Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин"

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Анатомія свійських тварин - Підручник

Автор: Рудик С. К.
Другие авторы: Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В.
Издательство: К.: Аграрна освіта
Год издания: 2001
Страницы: 575
ISBN 966-95661-5-0
Читать: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
Скачать: anstr2001.pdf

С.К.РУДИК, Ю.О.ПАВЛОВСЬКИЙ, Б.Б.КРИШТОФОРОВА, Б.Т.ХОМИЧ, В.С.ЛЕВЧУК

АНАТОМИЯ СВІЙСЬКИХ TBAPИH

Затверджено Міністерством аграрної політики України як підручник для студентів вищих аграрних навчальних закладів III — IV рівнів акредитації із спеціальності «Ветеринарна медицина» та як навчальний посібник із спеціальності «Зооінженерія»

Київ

«АГРАРНА ОСВІТА» 2001

УДК 591.4:619(075.8) Гриф надано Міністерством аграрної

ББК 45 2я73 політики України (лист№ 18-15/678

від 30.01.2001 р.

Р е ц е н з е н т и: д-р біол. наук, проф. В. П. Новак (Білоцерківський аграрний університет), д-р вет. наук, проф. П. Я. Роговський (Національний аграрний університет

Редактор Г. О. Пташинська

А64Анатомія свійських тварин: Підручник / С. К. Рудик, Ю. О. Павловський, Б. В. Криштофорова та ін.; За ред С. К. Рудика. — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 с.: іл. ISBN 966-95661-5-0

Викладено основні закономірності будови тіла свійських тварин за системами органів: скелет, з'єднання кісток, м'язи, система органів шкірного покриву, апарати травлення, дихання, органи сечовиділення і розмноження, серцево-судинна система, нервова система та органи чуття. Будову органів чи систем розглянуто з погляду онто- і філогенезу в порівняльному плані. Наведено особливості будови тіла свійської птиці.

Для студентів вищих аграрних навчальних закладів ІІІ — IV рівнів акредитації із спеціальностей «Ветеринарна медицина» та «Зооінженерія».

ББК 45.2я73

ISBN 966-95661-5-0 © С. К. Рудик, Ю. О. Павловський,

Б. В. Криштофорова, В. Т. Хомич, В. С. Левчук, 2001

ВСТУП

? Поняття

про анатомію

? Методологія ванатомії

? з історії анатомії

? Поділ клітин і утворення зародкових

листків

? Складові частини організму

? Термінологія ванатомії

? поняття про анатомію

Анатомія (anatome — розтин) — наука про будову і форму живих організмів рослинного і тваринного світу. Розрізняють анатомію рослин (фітотомія) та анатомію тварин (зоотомія). Науки, що вивчають загальну форму і будову організму, об'єднують під назвою морфологія (morphe — форма, logos — наука), а науку, що вивчає функції організму, тобто діяльність його в цілому чи окремих його частин, називають фізіологією. Морфологія і фізіологія зумовлені тими функціями, які виконують окремі органи, а також тими процесами, які відбуваються в організмі в цілому внаслідок його взаємодії із зовнішнім середовищем.

Будову тваринного організму вивчають у трьох основних аспектах: а) у дорослому стані; б) у процесі індивідуального розвитку, тобто в онтогенезі; в) у процесі історичного розвитку не окремого організму, а окремих видів і навіть класів тварин, тобто у філогенезі.

Вивчати будову тварин почали на дорослих тваринах, розчленовуючи тіло на дедалі дрібніші частини для детальнішого їх вивчення. Таким чином виділилась мікроскопічна анатомія (micros — маленький, scopeo — бачу), яка використовує мікроскоп для більш точного вивчення будови органів. Мікроскопічну анатомію поділяють на цитологію — науку про клітину (cytos — клітина), гістологію — науку про тканини (histoc — тканина) і спеціальну гістологію — науку про мікроструктуру окремих органів.

Відповідно до практичних завдань, які стоять перед анатомією, її поділяють на системну (або описову), функціональну, топографічну, порівняльну, пластичну, породну (екстер'єрну).

3

АНАТОМІЯ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН

5. За допомогою методу прояснення можна розглянути ін'єктовані судини або забарвлені нерви.

6. Методами рентгеноскопії та рентгенографії вивчають форму і функціональні особливості органів живої тварини.

7. Методом ендоскопічних досліджень за допомогою приладів, введених крізь отвори, можна розглянути колір, рельєф органів та слизових оболонок.

8. Методом голографії можна дістати об'ємне зображення об'єктів.

? З ІСТОРІЇ АНАТОМІЇ

В історії розвитку анатомії, як і ветеринарної медицини, розрізняють три періоди: перший — анатомія давніх часів: з найдавніших часів до занепаду Західної Римської імперії (476 р.); другий — історія анатомії середніх віків: з часів занепаду Західної Римської імперії до періоду Відродження (476— 1500 рр.); третій — історія анатомії в новий час: а) з 1500 р. до заснування перших вищих ветеринарних закладів (1762 р.); б) від заснування вищих ветеринарних закладів до наших днів.

Анатомія в стародавні часи. Анатомія — найдавніша з біологічних наук. До нас дійшли печерні і наскельні малюнки із зображенням рослин, тварин і людей, які датуються 13—14 тисячоліттями до н. е. В печері Астурії (Іспанія) було виявлено перший анатомічний малюнок, на якому був зображений слон з намальованим серцем. Це свідчить про те, що люди епохи палеоліту знали місце розташування серця і його значення для тварин.

Перші пізнання з анатомії черпалися під час розтину тварин, убитих на полюванні. Часто цією процедурою займалися жерці, що дістало відображення в назві деяких органів. На науку про будову тіла анатомія перетворилась у зв'язку з потребами медицини.

У далеких предків слов'янських народів ремісники, працюючи з кістками, знали їх фізичні, хімічні, вікові та видові особливості. Із будила (великої гомілкової кістки) виготовляли флейти. Астрагали (п'яткові кістки дрібних тварин) на Київщині використовували для ігор. Майстри добре володіли складним процесом протравлювання кісток фарбами.
< 1 > 2 3 4 5 6 7 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed