Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 64

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 255 >> Следующая


Мімічні м'язи — це комплекс пластинчастих м'язів, що починаються на кістковій основі, а закінчуються навколо отворів голови. Одні з цих м'язів, що звужують чи закривають отвір (сфінктери), розміщуються по периметру отвору, інші, що розширюють його (дилататори), розміщені радіально до отвору. М'язи вушної раковини обертають вушну раковину, опускають та підіймають її, спрямовуючи в бік джерела звуку.

? М'ЯЗИ ГУБ, ЩІК, НОСА

Коловий м'яз рота — m. orbicularis oris (див. рис. 3.12, 1; рис. 3.13, 1; рис. 3.14, 25; рис. 3.15, 11; рис. 3.20, 4; рис. 3.21, 3) — становить основу губ. Зовні вкритий шкірою, зсередини — слизовою оболонкою. У м'язі розріз -няють крайову — pars marginalis — і губну — pars labialis — частини. В ділянці кута рота він продовжується в щічний м'яз. У коловому м'язі рота закінчуються м'язи, що підіймають і опускають губи. М'яз краще розвинений у дрібних жуйних та у великих жуйних,

менше

коней, свиней

слизовою

і слабко розвинений у собак. Коловий м'яз рота стискає губи.

Верхній різцевий м'яз — m. incisivus superior — розміщений під оболонкою. Починається на губній поверхні тіла різцевої кістки вздовж верхніх різців, тягнеться в бік іклів, спрямовується у верхню губу, вплітаючись у коловий м'яз рота. Напружує верхню губу і притискає її до кістки.

Нижній різцевий м'яз — m. incisivus inferior — починається вздовж різців нижньої щелепи і спрямовується в коловий м'яз рота, де й закінчується. За будовою та функцією схожий на попередній м'яз. У великих жуйних і коней обидва різцеві м'язи розвинені однаково, у свиней і собак— майже не розвинені.

Опускач кута рота — m. depressor anguli oris — є продовженням шкірного м'яза шиї, який проходить через жувальний і щічний м'язи до кута рота й нижньої губи. Найбільше виражений у коней, менше — у собак і слабко виражений у великих жуйних і свиней Тягне кут рота назад і вниз.

Виличний м'яз — m. zygomaticus (див. рис. 3.12, 5; рис. 3.13, 6; рис. 3.14, 22; 3.15, 6) — тонкий, стрічкоподібний, починається у жуйних на жувальній фасції, у коней — від лицевого гребеня, у свиней — від жувального м'яза, у

142

міологія—вчення про м'язи

собак — від щитка вушної раковини і закінчується в ділянці кута рота в коловому м'язі. Тягне кут рота назад і вгору.

Носо-губний підіймач — m. levator nasolabialis (див. рис. 3.12-3.15) — починається в усіх тварин від фасції носо-лобової ділянки, а у великих жуйних — і від лобового м'яза. У жуйних і коней м'яз має дві частини: носову й губну, між якими проходить ікловий м'яз. Закінчується м'яз в коловому м'язі рота — у верхній губі, а також в латеральному крилі носа, крім свиней. Підіймає верхню губу і розширює ніздрі.

Підіймач верхньої губи — m. levator labii superioris (див. рис. 3.12-3.15) — м'яз стрічкоподібної форми, який у жуйних починається на tuber faciale або дещо ростральніше від нього і переходить у розміщені поряд тонкі сухожилки, які закінчуються на дорсолатеральному краї крила носа і в сполучнотканинній пластинці верхньої губи. У коней цей м'яз широкий, плоский, витягнутий уздовж, починається на лицевій поверхні верхньої щелепи і частково на слізній та виличній кістках. На рівні носо-щелепного кута переходить в огорнутий сполучною тканиною сухожилок, який з'єднується з подібним сухожилком протилежного боку і переходить у спільну сухожилкову пластинку, що лежить під шкірою між ніздрями.

У свиней м'язове черевце підіймача верхньої губи заповнює іклову ямку, утворену лицевою поверхнею верхньощелепної й слізної кісток, і переходить, не з'єднуючись з м'язом протилежного боку, у вузький і плоский сухожилок, що закінчується, розділяючись на численні маленькі сухожилкові тяжі в рилі, а також на кістці рила. На значному протязі прикритий носо-губним підіймачем.

У собак тонкий і плоский підіймач верхньої губи починається на лицевій поверхні верхньощелепної кістки каудально і нижче від підочноямкового отвору переходить у кілька сухожилків (як у жуйних), які розходяться і закінчуються по краю носового отвору та у верхній губі. Як і у свиней, прикритий носо-губним підіймачем. Підіймає верхню губу, а у жуйних і собак, крім того, розширює ніздрі, у свиней забезпечує рухи рила.

Рис. 3.18. М'язи під'язикового апарату і язика коня:

1 — m. hyoglossus; 2 — m. styloglossus; 3 — m. genioglossus; 4 — m. geniohyoideus; 5 — m. mylohyoideus; 6 — m. stylohyoideus; 7 — m. occipitohyoideus; 8 — m. omohyoideus et sternohyoideus; 9 — m. digastricus; 10 — m. tensor et levator vel. palatini; a — proc. jugularis; б— gland. thyroides; в — linqua; г— stylohyoideum

143

Розділ 3

Ікловий м'яз — m. caninus (див. рис. 3.12, 3.14, 3.15, 3.20) — у жуйних починається нижче від початку підіймача верхньої губи, майже з ним зростаючись, проходить під ростральною частиною носо-губного підіймача і закінчується тонкими кінцевими сухожилками на латеральному краї носового отвору та на суміжній ділянці верхньої губи.

У коней ікловий м'яз тонкий, плоский, починається на ростральному кінці лицевого гребеня, проходячи під каудальною частиною носо-губного підіймача, і закінчується на бічній поверхні носового отвору.
Предыдущая << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed