Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 114

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 108 109 110 111 112 113 < 114 > 115 116 117 118 119 120 .. 160 >> Следующая

Semasa Encik Karim (akhir) kerjayanya sebagai seorang guru yang (hormat) oleh semua, kakitangan dan murid-murid sekolah itu memberirtya satu majlis selamat bersara. Encik Karim tidak (tahu) tentang majlis itu. Setiap kakitangan dan pelajar disuruh (tandatangan) sekeping kad untuk Encik Karim.
Pada malam majlis itu, Encik Karim diminta pergi ke dewan sekolah. Dia masih tidak (sedar tentang) rancangan bagi majlis itu. Majlis (hadir) oleh bekas-bekas pelajarnya. Dalam satu ucapan kepada pelajar-pelajar, dia berkata dia merasa bernasib baik kerana (kasih) dan dia juga (kasih) mereka. Beliau juga mengharapkan segala kebaikan dan kejayaan kepada pelajar-pelajar. Dia (sudah) ucapannya dengan sebuah pantun yang menyatakan rasa terimakasih.
Majlis selamat bersara
Kosa kata Unit 21
1. ajar
mempelajari - изучать ч.-л berpelajaran - образованный
4. awas - (воскл.) осторожно! mengawasi - наблюдатьт
контролировать, следить за...
5. bahasa kebangsaan -
национальный, государственный язык
2. akhiran - суффикс, окончание
3. alam
mengalami - переживать,
испытывать что-либо
274
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 21
bahasa pengantar - язык
преподавания bahasa perantaraan - язык-посредник bahasa rasmi - официальный язык
bahasa tempatan (setempat) -
местный язык
6. baik...mahupun - как..., так и...
7. barang, sebarang - какой-
нибудь; любой
8. bekas - бывший
9. bilang berbilang -
многочисленный berbilang bahasa -
многоязычный
berbilang bangsa -
многонациональный lO.bumi - земля (планета)
11. cinta - любить, любовь mencintai - любить к.-.л.
12. contoh
mencontohi - подражать к.л.
13. dapat —> pendapat - мнение
14. dari itu - и потому, отсюда
15. dewan - зд. зал
16.golong, meN-kan - распределять по группам, классифицировать golongan - группа, круг (людей)
17. hendak
menghendaki - желать ч.-л,
нуждаться в ч.-л. dikehendaki - требуется
18. jangkit
terjangkit, dijangkiti - заразиться menjangkiti - заразить кого-либо berjangkit - заразный (о болезни) jangkitan - зараза, вирус 19.jauh
menjauhi - избегать чего-либо, сторониться 20. kandung, meN- (і) - содержать в себе
21.kelompok - группа, кучка
(обычно небольшая) 22. kerjaya (kerja+jaya) - карьера 23.kosa kata - вокабуляр, лексика 24. lagi pula - к тому же 25.1engkap - полный, целый,
законченный, завершенный melengkapkan - завершить, дополнить
26. loghat (dialek) - диалект
27. majlis - прием, официальное
мероприятие
28. makna - значение, смысл 29.maksud - 1. намерение,
подразумеваемое желание; 2. смысл, значение bermaksud, meN- -кап -
подразумевать, иметь в виду 30. nasihat - совет, наставление menasihati - советовать к.-л.;
наставлять к.-л.
31.nyata
menyatakan - высказывать, выражать 32. orang asli - аборигены 33.pantun - мал. четверостишие 34.peran, peranan - роль
memainkan peranan - играть роль
35.perangai - характер, нрав Зб.рипуа -+ mempunyai - иметь
37. sara (hidup) - средства на
жизнь, пропитание bersara - выйти на пенсию
38. sedar (akan), meN- і (также с
акап) - сознавать, отдавать себе отчет в чем-либо 39.senarai- список, реестр 40. sudah
menyudahi - закончить, завершить 41.surat-menyurat - переписка,
корреспонденция 42. tanah air - родина
275
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК 22
43. tatabahasa - грамматика 45. tutur, bertutur (dalam bahasa) -
44. teman - спутник (по жизни, говорить (на языке)
в пути) 46. исар -> исарап - речь, menemani - сопровождать к.-л. выступление;
Loghat-loghat Cina yang dituturkan di Malaysia: Mandarin - литературный китайский язык (на основе пекинского диалекта)
Kantonis - кантонский диалект (из пров. Гуандун и Гонконга,
распространен в KJI, Ипо) Hokkien - фуцзянский диалект (из пров. Фуцзянь, распространен на
Пинанге, в Малакке, на Восточном побережье) Hakka/Kek - кецзя Teochew - чаочжоу
PELAJARAN 22
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: Год туризма в Малайзии
(Tahun Melawat Malaysia)
ГРАММАТИКА: Глагольный префикс (awalan) per-.
TAHUN MELAWAT MALAYSIA
Tahun 1998 ialah Tahun "Melawat Malaysia" dan bulan ini sebuah kumpulan seni dari Malaysia berada di London untuk memperkenalkan budaya Malaysia kepada orang British.
Malaysia ialah sebuah negara berbilang bangsa. Penduduknya terdiri dari kaum bumiputera, iaitu bangsa Melayu dan berbagai-bagai sukubangsa orang asli serta juga bangsa India dan bangsa Cina. Ini lebih memperkayakan lagi budaya negeri itu. Pertunjukan budaya yang diadakan di Dewan Institut Komanwel memperlihatkan betapa kayanya budaya Malaysia. Tarian-tariannya mencerminkan pelbagai pengaruh budaya asing.
Selain dari pada pertunjukan budaya, juga diadakan satu seminar antarabangsa yang mempersoalkan "Ancaman pengaruh asing terhadap budaya Malaysia". Ahli-ahli forum memperkatakan cara-cara untuk mempertahankan budaya Malaysia dari pengaruh luar. Mereka juga telah membincangkan cara-cara memperkukuhkan budaya Malaysia di samping memperkayakannya lagi.
Satu pameran buku Malaysia juga diadakan. Minat membaca di Malaysia sedang meningkat dan ini telah memperbanyakkan lagi buku prosa dan kumpulan sajak yang dikeluarkan oleh penulis-penulis dan penyair-penyair Malaysia. Hasil karya penulis dan penyair Malaysia juga mencerminkan budaya hidup dalam masyarakat berbilang bangsa.
Предыдущая << 1 .. 108 109 110 111 112 113 < 114 > 115 116 117 118 119 120 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed