Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 135

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 129 130 131 132 133 134 < 135 > 136 137 138 139 140 141 .. 160 >> Следующая

Jasin: Aku selalu nampak seorang guru baru di sekolah anak aku. Rupa
dia macam rupa perempuan ini. Munah: Mungkin dia tak? Dia secantik dulu juga?
Jasin: Dulu dia muda, sekarang sudah tua sedikit.
Munah: Mungkin dia ingat kau. Kan kau terkenal di sekolah dulu?
323
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 27
ЗАПОМНИТЕ mana - разг. "как же, с чего же, откуда же" Manalah aku ingat? - Да как мне помнить?
Mana boleh? - Как это? Ну как можно! membalas dendam - мстить, сводить счеты
СИНОНИМЫ berasaskan = berdasarkan memusnahkan = membinasakan
TATABAHASA
1. От некоторых простых глаголов (движения и завершения действия) с помощью префикса se- образуются обстоятельства времени со значением непосредственного следования действия: sepulang(nya) "по возвращении", setamat(nya) "по окончании".
2. Глагольный конфикс ber - кап образует непереходные глаголы, требующие после себя уточняющего дополнения - предмет, который используется в качестве того, что обозначает основа глагола. В основном они образуются от существительных: bersenjatakan pistol "быть вооруженным пистолетом". Редко - от основ глагола: bermandikan cahaya "купаться в сиянии (лучей)". Глаголы с этим конфиксом немногочисленны и употребляются редко, кроме некоторых устойчивых выражений: berasaskan [pada] prinsip "основываться на принципе", berpandukan [pada] prinsip "руководствоваться принципом".
3. Отрицание кап в модальном употреблении. Разделительный и альтернативный вопрос (продолжение)
Отрицание кап (от bukan) может употребляться в неконечной позиции предложения как модальная частица, аналогичная русск. ведь, же, означая уверенность в достоверности высказывания: Kan mereka suami isteri. «Они ведь супруги».
Употребляясь в конечной позиции предложения, (Ьи)кап образует разделительный вопрос, предполагающий согласия собеседника "не так ли? ведь так?" (Урок 1): Mereka sepasang suami isteri кап? "Они супруги, верно?"
Сравните с альтернативным вопросом с t(id)ak, предполагающим выбор (ВФК9): Mereka suami isteri tak? "Они супруги, (или) нет?"
• LATIHAN •
7. Terjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan perhatikanlah keterangan waktu:
1. Sekembalinya dari sekolah, Timah menolong ibunya menuai padi di sawahnya. 2. Sepulangnya dari pejabat, Ali terus berehat sahaja. 3. Dia
324
основной курс. урок 27
datang ke rumah kami setibanya dari perjalanan ke luar negeri. 4. Seperginya kawan kami dari tempat itu, kami tidak pernah dengar khabar dari padanya. 5. Setibanya ke Singapura mereka terus mencari rumah sewa yang sesuai. 6. Setamatnya sekolah menengah dia tidak meneruskan pelajarannya lagi.
2. Terjemahkan ke dalam bahasa Melayu:
1. По прибытии в соседнее государство, премьер-министр встретился с королем и главой правительства. 2. Возвратившись из деревни, он сразу написал бабушке, что добрался домой благополучно (selamat). 3. По окончании шествия участники коллективно пошли смотреть представление. 4. После отъезда из столицы он больше не работал и поселился в спокойном, живописном месте. 5. По возвращении от родителей, он отметил китайский Новый год снова, вместе с друзьями по работе.
3. Baca ayat-ayat di bawah ini dan perhatikan maksudnya dalam kurungan:
1. Pendapat ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. (Pendapat ini mempunyai sebagai dasar pengalaman saya sendiri). 2. Pendirian kita berasaskan kata sepakat (Pendirian kita mempunyai sebagai asas kata sepakat). 3. Orang miskin itu berbantalkan lengan dan bertilamkan rumput. (Orang miskin itu menggunakan lengannya sebagai bantal dan rumput sebagai tilam). 4. Dia beristerikan orang bandar (Dia mengambil orang bandar sebagai isteri). 5. Kami berjirankan orang itu (Kami mempunyai orang itu sebagai jiran). 6. Panggung itu bermandikan cahaya lampu (Panggung ini seakan-akan mandi dalam cahaya lampu).
4. Isikan tempat kosong dengan kata-kata berikut:
bersalam-salaman, berdasarkan, berbajukan, berkejar-kejaran, cinta mencintai, berdendam-dendaman, bertangisan
1. Suami isteri itu ... satu sama lain. 2. Dua orang sahabat itu ... . 3. Budak-budak yang sedang berkelahi itu ... .4. Adik-beradik itu ... apabila berjumpa setelah lama berpisah. 5. Orang purbakala itu ... daun kayu. 6. ... pertimbangan belas kasih, dia tidak membalas dendam. 7. Kesukaannya semasa cuti sekolah adalah bermain ... di halaman rumah.
5. Terjemahkan ke dalam Bahasa Melayu dengan menggunakan kata kerja berimbuhan ber- -кап:
1. Малайцы обычно были вооружены крисами, иногда - копьями. 2. На открытии праздника Розия была одета в кебайю и кайн, Сью Линь - в чеонгсам, а Нагарани - в сари. 3. Вся страна должна была жить, руководствуясь только словами главы государства. 4. В своих отношениях с
325
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 27
другими странами Малайзия основывается на принципе добрососедства (kejiranan baik). 5. Выйти замуж за богатого иностранца - мечта многих юных российских гражданок. 6. Некоторые люди способны спать на гвоздях в качестве подстилки. 7. Иметь в качестве отца знаменитого политика не очень просто.
6. Terjemahkan ke dalam bahasa Rusia:
1. Ada pun perkataan yang hendaklah berhuruf besar, adalah nama orang, nama negeri dan tempat serta gelaran orang. 2. Ada pun negeri mitos Andalas itu, letaknya di pulau Sumatera. 3. Ada pun penyakit yang dijangkitinya, susah hendak mengubatinya. 4. Menurut legenda itu, ada pun masyarakat Cina di zaman purbakala itu, hidupnya sederhana dan primitif sahaja. 5. Ada pun perkara-perkara yang seperlunya dalam perayaan Cina itu, ialah membakar mercun, menyalakan pelita, dan memalu gendang sekuat-kuatnya.
Предыдущая << 1 .. 129 130 131 132 133 134 < 135 > 136 137 138 139 140 141 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed