Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 60

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 54 55 56 57 58 59 < 60 > 61 62 63 64 65 66 .. 255 >> Следующая


Ф ФАСЦІЇ

Поверхневу фасцію — fascia superficialis — залежно від її розміщення на тілі тварин поділяють на поверхневу фасцію голови, шиї, тулуба, хвоста та кінцівок.

Поверхнева фасція голови— fascia superficialis capitis — у жуйних і коней вкриває майже всю голову, але не завжди чітко виражена, оскільки в певних місцях щільно зростається з шкірою (спинка носа, шкіра лоба). Чітко вираженою є привушно-жувальна фасція — fascia parotidomassеtёrica, що вкриває привушну залозу і жувальний м'яз, прикріплюючись до виличної дуги та лицевого гребеня і поширюючись далі як поверхневий листок — lamina superficialis — вискової фасції — fascia temporalis, що проходить через висковий м'яз і закріплюється на висковій лінії або стріловому гребені. Знизу привушно-жувальна фасція закріплюється по краю нижньої щелепи. Краніально вона переходить у щічно-глоткову фасцію — fascia buccopha-ryngea, яка вкриває задню частину щічного м'яза і опускається на нижньо-бічну поверхню глотки. Допереду щічно-глоткова фасція поступово стоншується і зливається з прилеглими тканинами. Вискова фасція крім поверхневого листка має глибокий листок — lamina profubda. Цей листок закріплюється на внутрішній поверхні виличної дуги з одного боку, а другим своїм кінцем фіксується разом з поверхневим листком на стріловому гребені чи висковій лінії. Між обома листками утворюється щілиноподібна порожнина, виповнена клітковиною.

Фасція шиї — fascia cervicalis — поділяється на: 1) поверхневу пластинку — lamina superficialis, що вкриває всю бічну поверхню шиї, закріплюючись на карковій зв'язці, крилі атланта, соскоподібному відростку вискової кістки, вздовж вентрального краю найдовшого й драбинчастого м'язів, на першому ребрі і груднині. Від неї відходять міжм'язові перетинки, що беруть участь в утворенні сонної піхви — vagina carotica, яка обгортає загальну сонну артерію, внутрішню яремну вену та вагосимпатичний стовбур; 2) передтрахейну пластинку — lamina pretrachealis, що знизу вкриває тра-

132

міологія—вчення про м'язи

хею, закріплюючись спереду на під'язиковому скелеті, а каудально — на груднині та першому ребрі; 3) передхребтову пластинку — lamina pre-vertebralis, яка вкриває довгі м'язи шиї й голови, закріплюючись на реберних відростках шийних хребців, краніально переходить у фасцію гортані й глотки, а каудально — у поперечну грудну фасцію.

Фасція туліуба вкриває під шкірою стінки грудної й черевної порожнин, охоплюючи з обох боків шкірний м'яз тулуба, і закріплюється на вільних кінцях остистих відростків хребців, на маклаку, а знизу з'єднується з такою ж фасцією протилежного боку по серединній лінії від груднини до таза. У ділянці спини та попереку зростається з глибокою грудопоперековою фасцією — fascia thoracolumbalis (див. рис. 3.19, 29; рис. 3.20, 17; рис. 3.22, 24), а в ділянці крупа — з сідничною — fascia glutea (див. рис. 3.8). На бічній поверхні ділянки живота ця фасція спрямовується у вигляді складки до основи надколінка, а у собак — до середини стегна, утворюючи складку боку — plica lateris (див. рис. 3.9, 55). Знизу на черевній стінці фасція спускається у самців на статевий член як fascia penis, а в ділянці мошонки утворює м'ясисту оболонку — tunica dartos. У самиць продовжується на вим'я, утворюючи латеральну пластинку підвішуючого апарату вимені.

Грудопоперекова фасція — fascia thoracolumbalis — безпосередньо вкриває м'язи зовні і своїми листками проникає між м'язовими пластами. Розміщена в ділянці дорсальних м'язів попереку й спини, має поверхневу і глибоку пластинки. Починається на маклаку та верхівках остистих відростків хребців попереку і спини, включаючи й холку. Від неї бере початок найши-рший м'яз спини — m. latissimus dorsi, а також зубчасті дорсальні краніальний і каудальний м'язи — mm. serrati dоrsali cranialis et caudalis. У коней у ділянці 3—5-го грудних хребців фасція потовщується, утворюючи спинно-лопаткову зв'язку — ligamentum dorsoscapulare, що починається на остистих відростках, а закінчується на медіальній поверхні лопатки.

Спереду грудопоперекова фасція продовжується в каркову фасцію — fascia nuchae, яка закріплюється на канатику каркової зв'язки і вкриває глибокі м'язи.

Назад грудопоперекова фасція продовжується в сідничну фасцію — fascia glutea (рис. 3.8), що щільно вкриває м'язи крупа і зростається з фасцією хвоста — fascia caudae, яка, закріплюючись на відростках хвостових хребців, утворює міжм'язові перетинки.

Фасції кінцівок. На грудній кінцівці поверхнева фасція дуже тонка і в дистальному напрямі має тенденцію до зростання з глибокою фасцією, охоплюючи вільну кінцівку у вигляді панчохи.

Поверхнева фасція лопатки і плеча спереду зростається з поверхневою фасцією шиї, а ззаду — з поверхневою фасцією тулуба. У жуйних і коней шкірний плечо-лопатковий м'яз — m. omobrachialis — надає їй променистості.

Від ліктьового суглоба поверхнева фасція оточує передпліччя повністю і зростається з глибокою фасцією — fascia antebrachii — особливо на краніальній і каудальній поверхнях та в дистальній половині.
Предыдущая << 1 .. 54 55 56 57 58 59 < 60 > 61 62 63 64 65 66 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed