Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 63

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 57 58 59 60 61 62 < 63 > 64 65 66 67 68 69 .. 255 >> Следующая


4. М'язи глотки, іннерву-ються язикоглотковим — n. glossopharyngeus — та блукаючим — n. vagus — нервами.

5. М'язи гортані, іннерву-ються блукаючим нервом — n. vagus.

138

міологія—вчення про м'язи

6. М'язи очного яблука, іннервуються окоруховим — n. oculomotorius, блоковим — n. trochlearis — та відвідним — n. abducens — нервами.

М'язи язика та під'язикового апарату, глотки, гортані й очного яблука описані в розділах, де описується будова цих органів.

За походженням (з другої зябрової дуги) розрізняють поверхневі й глибокі лицеві м'язи.

Поверхневі лицеві м'язи, які іннервуються різними гілками лицевого нерва, пов'язані з рухливістю шкіри губ, щік, носа, повік і у всіх тварин дуже рухливою вушною раковиною. їх ще називають мімічними м'язами.

Глибокі лицеві м'язи, що іннервуються гілками лицевого нерва, подібні до типових скелетних м'язів. Сюди відносять (рис. 3.18): 1) каудальне черевце двочеревцевого м'яза — venter caudalis m. digastricus (у хижаків і свиней нечітко відмежоване від рострального черевця, яке іннервується від трійчастого нерва); 2) потилично-під'язиковий — m. occipitohyoideus — і шило-під'язиковий — m. stylohyoideus — м'язи; 3) стременний м'яз — m. stapedius, який змістився в середнє вухо, а спочатку був м'язом примітивного щелепного суглоба.

Рис. 3.12. Лицеві м'язи собаки:

1 — m. orbicularis oris; 2— m. levator nasolabialis; 3— m. levator labii superioris; 4— m. caninus; 5— m. zygomaticus; 5 — його частина до ділянки гортані; 6 — m. orbicularis oculi; 6 — його пучки від m. fronto-scutularis; 7— m. levator anguli oculi medialis; 8— m. retractor anguli oculi lateralis; 9— m. malaris; 9 — його волокна, що тягнуться до нижньої губи; 10— повікова, 11 — лобова частини m. frontoscutularis; 12— m. scutuloauricularis; 13 — m. interscutularis; 14 — m. cervicoscutularis; 15 — m. cervicoauricularis superf.; 16 — m. cervicoauricularis medius; 17 — m. cervicoauricularis prof.; 18 — m. parotidoauricularis; 19 — m. sternocephalicus; 20 — m. masseter; 21 — m. digastricus; 22 — m. mylohyoideus; 23 — m. cleidocephalicus; 24 — m. sternohyoideus; a — gland. parotis; b — gland. submandibularis; c— vena jugularis ext.

139

Розділ 3

Рис. 3.13. Поверхневі м'язи голови корови:

I — m. orbicularis oris; 2 — m. levator na-solabialis; 3— m. levator labii seprioris; 4 — m. caninus; 5 — m. depressor labii superioris; 6 — m. zygomaticus; 7 — m. depressor labii inferioris; 8 — pars buccalis m. buccinator; 9 — m. malaris; 10 — m. orbicularis oculi;

II — m. dilatator naris apicalis; 12 — m. frontalis; 13— m. zygomaticoscutularis; 13 — m. frontoscutularis; 14— m. interscutularis; 15— m. cervicoscutularis; 16— m. scutulo-auricularis prof.; 17 — m. scutuloauricularis superf.; 18— scutulum; 19 — m. zygomati-coauricularis; 20 — m. parotidoauricularis; 21— m. masseter; 22— m. mylohyoideus; 23

— m. sternomandibularis; 24 — m. sterno-mastoideus; 25 — m. cleidomastoideus; 25

— m. cleidooccipitalis; a— gland. parotis; b

— gland. submandibularis; c — ln. parotideus; d— ln. mandibularis; e — mandibula; f— vena jugularis ext.; g— vena facialis

Рис. 3.14. Лицеві м'язи коня:

1— m. dilatator naris apicalis; 2— m. cani-nus; 3 — m. lateralis nasi; 4 — m. levator labii superioris; 5— m. levator nasolabialis; 6 — m. malaris; 7— m. orbicularis oculi; 8 — m. levator anguli medialis; 9— m. zygo-maticoscutularis; 10 — m.

zygomaticoscutularis; 11 — m. frontoscu-tularis; 12 —scutulum; 13 — m. scutu-

15— m.

m. cervico-

LUidlib, -bUULUlUlll, ±U -

loauricularis prof.; 14 — auricul cervicoauricularis superf.; 16 — auricularis prof.; 17— gland. parotis; 18— m. parotidoauricularis; 19 — m. masseter; 20 — m. depressor labii inferioris; 21, 24 —

140

міологія—вчення про м'язи

m. cutaneus labiorum et faciei; 22— m. zygomaticus; 23— m. buccinator; 25— m. orbicularis oris

Рис. 3.15. Лицеві м'язи свині:

1 — м'язова ніжка m. levator labii supe-rioris; 2 — m. levator nasolabialis (перерізаний); 3 — m. caninus; 4 — m. depressor labii superoiris (rostri); 5 — m. levator labii superioris; 6— m. zygomaticus; 7— m. pa-rotidoauricularis; 8 — m. masseter; 9 — gland. parotis; 10— m. depressor labii infe-rioris; 11 — m. orbicularis oris

Рис. 3.16. Зовнішні жувальні м'язи та м'язи повік коня:

1 — m. malaris; 2 — m. orbicularis oculi; 3— m. temporalis; 4— m. masseter; 5— m. occipitomandibularis; 6— gland. parotis

141

Розділ 3

Рис. 3.17. М'язи медіальної поверхні голови коня:

1 — m. pterygoideus medialis; 2 — m. pterygoideus lateralis; 3 — m. longus capitis; 4 — palatum mole (відрізане); 5 — glossa; 6 — m. mylohyoideus; 7 — m. geniohyoideus; 8 — m. styloglossus; 9 — stylo-hyoideum (правий); 10— m. occipitohyoideus; 11 — m. hyoglossus; 12— m. keratohyoideus; 13— m. sty-lohyoideus; 14 — m. digastricus, його venter ros-tralis; 14 — venter caudalis m. digastricus; 15 — отвір сухожилка m. stylohyoideus, через який проходить середній сухожилок m. digastricus; 16 — pars occipitomandibularis m. digastricus; 17— kera-tohyoideum (лівий); 17a— keratohyoideum (правий); 18 — thyrohyoideum (лівий); 18a— thyro-hyoideum (правий); 19— proc. linqualis; a— sinus frontalis; b— cavum cranii
Предыдущая << 1 .. 57 58 59 60 61 62 < 63 > 64 65 66 67 68 69 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed