Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 65

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 59 60 61 62 63 64 < 65 > 66 67 68 69 70 71 .. 255 >> Следующая


У свиней ікловий м'яз починається позаду і вище підочноямкового отвору, переходить у відносно широкий, стрічкоподібний сухожилок, який потім розщеплюється на кінцеві сухожилки, що закінчуються на бічному краї рила.

У собак цей м'яз починається нижче від підіймача верхньої губи і закінчується на рівні ікла верхньої щелепи у верхній губі.

Відтягує верхню губу і рило (у свині) назад, розширює ніздрі.

Опускач верхньої губи — m. depressor labii superioris (див. рис. 3.13, 3.15, 3.20, 3.22) — є у жуйних і свиней. У жуйних м'яз починається нижче, біля початку підіймача верхньої губи й іклового м'яза, спереду від лицевого горба — tuber faciale — поділяється майже на дві частини і закінчується розво-локненим сухожилком у бічній поверхні верхньої губи. У свиней м'яз починається нижче і позаду від початку іклового м'яза, на краю іклової ямки переходить у довгий, тонкий, округлий сухожилок, що закінчується в рилі, з'єднуючись із сухожилком м'яза протилежного боку.

У жуйних опускає верхню губу, у свиней — рило.

Опускач нижньої губи — m. depressor labii inferioris (див. рис. 3.13, 3.15, 3.19) — у жуйних починається на щічній поверхні нижньої щелепи, зростаючись з pars molaris m. buccinator, закінчується у вентральній половині колового м'яза рота. У коней м'яз бере початок на щелепному горбі або на вінцевому відростку нижньої щелепи, прикритий жувальним м'язом, з-під рострального краю якого виходить і тягнеться паралельно ряду корінних зубів до нижньої губи, в якій і закінчується. У свиней м'яз починається ближче до кута рота і своїми сухожилками вливається у верхню губу. У м'ясоїдних цього м'яза немає. Опускає і тягне назад нижню губу.

Щічний м'яз — m. buccinator (див. рис. 3.13, 3.19, 3.20, 3.22) — лежить під слизовою оболонкою щоки, формуючи її основу. Латерально спереду прикритий шкірним м'язом губ, а ззаду — жувальним м'язом. Позаду кута рота він є продовженням колового м'яза рота. Як широкий, пластинчастий м'яз розміщений між комірковими відростками нижньої й верхньої щелеп і закриває ротову порожнину збоку. Щічний м'яз більш-менш чітко поділений на краніальну (поверхневу) — pars buccalis — і каудальну (глибоку) — pars molaris — частини. Переміщує корм з щічної ділянки присінка рота на зуби і стискує щічні залози.

Підборідний м'яз — m. mentalis — починається на губній поверхні різцевої частини нижньої щелепи і закінчується в шкірі підборіддя. У свиней і собак слабко розвинений. Напружує нижню губу, притискує її до щелепи.

144

міологія—вчення про м'язи

Рис. 3.19. Загальний вигляд м'язів корови після зняття шкірних м'язів:

1 — m. levator nasolabialis; 2 — m. levator labii superioris et m. caninus; 3 — m. depressor labii superioris; 4— m. malaris; 5— m. zygomaticus; 6 — m. buccinator; 7— m. depressor labii inferioris; 8— m. mylohyoideus; 9 — m. interscutularis; 9 — m. frontoscutularis; 9' — m. zygomaticoscutularis; 10 — m. parotidoscutularis; 11— m. zygomaticoauricularis; 12— m. scutuloauricularis superf.; 13— m. scutuloauricularis prof.; 14— m. frontalis; 14 — m. cutaneus nasi; 15— m. orbicularis oculi; 16— m. masseter; 17— m. sternomandibularis; 17 — m. sternomastoideus; 18 — m. sternohyoideus; 19 — m. cleidooccipitalis; 19 — m. cleidomastoideus; 19' — m. cleidobrachialis; 19—19' — m. brachiocephalicus; 20 — m. subclavius; 21 — m. omotransversarius; 22— pars cervicalis; 22 — pars thoracica m. trapezius; 23— m. latissimus dorsi; 24— m. pectoralis descendens; 24 — m. pectoralis transversus mm. pectorales superficiales; 25 — m. pectoralis profundus; 26— m. serratus ventr.; 27 — m. obliquus ext. abdominis; 27 — його апоневроз; 28 — m. obliquus int. abdominis; 29 — m. serratus dorsalis caud.; 29 — fascia thoracolumbalis; 30— pars scapularis; 30 — pars acromialis m. deltoideus; 3(0' — його початковий апоневроз; 31 — caput longum; 31 — caput laterale m. triceps brachii; 32— m. tensor fasciae antebrachii; 33— m. brachialis; 34— m. extensor carpi radialis; 35, 36— m. extensor digit. communis; 35, 36 — його сухожилок; 37— m. extensor digit. lateralis; 37 — його сухожилок; 38— m. abductor pollicis longus; 38 — його сухожилок; 39— m. extensor carpi ulnaris; 40— caput ulnare m. flexor digit. prof.; 41

— m. flexor carpi radialis; 42— m. flexor carpi ulnaris; 43— m. flexor digit. superf. (поверхнева голівка); 43 — його сухожилок; 44— сухожилок m. flexor digitorum prof.; 45— m. interosseus medius; 46 — m. tensor fasciae latae; 46 — його глибока частина; 46' — fascia lata; 47— m. gluteus medius; 47 — його поперечні зубці; 48

— краніальна; 48 — каудальна частини m. biceps femoris; 48' — його частина від m. gluteus superficialis; 48—48' — m. gluteobiceps; 49— m. semitendinosus; 50 — m. gastrocnemius, від п'яткової кістки вгору значною мірою прикритий m. gluteobiceps; 50 — tendo calcaneus communis; 51 — m. flexor digit. prof.; 52— m. extensor digit. later.; 52 — його сухожилок; 53 — m. fibularis longus; 54 — m. tibialis cranialis; 54 — його кінцевий сухожилок; 55— m. fibularis tertius і m. extensor digit. longus; 55, 55" — сухожилок m. extensor digit. longus; 55' — сухожилок m. fibularis tertius; 56— сухожилок m. flexor digit. superf.; 57— загальний кінцевий сухожилок m. flexor digit. prof.; 58— m. sacrococcygeus dors. med.; 58 — m. sacrococcygeus dors. lat.; 59— m. intertransversarius caudae; 60— m. sacrococcygeus ventr.; 61 — m. coccygeus; a — gland. parotis; b — gland. submandibularis; c— vena jugularis; d— manubrium sterni; e — spina scapulae; f— tuber coxae; g
Предыдущая << 1 .. 59 60 61 62 63 64 < 65 > 66 67 68 69 70 71 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed