Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 130

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 124 125 126 127 128 129 < 130 > 131 132 133 134 135 136 .. 160 >> Следующая

37. serang, meN- - нападать,
атаковать
38. stoking - носок, носки
39. tanggung, meN- - нести
(ответственность, расходы, бремя) tanggung jawab -
ответственность
40. tembak, meN- - стрелять из
огнестрельного оружия
41. tentang —> bertentangan (dengan) -
1. противоречить (чему-либо);
2. в противоположность (ч.-л.)
42. tentu —> tertentu - определенный,
конкретный 43.terjun - спрыгнуть (вниз,
с парашютом и т.д.) 44.tokoh - деятель
(общественный); персонаж, действующее лицо 45. umpama - как, подобно umpamanya - например dan seumpamanya - и тому
подобное
46.unsur - элемент 47.wakil - представитель 48. watak - 1. характер, нрав 2. персонаж, герой
PELAJARAN 26
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: Усман Аванг - Национальный писатель
(Usman Awang Sasterawan Negara)
ГРАММАТИКА: - префикс (awalan) se-:- с глаголами совместности;
- с обстоятельствами образа действия и модальности;
- в конструкции уступительности
USMAN AWANG SASTERAWAN NEGARA Usman Awang adalah seorang tokoh Angkatan Sasterawan '50 (ASAS 50). Pada suatu masa dahulu beliau sangat terkenal dengan nama penanya, iaitu Tongkat Waran. Usman Awang dilahirkan pada 12 Julai 1929. Beliau disekolahkan di Mersing dan Muar. Setelah meninggalkan bangku sekolah beliau pernah melakukan pelbagai pekerjaan. Beliau pernah menjadi petani, buruh kasar, dan polis. Setelah itu beliau menjadi pembaca pruf (корректор) dan kemudian pengarang di Utusan Melayu. Pengalamannya telah menjadikannya amat bersimpati terhadap golongan bawahan yang miskin dan terhadap manusia yang malang. Beliau benci sebenci-bencinya segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan.
Usman Awang mula mengukir nama dalam dunia sastera dengan menulis sajak. Beliau tidak suka menggunakan kata yang susah-susah. Beliau menggunakan kata-kata yang indah-indah belaka tetapi mudah difahami. Apakah amanat yang selalu disampaikan oleh Usman Awang melalui sajak-
312
основной курс. урок 26
sajaknya? Amanatnya mudah-mudah saja. Beliau ingin melihat manusia sejagat hidup secara bersaudara. Beliau seboleh-bolehnya memperjuangkan oersaudaraan di antara manusia dengan manusia, di antara bangsa dengan bangsa, dengan tidak mengira faham politiknya, kepercayaannya, bangsanya, dan warna kulitnya. Beliau berpendapat bahawa rasa belas kasih sesama manusia tidaklah semestinya dibataskan hanya kepada orang-orang yang sekepercayaan dengan kita.
Selain puisi, beliau juga menulis prosa dan drama. Karya sasteranya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia, antara lain bahasa Rusia. Sepanjang penglibatannya dalam dunia sastera, Usman Awang telah menerima berbagai-bagai anugerah. Di antaranya termasuklah gelaran Pejuang Sastera dan Anugerah Sastera Negara.
Namun sebaik-baik cita-citanya yang diperjuangkannya, tidak semuanya dapat terlaksana sepanjang hidupnya. Beliau meninggal dunia pada November 2001.
* * *
1. Apakah keistimewaan Usman Awang sebagai tokoh sastera Melayu?
2. Apakah amanat yang mahu disampaikannya melalui karya-karyanya?
3. Beliau terlibat dalam bidang sastera ара? 4. Jenis pekerjaan apa-apakah yang pernah dilakukannya sepanjang hidupnya? 5. Bagaimana kita boleh tahu bahawa Sasterawan Negara ini betul-betul menghasilkan karya sastera yang bermutu tinggi? 6. Kenapa agaknya Usman Awang memilih ungkapan Tongkat Waran sebagai nama penanya ?
КОММЕНТАРИЙ Псевдоним Усмана Аванга примерно можно перевести как "Полицейский жезл": tongkat - "палка" + waran {англ. warrant) "полицейский ордер на арест".
* * *
Perbualan 1. Percakapan telefon Operator: Pejabat Tanah.
Encik Khoo: Hallo, boleh saya cakap dengan Encik Halim sekejap?
Operator: Tunggu sebentar.
(sebentar kemudian) Operator: Dia sedang bercakap. En.Khoo: Boleh saya tunggu?
Operator: Baiklah. (selepas beberapa waktu) Boleh bercakap dengan En.Halim sekarang.
En.Khoo: Terima kasih. Hallo, En.Halim? En.Halim: Bercakap.
313
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 26
En.Khoo: Khoo di sinilah. Ара khabar? Hendak bertanya sedikit. En.Halim: Ya, Encik Khoo, khabar baik. Terima kasih. Ada ара-ара yang saya boleh tolong?
En.Khoo: Saya hendak meminta sekeping tapak rumah di Petaling Jaya. Macam mana caranya?
En.Halim: Perkara itu begini: ada satu borang yang hendak diisi. Selepas itu poskan balik ke Pejabat ini. Nanti akan dipertimbangkan bersama-sama dengan permohonan yang lain pula.
En.Khoo: Oh, begitu. Boleh tak kirimkan saya borang itu? En.Halim: Boleh. Esok saya kirimkan dua keping borang itu, isi satu, sudahlah.
En.Khoo: Terima kasih, Encik Halim. En.Halim: Sama-sama.
* * * Perbualan 2
Mimi: (dengan ketawa) Kenapa awak mengantuk hari ini? Mary: Sebab saya tidur lewat malam.
Mimi: Kenapa? Biasanya awak tidur pada pukul sembilan malam? Mary: Malam tadi saya mengulang kaji. Semestinya begini menjelang sessi peperiksaan.
Mimi: Ара rancangan awak sekarang? Mary: Seelok-eloknya saya ke perpustakaan.
ЗАПОМНИТЕ memperjuangkan - завоевывать, бороться за memerangi - бороться с, искоренять
СИНОНИМЫ sebentar = sekejap perlahan(-lahan) = lambat (-lambat)
Предыдущая << 1 .. 124 125 126 127 128 129 < 130 > 131 132 133 134 135 136 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed