Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 116

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 110 111 112 113 114 115 < 116 > 117 118 119 120 121 122 .. 160 >> Следующая

5. Lengkapkan ayat-ayat dengan pilihan kata-kata kerja (di kanan) dalam bentuk yang sesuai dan terjemahkan:
Kemenangan besar itu mesti ... rakyat negara ini. mempermainkan Pemain yang baru ini sangat ... pasukan kita. memperluaskan
279
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 22
Persahabatan janganlah ...
Selepas menakluki beberapa negeri jiran
Srivijaya sangat ... jajahannya.
Gadis itu hanya ... perasaan anak muda yang
mencintainya.
memperbanyakkan
memperingati
memperkuat
Mereka ... rumahnya, alangkah cantik jadinya! memperdagangkan Kementerian telah ... jumlah kerani di jabatan itu. memperbaharui
6. Berikanlah imbuhan kata kerja yang sesuai:
I. Abang saya (isteri) seorang wanita yang berperangai baik. 2. Wanita itu (isteri) abang saya sejak lama dulu. 3. Apabila tidak mendapat jawapan, dia terus (soal) lagi. 4. Pendapat rakannya itu masih terus (soal) olehnya. 5. Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Kebangsaan boleh (satu) seluruh rakyat yang mendiami negara ini. 6. Rakyat Malaysia (satu) dalam kemahuannya menentang pengaruh budaya asing. 7. Keluarganya tidak (setuju) dengan ideanya untuk pergi belajar ke luar negeri. 8. Ketua jabatan kami telah (setuju) kenaikan pangkat Rustam. 9. Tembok kubu ini bertambah tebal selepas beberapa kali (kukuh). 10. Cita-citanya untuk berjaya di dalam dunia perfileman (kukuh) dari hari ke sehari.
II. Parlimen telah (untuk) wang bagi tujuan (kembang) bahasa pengantar di sekolah pelajaran tinggi. 12. Periuk biru di atas para dapur sana adalah yang paling saya (suka).
7. Terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia dengan menggunakan kosa kata Unit 22 dan kata kerja berimbuhan per-kan/per-i:
1. Творчество этого писателя отражает жизнь и традиции его народа.
2. Недавнее танцевальное представление продемонстрировало, насколько высок интерес наших зрителей к культуре стран Востока. 3. Участникам форума предстоит обсудить, насколько велика угроза иностранного влияния на отечественную литературу и национальный язык. 4. Как русский, так и малайзийский язык следует защищать от слишком большого влияния английского языка, хотя это трудно сделать в настоящее время, 5. Рост интереса к чтению заставляет (membuat) малайзийских авторов увеличивать количество создаваемых книг. 6. - Почему ты не хочешь ускорить продажу дома в деревне? - Я хочу, но продажа тормозится тем, что соседи все бедны, и покупателя пока нет.
8. Terjemahkan ke dalam Bahasa Melayu dengan menggunakan kata kerja berawalan -per-:
1. Когда родился восьмой ребенок, Исхак понял, что дом пора увеличивать. 2. Университет выделил деньги, чтобы студенты смогли посетить страну изучаемого языка. 3. Завтра премьер-министры двух стран
280
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 22
обсудят положение в Юго-Восточной Азии. 4. Почему ты не хочешь познакомить меня со своей супругой? 5. Глава фирмы продемонстрировал гостям образцы (примеры) новой продукции (produksi). 6. Канчи-лю всегда удавалось обмануть и тифа, и крокодилов. 7. Не сердитесь, ваши слова никто не оспаривает. 8. Они всегда относились к ней как к матери. 9. Богатый сосед давно мечтает заполучить его землю. 10. Не надо приуменьшать этот успех. 11. Дети замечательно исполнили гимн Малайзии "Моя держава". 12. Приезд большого числа туристов в будущем должен обогатить эти места.
9. Pikirkan situasi, dimana kita boleh memakai ungkapan seperti di bawah: Selamat berjaya (Selamat maju jaya).
Selamat datang ke... Selamat bertugas. Selamat pengantin baru. Selamat bersidang.
10. Isi tempat-tempat kosong dengan bentuk yang sesuai:
1. Pagi tadi saya...(berjumpa, menjumpai) wang sepuluh ringgit di jalan.
2. Dia tidak ingin (berjumpa, menjumpai) dengan bapanya yang meninggalkan keluarga lebih sepuluh tahun lalu. 3. Budak itu tak dapat ...(berbeza, membezakan) baik dari buruk. 4. Emas...(berbeza, membezakan) dari besi. 5. Saya mahu...(memperkenalkan, berkenalan, mengenal) dengan jiran kita yang baru itu. 6. Nenek saya yang tua itu tidak lagi...(memperkenalkan, berkenalan, mengenal) saya. 7. Bolehkah saya ...(mengenal, berkenalan, memperkenalkan) Encik kepada abang saya? 8. Tuan rumah...(sua, bersila, mempersilakan) tetamunya masuk dalam. 9. "...(sila, bersila, mempersilakan) masuk", - katanya dengan membuka pintu. 10. Orang kampung biasa duduk ...(sila, bersila, mempersilakan) di atas tikar. 11. Cerek, kuali, dan periuk (lihat, memperlihatkan) untuk pembeli di para-para kedai itu. 12. Biar saya (lihat, memperlihatkan) teko ini, rasa hati nak beli.
11. Berikan pandangan anda ketika menjawab pertanyaan di bawah:
l)Bagaimanakah Malaysia memperkenalkan budayanya di luar negara? Pernahkan anda menonton pertunjukan kebudayaan Malaysia?
2) Setujukah anda bahawa kebudayaan Malaysia dan negara-negara Timur lainnya sedang terancam? Mengapa? Wujudkah ancaman yang sama tcrhadap budaya Rusia?
3) Apakah yang mempengaruhi naik-turunnya minat membaca? Betulkah minat membaca di Rusia telah jatuh?
281
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 22
72. Terjemahkan ke dalam Bahasa Rusia dengan menggunakan ungkapan-ungkapan dari teks "Asas Kebudayaan Kebangsaan":
Предыдущая << 1 .. 110 111 112 113 114 115 < 116 > 117 118 119 120 121 122 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed