Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 128

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 122 123 124 125 126 127 < 128 > 129 130 131 132 133 134 .. 160 >> Следующая

1. Di kampung kita diadakan kelas masak-memasak. 2. Pada Hari Raya kami maaf-memaafkan satu sama lain. 3. Kami suka masak-memasak di rumah. 4. Mereka suka puji-memuji sesama sendiri. 5. Masak-memasak, sapu-menyapu, simpan-menyimpan ... semua itu kerja saya. 6. Selepas pergi ke masjid untuk sembahyang Hari Raya, mereka dan saudara maranya kunjung-mengunjungi. 7. Pandawa dan Korawa iaitu watak-watak utama dalam karya epik Mahabharata pandai menggunakan senjata dalam peperangan, contohnya pandai panah-memanah.
8. Terjemahkan ke dalam Bahasa Malaysia dengan menggunakan bentuk-bentuk yang berapitan ber-an:
1. Он сломал ногу, мы должны срочно отправить его в ближайшую больницу. 2. Непрерывные войны в течение многих лет разрушили этот край. 3. Этот поступок противоречил приказу отца, но Илхам надеялся, что он все-таки прав. 4. В этом году из-за затяжных дождей урожай овощей и фруктов оказался намного меньше, чем в прошлом. 5. Раньше они дружили, но за последнее время отдалились друг от друга. 6. Мусульманская культура отличается от китайской и индийской, но три этнические группы живут, не враждуя.
307
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 25
9. Terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia dengan menyampaikan maksud perbuatan yang berpanjangan dan terus-menerus:
1. Он никогда не любил писанину (т.е. долго и упорно писать). 2. Менять молодых людей и наряды - ее любимое развлечение. 3. Стирка, готовка и уборка отнимает много времени. 4. Ее сын может день и ночь смотреть видео. 5. Несколько сезонов они высаживали высококачественный рис нового сорта, но доходы остались низкими. 6. Современные люди легко могут связываться друг с другом с помощью таких технических изобретений как мобильный телефон и Интернет. 7. Поиски пропавших писем затянулись, но результата пока нет.
10. Buat contoh-contoh ayat atau cerita pendek dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti di bawah ini:
a) manusia zaman moden; ciptaan teknologi tinggi; mencipta jenis senjata penyerang; mencapai tujuan/cita-cita; mewakili bangsa sendiri; amat mengesankan; amat berkesan; tentang-menentang; konflik berlanjutan;
b) mencipta karya agung; gaya bahasa yang kemas; melahirkan rasa rindu dan kasih-sayang; mengandungi unsur kiasan dan ibarat, mengisahkan riwayat hidup; hati berdebaran; tokoh dongengan; memuji kebolehan;
c) hubungan kekeluargaan yang mesra; berbalas-balas surat; tidak melepaskan peluang; menanggung perbelanjaan; kunjung-mengunjungi; berpeluk-pelukan
//. Cari di dalam teks ungkapan-ungkapan yang berikut:
a) вид традиционной поэзии; поэтическая форма; обладать определенными элементами; строфа старинной поэзии; средство сопровождения (церемонии) и украшения языка; атмосфера, исполненная теплоты и веселья; обычай обмена пантунами; церемонии сватовства и бракосочетания; по очереди произносить пантуны; сжатая и законченная форма; выражать чувства любви и страсти; иносказания и метафоры; эффективно передавать оттенки чувств; восхваление гостей
b) около 1641-1736гг.; единственный малайский эпос; представлять нацию; мировоззрение; главный герой; запечатлена история малайцев; эпоха становления и величия; косвенным образом; этотхикаят уникален (стоит особняком); он повествует; наделены сверъестве-ственными качествами; поединокХангТуахасХангДжебатом; впечатляющий стиль изложения; художественное произведение с элементами романа
308
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 25
/2. Bandingkan teks "Sejarah Melayu " dari Unit 24 dengan teks "Hikayat Hang Tuah" dan jawabpertanyaan di bawah:
1. Menurut anda, yang mana daripada dua karya tersebut lebih tua? 2. Riwayat kerajaan ара yang dikisahkan melalui kedua-duanya? 3. Adakah apa-apa perbezaan dalam cara menggambarkan riwayat itu? 4. Samakah tokoh utama "Sejarah Melayu" dan "Hikayat Hang Tuah"? 5. Adakah diketahui nama pengarang kedua-dua ciptaan sastera itu ? 6. Menurut kesan anda, dari dua teks tersebut, agaknya karya yang mana lebih menarik untuk dibaca?
13. Lengkapkan pantun-pantun yang berikut dengan menggunakan ungkapan di bawah ini:
dengan sempurna bersama mandi ke sini sana berjumpa lagi
a) Kalau ada sumur (родник) di ladang Bolehlah kita_;
Kalau ada umur yang panjang Boleh kita _.
b) Budak-budak mengejar angsa,
Angsa berlari_;
Bahasa itu jiwa bangsa, Gunalah ia
14. Lengkapkan pantun-pantun berikut dengan ayat-ayat anda sendiri: a) Pergi berehat di taman bunga,
Nasihat guru sangat berguna,
b) Kalau tuan pergi ke kedai, Belikan saya sehelai baju;
15. Perhatikan pemakaian kata pasang sebagai kata tugas dan sebagai kata sempurna dalam ayat-ayat di bawah:
1. Menurut adat Melayu, sepasang pengantin hendaklah duduk bertunduk kepala di atas pelamin. 2. Sewaktu meminang, pengantin lelaki dikehendaki menghadiahkan sepasang baju Melayu kepada bakal isterinya sebagai sebahagian mas kahwin. 3. Sebagai hadiah Hari Raya kakak sepupu Ahmad membelikannya dua pasang stoking dan sepasang selipar baru. 4. Kedua siswa-siswi ini sejak akhir-akhir ini selalu berpasangan. 5. Kasut-kasut jualan di kedai kasut disusun berpasang-pasang. 6. Mereka datang ke kelab malam itu berpasangan.
Предыдущая << 1 .. 122 123 124 125 126 127 < 128 > 129 130 131 132 133 134 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed