l: eoPa — зоря, град — ряд, порада — порядок, шкура — буря, горох — трьох, пором — трьом, крук — крюк, друк — дрюк; перу — порю.

I. На землю сходить ніч, і зоряним [зор'аним] рядном [р'ад-ном] вона вкриває все. (В. Сосюра.) 2. На бур’янах [бурйанах] рясніли [р'асн'іли] блискучими діамантами краплі нічного дощу. (С. Васильченко.) 3. Поля зеленіють у раннім теплі, і проліском, рястом [р'астом) квітують ліси. (77. Воронько.) 4. Рушали по пригоди ми втрьох [втр'ох], і всім здавався трьом [тр'ом] гайок наш — пущею, а шпак — тетеруком. (М. Рильський.) 5. Щось грюкнуло [гр'укнуло] так по хаті, що аж шибки забряжчали [забр'ажчали]. (Марко Вовчок.) 6. Кипить могутніх будувань гарячий [гар'ачий] бунтівничий кратер. (М. Бажан.)

Ta це ж просто...

Допитливий. Щоб вивчити цей матеріал, треба мати перед собою таблицю приголосних звуків.

Кмітливий. І потрібно пам’ятати *Де ти з'їси ці лини?» та *Ще їжджу». Пригадуєш нашу розмову біля таблиці приголосних?

32
46. Запишіть у дві колонки слова, які починаються: 1) на м’який приголосний;

2) на твердий приголосний.

Діл, степ, косар, сію (від сіяти), чашка, йод, ярус, тюль, палац, іонзк» щастя, лялька.

Ключ. З останніх букв прочитаете закінчення вислову О. Довженка «Немає в світі нічого радіснішого й приємнішого, ніж...»

47. Запишіть у три колонки слова, що кінчаються: 1) на м'який

приголосний; 2) на твердий нешиплячий; 3) на твердий шиплячий.

Спориш, промінь, іній, спалах, абзац, заметіль, мороз, одяг, новоселець, екіпаж, борщ, алюміній, голос, електропіч, очерет, ймовірність.

Ключ. З перших букв прочитаєте вислів давньогрецького філософа Фалеса Мілетського.

48*. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви.

1. Там за нічч(у,ю) голубою світить вечор(а,я) зор(а,я). (А. Малишко.) 2. Десь із темними ноч(а,я)ми, з тихими реч(а,я)ми встала казка сивоброва. (А. Малишко.). 3. Хрипло кр(а,я)каючи, боком пролетів гр(а,я)к. (О. Копиленко.) 4. Свистав вітер, гр(у,ю)каючи віконницями. (І. Франко.) 5. Бр(у,ю)к був такий розбитий, що шофер об’іждж(а,я)в його узбічч(а,я)м. (О. Копиленко.) 6. На городі, поміж гр(а,я)дками бур(а,я)ків, моркви й усякої городини, вилися доріжки. (І. Нечуй-Левицький.) .7. Навіть того, чиє життя минає в небі, цей степ вр(а,я)ж(а,я)є своїм безмежж(а,я)м, блиском, сліпучістю. (О. Гончар.) 8. Зосталася Яресьчиха з тр(о,ьо)ма дітьми. (О. Гончар.)
Предыдущая << 1 .. 8 9 10 11 12 13 < 14 > 15 16 17 18 19 20 .. 117 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed