Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 115

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 109 110 111 112 113 114 < 115 > 116 117 118 119 120 121 .. 160 >> Следующая

276
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 22
* * *
1. Apakah maksudnya Tahun "Melawat Malaysia"? 2. Apakah tujuan lawatan sebuah kumpulan seni tari Malaysia ke London? 3. Faktor ара yang sangat memperkayakan budaya negara itu? 4. Ара yang tercermin dalam pelbagai tarian Malaysia? 5. Apakah tajuk seminar yang juga diadakan di London waktu itu? 6. Ahli-ahli forum tersebut memperkatakan ара? 7. Mengapa penulis-penulis Malaysia memperbanyakkan buku yang dikeluarkan mereka? 8. Apakah yang dicerminkan mereka dalam karya-karya itu?
Perbualan
Ali: Apakah rancangan kau? Anak-anak kau sudah besar. Kau harus
memperbesar rumah ini. Atan:Ya, saya pun fikir begitu. Tapi kalau nak memperluaskan rumah ini,
saya perlu banyak duit.
Ali: Kau boleh mempercepatkan jualan kedai kau dan duit itu boleh diguna
untuk memperbesarkan rumah. Atan: Yang memperlambatkan jualan ini ialah pembeli di sini semuanya
miskin sahaja.
Ali: Ya, itu menjadi masalah.
ЗАПОМНИТЕ berjuang menentang - бороться против berjuang untuk - бороться за
МНОГОЗНАЧНОСТЬ panggil - 1. звать, окликать 2. звонить по телефону
ОМОНИМЫ sila - 1.= silakan - пожалуйста (приглашение)
mempersilakan - приглашать (на сцену, в дом и т.д.) 2. bersila - сидеть "по-турецки", скрестив ноги
para - 1. неопр. слово коллект множеств. 2. полка (хозяйственная)
TATABAHASA
Глагольный префикс per-, образует основы переходных глаголов: • от прилагательных - со значением интенсивности, увеличения степени качества объекта или придания качества, часто в сочетании с суффиксом -кап: jahat "дурной" -* memperjahat = memperjahatkan "чернить, порочить"
277
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 22
tinggi "высокий" -> mempertinggi = mempertinggikan "повышать" bodoh "глупый" -* memperbodohkan "обмануть, одурачить"
• от имен существительных - со значением "относиться каким-либо образом, считать таким-то", часто в сочетании с суффиксом -кап:
isteri memperisterikan "жениться на"
ibu -* memperibukan "относиться как к матери"
• от основ, образующих непереходные глаголы на ber-, - переходные, часто со значением длительности и интенсивности:
(ber)cakap "говорить" -> mempercakapkan "обсуждать, говорить долго (о ч.-л.)"
(ber)kata "сказать" memperkatakan "обсуждать, судить о"
• от простых глаголов - основы с побудительным значением, часто в сочетании с суффиксами -кап, -і:
lihat "видеть" memperlihatkan "демонстрировать, показывать"
setuju "соглашаться" -+ mempersetujui "одобрять"
jatuh "падать" memperjatuhkan " ронять"
dengar "слышать" memperdengarkan "исполнять" (о вокальном
произведении, стихотворении и т.д.)
Некоторые глаголы с префиксом per- имеют синонимичные формы без префикса, иными словами, префикс может опускаться:
mempersetujui = menyetujui "одобрять";
memperbesar = membesarkan "увеличивать";
memperingatkan = mengingatkan "напоминать";
memperkenalkan = mengenalkan "знакомить";
memperuntukkan = menguntukkan "выделять, предназначать (деньги)"
Однако другие глаголы не допускают такой замены без изменения значения:
melihat "видеть" - memperlihatkan "демонстрировать", mengingati "помнить" - memperingati 1. "праздновать, отмечать";
2. "вспоминать, чествовать"
menyoal "спрашивать, выспрашивать" - mempersoalkan 1. "обсуждать, дебатировать вопрос"; 2. "ставить под вопрос, под сомнение".
Такие глаголы требуют заучивания, как и окказиональные образования, типа memperoleh(i) "заполучать, раздобывать".
• LATIHAN •
L Perhatikanlah pemakaian dan makna kata kerja berawalan -per-:
1. Dia memperisterikan wanita cantik itu. 2. Seorang wanita yang saya kenal mempersuamikan seorang penyair. 3. Kami memperibukan puan
278
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 22
rumah kami. 4. Orang Islam mempertuhankan Allah. 5. Orang Islam tidak boleh memperduakan Tuhan. 6. Perdana Menteri mempersatukan rakyat. 7. Jangan memperjahatkan saya. 8. Kancil memperbodohkan buaya. 9. Dia mempercepatkan jalannya. 10. Dengan perbuatan begini dia memperjatuhkan nama baik keluarga kita. 11. Mereka mempercakapkan masalah dunia. 12. Murid-murid sekolah bergilir-gilir memperdengarkan nyanyian-nyanyian dan sajak-sajak kepada orang ramai. 13. Mereka sedang memperdebatkan masalah orang kampung. 14. Ketika menghadiri kenduri kahwin dia memperlihatkan cincin emasnya kepada saya. 15. Semua mempersetujui kata-katanya itu. 16. Orang Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan pada 17 Ogos.
2. Terangkan makna kata kerja berimbuhan per-kan dan per-i:
Contoh: memperkecilkan - menjadikan lebih kecil; memperuntukkan -memberi atau menggunakan sesuatu untuk tujuan terte.ntu
mempercakapkan, memperkenalkan, mempersetujui, mempersilakan, memperlihatkan, memperadikkan, memperkayakan
3. Buat contoh ayat pasif dengan kata kerja berikut ini: dipersilakan diperkukuhkan dipersetujui diperkatakan diperingati diperuntukkan
4. Bandingkan kata kerja berawalan -per- dengan bentuk-bentuk kata kerja yang lain:
1. Saya tidak ingat filem itu sama sekali, walaupun baru beberapa bulan lalu saya tonton. - Pada 9 hb Mei Rusia memperingati mereka yang mempertahankan Negara dalam Perang Dunia Kedua. - Tolonglah peringatkan saya tentang perkara itu, supaya jangan saya lupa! 2. Jalan baru yang sedang dibina memanjang di tepi laut. - Jalan utama di bandar kita telah diperpanjang 1.5 km sehingga sampai di kaki bukit. 3. Minah tidak setuju memakai baju kurung kuning, dikatakannya nampak macam anak ayam. - Parlimen sudah mempersetujui Rancangan Ekonomi Malaysia yang baru. 4. Nenek dia terlalu gemar bercakap melalui telefon, hari-hari duduk panggil jiran. - Tulisannya itu mempercakapkan kekurangan doktor di kawasan kampung. 5. Wau Arif terus meninggi, sehingga nampak kecil-kecil sahaja. - Kerajaan Malaysia berjaya mempertinggi taraf hidup rakyatnya.
Предыдущая << 1 .. 109 110 111 112 113 114 < 115 > 116 117 118 119 120 121 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed